Objava: Grbić Srđan, 07.01.2021.

U Narodnim novinama objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom (NN 1/2021)

Izmjenama i dopunom Pravilnika o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom usklađen je datuma početka provođenja osposobljavanja za opasne robe i ocjenjivanje temeljeno na kompetenciji sa novim izdanjem Tehničkih instrukcija za siguran prijevoz opasnih roba zrakom (Izdanje 2021.-2022.).

Također, Pravilnikom je uređena mogućnost izdavanja izuzeća od primjene pojedinih odredaba Pravilnika i Tehničkih instrukcija za kojom se pokazala potreba zbog nemogućnosti provođenja osposobljavanja u vezi sa pandemijom COVID-19, dok je odredba koja se donosi na zabrane u prijevozu opasnih roba zrakom izmijenjena kako bi bila preciznija i jasnija adresatima.


Pravilnik stupa na snagu 12. siječnja 2021. godine.