menu

Izbornik

Povremeni zračni prijevoz

Primjenjivi propisi:

  • Zakon o zračnom prometu (NN 92/14127/1354/13, 84/1169/09)
  • Pravilnik o odobravanju letova inozemnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru (NN 50/17)
  • Uredba Komisije (EU) 452/2014 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama operatora iz trećih zemalja


Obrazac zahtjeva: 
FAO-FRM-001

Zahtjev za izdavanje odobrenja za letenje za obavljanje usluga povremenog zračnog prijevoza inozemni operator zrakoplova podnosi Agenciji pisanim putem na obrascu zahtjeva i to za:

a) jedan do četiri leta u povremenom zračnom prijevozu najkasnije tri (3) radna dana prije datuma predviđenog leta,
b) seriju letova u povremenom zračnom prijevozu petnaest (15) radnih dana prije početka prvog leta.

 

Operator zrakoplova mora imati odobrenje operatora treće zemlje (EASA TCO Authorisation) ili valjanu jednokratnu obavijest sukladno Uredbi EU 452/2014 te obvezno uz zahtjev dostaviti:

  1. Valjanu potvrdu o osiguranju izdanu u skladu s Uredbom (EZ) 785/2004;     
  2. Na zahtjev Agencije, Program zaštite civilnog zračnog prometa sastavljen na engleskom jeziku i/ili potvrdu o odobravanju programa zaštite od nadležnih zrakoplovnih vlasti države operatora zrakoplova;
  3. Potvrdu da je označen kao „zračni prijevoznik tereta ili pošte koji obavlja prijevoz u Uniju iz zračne luke treće zemlje” (ACC3) sukladno Uredbi Komisije (EU) 300/2008 i 2015/1998;
  4. Ugovor o povremenom prijevozu putnika ili robe ili jednakovrijedni dokument sklopljen s naručiteljem prijevoza na engleskom jeziku;
  5. Izjave o suglasnosti hrvatskih operatora zrakoplova (kada je primjenjivo)
  6. Na zahtjev Agencije i druge podatke i dokumentaciju vezanu uz traženu operaciju.

Operator zrakoplova dužan je dostaviti na odobravanje i sve naknadne promjene koje se odnose na odobreni let.

Prometna prava četvrte, pete i sedme zračne slobode

Prometna prava četvrte, pete i sedme zračne slobode mogu se iznimno odobriti inozemnim operatorima zrakoplova pod uvjetima da država inozemnog operatora koji podnosi takav zahtjev odobrava ista prava hrvatskim operatorima zrakoplova te da su hrvatski operatori zrakoplova dali svoju suglasnost na traženi red letenja.

Odobrenje se izdaje na temelju prethodnog pozitivnog mišljenja ministarstva nadležnog za civilni zračni promet.