Objava: Šoštarić Eduard, 22.03.2021.

Zahtjevi za licenciranje pilota balona i pilota jedrilice

U Narodnim novinama objavljeni su Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota jedrilica i Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota balona (NN 28/2021).

Od 8. travnja 2020. godine za licenciranje pilota balona i pilota jedrilica primjenjuju se Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/357 o izmjeni Uredbe (EU) 2018/395 u pogledu dozvola pilota balona i Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/358 o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2018/1976 u pogledu dozvola pilota jedrilice kojima su definirani zahtjevi za licenciranje pilota balona i pilota jedrilice. Budući da prijelazno razdoblje za zamjenu nacionalnih dozvola traje do 8. travnja 2021. godine, dosadašnje pravilnike bilo je potrebno staviti izvan snage