Objava: Šoštarić Eduard, 14.11.2022.

HACZ radionica: Obuka za obnavljanje znanja iz područja zrakoplovne medicine - AME REFRESHER COURSE

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo organizira radionicu za zrakoplovno-medicinske ispitivače – AME, te ostale zainteresirane doktore medicine i osobe čiji je djelokrug rada ili aktivnost vezan uz zrakoplovnu medicinu koja će se održati 03.  prosinca 2022. (subota), od 09.30 do 16.30 sati, u Poslovnom centru Almeria (dvorana - prizemlje), Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb.

 NAPOMENE:

- kako bismo što  bolje pripremili radionicu pozvani ste da nam svoja pitanja elektroničkim putem uputite na adresu aeromedical@ccaa.hr  s naznakom „Pitanja – AME REFRESHER“

- za sudjelovanje na radionici potrebno je na e-mail adresu aeromedical@ccaa.hr elektroničkim putem poslati Prijavnicu s naznakom „Prijava – AME REFRESHER“ - potvrda sudjelovanja sa rasporedom tema će biti poslana na adresu s koje je došla prijava

- detaljne upute će biti poslane 28.11.2022. elektroničkom poštom na adresu s koje je došla prijava. 

Raspored radionice možete pronaći OVDJE.