Objava: CCAA, 30.12.2020.

VAŽNO! Nova pravila za korištenje bespilotnih zrakoplova na području cijele EU

Od 31. prosinca 2020. godine na snagu stupaju nova pravila koja reguliraju područje rada i korištenja bespilotnih zrakoplova u Europskoj uniji, a time i u Republici Hrvatskoj. Naime, od toga dana počinje primjena Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/947 od 24. svibnja 2019. o pravilima i postupcima za rad bespilotnih zrakoplova.

 Između ostalog, svi UAS operatori koji su bili evidentirani pri Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo za izvođenje letačkih operacija sukladno Pravilniku o sustavima bespilotnih zrakoplova moraju se ponovo registrirati. Ovom novom registracijom UAS operator smije izvoditi operacije bespilotnim zrakoplovom u otvorenoj kategoriji u bilo kojoj državi članici Europske Unije i dobiti će jedinstveni registarski broj kojim mora označiti sve svoje bespilotne zrakoplove.

 Nadalje, početkom primjene Provedbene Uredbe, udaljeni piloti će prije izvođenja operacija bespilotnim zrakoplovima u „otvorenoj kategoriji“ morati položiti teorijski(e) ispit(e). „Otvorena kategorija” UAS operacija podijeljena je na tri potkategorije: A1, A2 i A3, na temelju radnih ograničenja, zahtjeva koji se odnose na udaljene pilote i tehničkih zahtjeva za UAS-e.

 Više i detaljnije o registraciji UAS operatora sukladno Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) 2019/947 i polaganju ispita za udaljene pilote koji planiraju izvoditi operacije u „otvorenoj kategoriji“ možete pronaći na POVEZNICI.