menu

Izbornik

Program održavanja

Održavanje svakog zrakoplova organizira se u skladu s programom održavanja zrakoplova.

Od 24.09.2020. HACZ više NE ODOBRAVA programe održavanja za zrakoplove na koje se odnosi Part-ML.

Part-ML Uredba (EU) 1321/2014 primjenjuje se na zrakoplove koji nisu složeni zrakoplovi na motorni pogon i nisu navedeni u svjedodžbi zračnog prijevoznika licenciranog u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008:

avione čija je najveća dopuštena masa pri uzlijetanju (MTOM) 2 730 kg ili manje;
  1. rotokoptere čiji je najveći MTOM 1 200 kg ili manji, certificirane za najviše četiri osobe;
  2. druge zrakoplove ELA2.
Definicija kompleksnog (složenog) zrakoplova nalazi se ranije u tekstu pod „Part CAO“.

Za EASA zrakoplove program održavanja zrakoplova mora biti u skladu s točkom M.A.302.

Za zrakoplove na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 program održavanja zrakoplova mora biti u skladu s Pravilnik o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139.

Predložak programa održavanja zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 može se pronaći u uputama za stranke