Objava: CCAA, 05.01.2022.

Raspored održavanja A2 ispita za period siječanj-lipanj 2022. godine

Kako bi optimizirala svoje resurse i omogućila polaganje ispita za udaljene pilote u potkategoriji A2 otvorene kategorije UAS na pristupačnijim lokacijama, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo objavljuje raspored i lokacije na kojima zainteresirani mogu pristupiti polaganju ispita.


                          Raspored održavanja A2 ispita za period siječanj-lipanj 2022. godine

 

                 Lokacija

Siječanj

Veljača

Ožujak

Travanj

Svibanj

Lipanj

Osijek, Uprava Hrvatskih šuma, J. Benešića 1

10. u 18h

7. u 18h

7. u 18h

4. u 18h

2. u 18h

6. u 18h

Zagreb, HACZ, Ulica grada Vukovara 284

11. u 18h

8. u 18h

8. u 18h

5. u 18h

3. u 18h

7. u 18h

Zadar, HGSS, Andrije Hebranga 11a

14. u 18h

11. u 18h

11. u 18h

8. u 18h

6. u 18h

10. u 18h

Split, HGSS, Stoci 48A

15. u 10h

12. u 10h

12. u 10h

9. u 10h

7. u 10h

11. u 10h

Pula, Zračna luka Pula

17. u 18h

14. u 18h

14. u 18h

11. u 18h

9. u 18h

13. u 18h

Dubrovnik, HGSS, 42°40'29.6"N 18°06'27.9"E - lokacija je uz cestu, nema adrese, jer je preuređeno sklonište, vrata sa znakom HGSS-a, Nova Mokošica

24. u 18h

21. u 18h

21. u 18h

19. u 18h

16. u 18h

20. u 18h