Objava: Grbić Srđan, 26.08.2019.

HACZ pobijedila na međunarodnom natječaju u Republici Sjeverna Makedonija

Delegacija Europske unije u Republici Sjevernoj Makedoniji je objavila prošlog tjedna kako će Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) biti nositelj Twinning Light projekta "Support for participation in the ECAA - European Common Aviation Area" u vrijednosti 250.000 EUR. Odluka je donesena nakon evaluacije pristiglih ponuda na međunarodnom natječaju na kojem su sudjelovale i civilne zrakoplovne vlasti Italije (ENAC) i Austrije (Austro Control GmbH).

Cilj projekta u Republici Sjevernoj Makedoniji je pružiti stručnu ekspertizu i pomoć makedonskim civilnim zrakoplovnim vlastima kako bi se podržao održivi razvoj civilnog zrakoplovstva u skladu s međunarodnim standardima i pravnom stečevinom EU u području civilnog zrakoplovstva. To će se postići usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva s europskim zakonodavstvom, te povećanjem kapaciteta i tehničkih nadležnosti Agencije za civilno zrakoplovstvo Republike Sjeverne Makedonije.

Međunarodni uspjeh HACZ, kao partnera makedonskim zrakoplovnim vlastima u spomenutom projektu, je još jedno priznanje uspješnosti dosadašnjeg rada HACZ i potvrda institucionalnog položaja HACZ u okviru nadležnih tijela za civilno zrakoplovstvo u okviru Europske unije. HACZ je u proteklih 10 godina od svog osnutka izrasla u respektabilnog i poželjnog partnera unutar EU zahvaljujući, prije svega, svojim ljudskim potencijalima i sustavom vrijednosti za koje se zalaže, a dokaz tomu je i uspješno proveden Twinning projekt u Gruziji 2015-2017 u kojem je HACZ bila junior partner Austro Control GmbH u provedbi projekta.

EU je osmislila Twinning kao instrument administrativne suradnje između javne uprave zemlje korisnice i institucija zemlje članice EU, sa svrhom pružanja pomoći i prenošenja znanja u primjeni i provedbi pravne stečevine EU.

Pokrenut u svibnju 1998., Twinning je instrument pomoći zemljama korisnicama u razvoju moderne i učinkovite administracije, sa razvijenim strukturama, ljudskim resursima i potrebnim vještinama upravljanja, te jedan od glavnih alata EU za pomoć pri izgradnji institucija. Cilj Twinninga je pružanje potpore zemlji korisnici, putem razvoja ljudskih resursa, modernizacije i reorganizacije javne uprave, te usklađivanja zakona i propisa s pravnom stečevinom EU.”