menu

Izbornik

Kontrolori zračnog prometa

Dozvola kontrolora zračnog prometa i dozvola studenta kontrolora zračnog prometa je dozvola izdana u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EU) 2015/340 od 20. veljače 2015. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka koji se odnose na dozvole i certifikate kontrolora zračnog prometa.

Da bi obavljala poslove kontrole zračnog prometa osoba mora posjedovati valjanu dozvolu kontrolora zračnog prometa i valjani certifikat o zdravstvenoj sposobnosti.

Dozvole (studenta) kontrolora zračnog prometa priznate su u zemljama članicama Europske unije

Osposobljavanje (studenta) kontrolora zračnog prometa u svrhu stjecanja i održavanja vještina potrebnih za pružanje usluga kontrole zračnog prometa mogu obavljati organizacije za osposobljavanje kontrolora zračnog prometa koju je nadležno tijelo certificiralo za pružanje jednog ili više vrsta osposobljavanja.

Organizacije za osposobljavanje kontrolora zračnog prometa certificiraju se u skladu sa zahtjevima iz Uredbe Komisije (EU) 2015/340.

  • LIC-FRM-172 Zahtjev za izdavanje/produljenje/obnavljanje dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti
  • LIC-FRM-183 Zahtjev za zamjenu EU ATCO dozvola
  • LIC-FRM-184 Potvrda o podacima o dozvoli studenta kontrolora zračnog prometa/ Verification Letter on (Student) Air Traffic Controller licence
  • LIC-FRM-366 Zahtjev za izdavanje privremenog odobrenja OJTI-a ili ocjenjivača