menu

Izbornik

Prijevoz opasne robe inozemnih civilnih zrakoplova

Primjenjivi propisi:

  • Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)
  • Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom (NN 21/19, 1/21)
  • Tehničke instrukcije za siguran prijevoz opasnih roba zrakom Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva uključujući Dodatak i dopune objavljene odlukom Vijeća Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO Doc 9284-AN/905)

 Obrazac zahtjeva: FAO-FRM-006

Operator zrakoplova iz treće zemlje mora ishoditi odobrenje za prijevoz opasnih roba u preletu i za slijetanje/polijetanje u/iz Republike Hrvatske.
Obrazac zahtjeva podnosi operator zrakoplova najkasnije sedam (7) radnih dana prije planiranog datuma leta.

Operator zrakoplova iz treće zemlje mora imati sigurnosno odobrenje izdano od Agencije Europske Unije za sigurnost zračnog prometa (EASA TCO Authorisation) te obvezno uz zahtjev mora dostaviti:

  1. izjavu pošiljatelja za prijevoz opasne robe i
  2. valjanu potvrdu o osiguranju izdanu u skladu s Uredbom (EZ) 785/2004,
  3. ugovor o prijevozu robe  ili jednakovrijedni dokument sklopljen sa naručiteljem prijevoza na engleskom jeziku (u slučaju slijetanja/polijetanja u/iz Republike Hrvatske)
  4. na zahtjev, program zaštite civilnog zračnog prometa sastavljen na engleskom jeziku i/ili potvrdu o odobravanju programa zaštite od nadležnih zrakoplovnih vlasti države operatora zrakoplova (u slučaju slijetanja/polijetanja u/iz Republike Hrvatske)
  5. potvrdu da je označen kao „zračni prijevoznik tereta ili pošte koji obavlja prijevoz u Uniju iz zračne luke treće zemlje” (ACC3) sukladno Uredbi Komisije (EU) 300/2008 i  2015/1998,
  6. na zahtjev, druge podatke i dokumentaciju vezanu uz traženu operaciju.

NAPOMENA: Za prijevoz opasne robe zabranjene za prijevoz zrakom u normalnim okolnostima operatori zrakoplova moraju ishoditi izuzeće/odobrenje koje izdaje inspektor za opasne robe.

Više informacija o opasnoj robi kao i primjenjivi obrazac nalaze se ovdje.