Objava: Šoštarić Eduard, 22.02.2022.

Raspored održavanja A2 ispita za period siječanj-lipanj 2022. godine

                  

Kako bi optimizirala svoje resurse i omogućila polaganje ispita za udaljene pilote u potkategoriji A2 otvorene kategorije na pristupačnijim lokacijama, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo objavljuje raspored i lokacije na kojima zainteresirani mogu pristupiti polaganju ispita. 

                Raspored održavanja A2 ispita za period siječanj-lipanj 2022. godine

 

Lokacija/Mjesec              

Siječanj

Veljača

Ožujak

Travanj

Svibanj

Lipanj

Osijek

 Uprava Hrvatskih šuma, J. Benešića 1

 

 

10.01.

18:00h

 

07.02.

18:00h

07.03.

02.03.

18:00h

 

04.04.

18:00h

 

02.05.

18:00h

 

06.06.

18:00h

Zagreb

HACZ, Ulica grada Vukovara 284

 

 

11.01.

18.00h

 

08.02.

18:00h

 

08.03.

18:00h

 

05.04.

18:00h

 

03.05.

18:00h

 

07.06.

18:00h

Zadar

HGSS, Andrije Hebranga 11a

 

 

14.01.

18:00h

 

11.02.

18:00h

 

11.03.

18:00h

 

08.04.

18:00h

 

06.05.

18:00h

 

10.06.

18:00h

 

Split

HGSS, Stoci 48A

 

 

15.01.

10:00h

 

 

12.02.

10:00h

 

12.03.

10:00h

 

09.04.

10:00h

 

07.05.

10.00h

 

11.06.

10:00h

 

Pula

Zračna luka Pula

 

17.01.

18:00h

 

 

14.02.

18:00h

 

14.03.

18:00h

 

11.04.

18:00h

 

09.05.

18:00h

 

13.06.

18:00h

Dubrovnik

HGSS, 42°40'29.6"N 18°06'27.9"E - lokacija je uz cestu, nema adrese, jer je preuređeno sklonište, vrata sa znakom HGSS-a, Nova Mokošica

 

 

 

24.01.

18:00h

 

 

21.02.

24.02.

18:00h

 

 

 

21.03.

18:00h

 

 

 

19.04.

18:00h

 

 

 

16,05.

18:00h

 

 

 

20.06.

18:00h

 


Za pristupanje ispitu zainteresirani kandidati se moraju prijaviti najmanje 2 radna dana prije predviđenog termina ispita za koji se prijavljuju. Prijave se provode slanjem elektroničke pošte na adresu UAS@ccaa.hr dostavom slijedećih podataka:

1.       Ime i prezime kandidata

2.       Broj i vrsta osobnog identifikacijskog dokumenta s kojim će se kandidat identificirati prilikom polaganja ispita

3.       Broj dokaza o dovršenom mrežnom osposobljavanju za potkategorije A1/A3 kandidata

4.       Raspolažu li vlastitim osobnim računalom za polaganje ispita

Prijava na ispit je valjana tek nakon primitka potvrde prijave od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

 

 Prilikom dolaska na polaganje ispita kandidati trebaju ponijeti:


1.       Osobni identifikacijski dokument koji su naveli u prijavi

2.       Potpisani izvornik Izjave o praktičnom samoosposobljavanju na obrascu UAS-FRM-002

3.       Osobno računalo, ako su njegovu raspoloživost naveli u prijavi 

4.   Važeću EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz kojim se dokazuje negativan test na virus SARS-CoV-2, cijepljenje ili preboljenje bolesti COVID-19.

       Osobama koje ne predoče bilo koji od traženih dokumenata neće biti dozvoljeno pristupanje polaganju ispita.


      Prije pristupanja polaganju ispita, kandidati moraju dezinficirati ruke, te će im biti izmjerena tjelesna temperatura. Kandidatima s izmjerenom tjelesnom temperaturom većom od 37,2°C, neće biti dozvoljeno pristupanje polaganju ispita.

Za vrijeme polaganja ispita kandidati su dužni:

  • Koristiti maske za lice ili medicinske maske
  • Održavati međusobni razmak od najmanje 2 m

U slučaju većeg broja kandidata u odnosu na kapacitet prostora, organizirat će se dodatni termini u istom danu.