Objava: Šoštarić Eduard, 04.08.2021.

The end of the international Twinning light project "Support for participation in the ECAA – European Common Aviation Area"


On July 31st 2021, the implementation of EU-funded Twinning Light project entitled "Support for participation in the ECAA - European Common Aviation Area" was successfully completed. The project started at the end of 2019, but due to restrictions caused by COVID-19 pandemic, project activities were delayed on two occasions. The Croatian Civil Aviation Agency (CCAA) was in charge of the implementation of the project, while the Civil Aviation Agency of the Republic of Northern Macedonia (NM CAA) was the twinning partner and beneficiary of the project.

During June and July 2021, the last two activities of the project were held in the Republic of Croatia. One of them was On-Job Training (OJT) for about ten NM CAA employees in the field of personnel licensing, aircraft airworthiness, flight operations and airports, while the other activity was related to study visit of several NM CAA employees who were given the opportunity, through meetings with colleagues from CCAA, to gain deeper insight and broader understanding of the CCAA processes. The two parties were also able to exchange information and expertise in areas of common interest, while strengthening the ability of NM CAA to perform their tasks efficiently.

It should be noted that the main goal of the Twinning Light project was to support the sustainable development of civil aviation in Republic of North Macedonia, in accordance with international standards and acquis communautaire in the field of aviation. The specific objective of the project was to strengthen international aviation standards in Republic of North Macedonia through approximation of legislation and improve institutional capacity and technical competencies of Civil Aviation Agency of the Republic of North Macedonia, in line with the EU aviation acquis and EU policy for creation of common aviation area.

The Delegation of the European Union to the Republic of North Macedonia announced in August of 2019 that CCAA has been chosen as Twinning Partner of the Twinning Light project "Support for participation in the ECAA - European Common Aviation Area", worth EUR 250 000. This decision was the result of an international tender and evaluation of proposals made by several civil aviation authorities of the EU member states.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dana 31.srpnja 2021. uspješno je završen Twinning Light projekt financiran od strane EU pod nazivom "Support for participation in the ECAA – European Common Aviation Area", a koji je bio u prekidu zbog ograničenja nastalih zbog pandemije virusa COVID-19. Za implementaciju spomenutog projekta kao nositelj bila je zadužena Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) dok je Agencija za civilno zrakoplovstvo Republike Sjeverne Makedonije (NM CAA) bila "twinning" partner i korisnik projekta.

Tijekom lipnja i srpnja 2021. u Republici Hrvatskoj su održane preostale dvije aktivnosti u sklopu spomenutog projekta. Jedna od njih je bila "On-Job Training-OJT", odnosno osposobljavanje na radu za desetak zaposlenika NM CAA u području licenciranja osoblja, plovidbenosti zrakoplova, letačkih operacija ili aerodroma, a druga aktivnost se odnosila na "Study Visit", odnosno studijsku posjetu  nekolicine zaposlenika NM CAA koji su na sastancima s kolegama iz CCAA dobili priliku za bolji uvid i šire razumijevanje u procese unutar CCAA.

Također, razmijenjene su informacije i stručna znanja u područjima od zajedničkog interesa, istodobno jačajući sposobnost NM CAA za učinkovito obavljanje poslova. Podsjetimo, glavni cilj Twinning Light projekta je bio potpora održivom razvoju civilnog zrakoplovstva u Republici Sjevernoj Makedoniji u skladu s međunarodnim standardima i pravnom stečevinom EU u području zrakoplovstva. 

Specifični cilj projekta je bio ojačati međunarodne zrakoplovne standarde u Republici Sjevernoj Makedoniji kroz približavanje zakonodavstva i poboljšati institucionalnu sposobnost i tehničke kompetencije Agencije za civilno zrakoplovstvo Republike Sjeverne Makedonije u skladu s pravnom stečevinom EU u području zrakoplovstva i politika EU za stvaranje europskog zajedničkog zračnog prostora.

Delegacija Europske unije u Republici Sjevernoj Makedoniji je objavila još sredinom kolovoza 2019. kako će HACZ biti nositelj Twinning Light projekta "Support for participation in the ECAA - European Common Aviation Area" u vrijednosti 250.000 EUR. Odluka je bila donesena nakon evaluacije pristiglih ponuda na međunarodnom natječaju.