Objava: Grbić Srđan, 26.11.2019.

Objavljen Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je i na svojim internet stranicama objavila Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica.

Rok za davanje komentara na predmetni nacrt Pravilnika je 11. prosinca 2019. do 16.00 sati, a isti se mogu uputiti na e-mail adresu Marina.FekonjaDragan@ccaa.hr na priloženom obrascu.

Link na obrasce