Objava: CCAA, 22.05.2020.

Nacrt pravilnika o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je i objavila „Nacrt pravilnika o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373  o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom/pružatelje usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom i za njihov nadzor“ na portalu e-Savjetovanja.

Glavni razlog izrade novog Pravilnika jest provedba Uredbe (EU) 2017/373,  posebno njenog dijela V, a vezano uz zahtjeve za pružatelje meteoroloških usluga kojima se dodatno propisuje provedba odredbi vezano uz pružanje meteoroloških podataka i informacija, rutinska opažanja, aerodromska meteorološka služba, prognoze za slijetanje i polijetanje, AIRMET, područne prognoze za letove na manjim visinama i vidljivost uzduž uzletno-sletne staze (RVR).

Pravilnikom je utvrđen pravni okvir i nadležna tijela za provedbu pojedinih odredbi Uredbe (EZ) 549/2004, Uredbe (EZ) 550/2004 i Uredbe (EU) 2017/373, dok se sljedeći Pravilnici stavljaju izvan snage:

  • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja, produžavanja i obnavljanja dozvola i ovlaštenja pomoćnom zrakoplovnom osoblju koje obavlja poslove upravljanja i održavanja ATM opreme odobrene za operativno korištenje (»Narodne novine«, broj 29/2011),
  • Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja usluga u zračnoj plovidbi (»Narodne novine«, broj 49/2013) i
  • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe pružatelja usluga u zračnoj plovidbi (»Narodne novine«, broj 49/2013).

Ovim putem vas pozivamo da nam putem portala e-Savjetovanje dostavite svoje komentare, gdje Nacrt pravilnika možete pronaći pod nazivom „Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373“.

Rok za davanje komentara na predmetni nacrt Pravilnika je do 22. lipnja 2020.