Objava: CCAA, 23.09.2019.

Javni natječaj za imenovanje zamjenika direktora Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

Na temelju članka 21. stavka 6. točke 8. Statuta Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija), direktor Agencije raspisuje:


JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE

Zamjenika direktora Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

Na natječaj se mogu javiti državljani Republike Hrvatske koji ispunjavaju uvjete natječaja, a zamjenikom direktora Agencije može biti imenovan državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji je dostojan biti zamjenikom direktora Agencije i ima:
  • završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij iz područja prometnih, tehničkih, pravnih ili ekonomskih znanosti
  • dokazane stručne, radne i organizacijske sposobnosti
  • istaknute rezultate u području zračnog prometa
  • 10 (slovima: deset) godina radnog iskustva u području zračnog prometa, od čega 5 (slovima: pet) godina na rukovodećim radnim mjestima
  • aktivno i operativno znanje engleskog jezika
  • poznavanje rada na računalu.

Detaljnije o natječaju možete pročitati ovdje