menu

Izbornik

Zrakoplov

Zrakoplov (eng. aircraft): svaka naprava koja se održava u atmosferi zbog reakcije zraka, osim reakcije zraka u odnosu na Zemljinu površinu.

Različite kategorije zrakoplova zahtijevaju različite postupke nadzora nad zrakoplovima, ovisno o tome koji su propisi na njih primjenjivi.

Na certificirane zrakoplove koji imaju standardnu svjedodžbu o plovidbenosti uz nacionalne primjenjuju se i EU propisi, a oni se uobičajeno nazivaju „EASA zrakoplovi“ jer je na području EU za njihovo certificiranje odgovorna Europska agencija za sigurnost zračnog prometa - EASA (eng. European Union Aviation Safety Agency).

Neke kategorije zrakoplova izuzete su od obveze primjene EU propisa. Zrakoplovi koji pripadaju tim kategorijama se uobičajeno nazivaju „Annex I zrakoplovi“ prema Prilogu I. Uredbe (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa, koji ih definira. Na te zrakoplove se primjenjuju nacionalni propisi.

Zrakoplovi koji se koriste u „državnim aktivnostima“ (npr. vojne, carinske, policijske, potrage i spašavanja, vatrogasne, obalne straže ili slične aktivnosti odnosno službe), izuzeti su od primjene Uredbe (EU) 2018/1139 propisa za vrijeme kada se u tim aktivnostima koriste. Te aktivnosti navedene su u članku Uredbe 2.3.a).

Vlasnik

Vlasnik zrakoplova je odgovoran za kontinuiranu plovidbenost zrakoplova te mora osigurati da se zrakoplov koristi samo ako je:
  • održavan u plovidbenom stanju,
  • bilo koja operativna oprema i oprema za slučaj opasnosti ispravno ugrađena i upotrebljiva,
  • svjedodžba o plovidbenosti valjana,
  • održavanje zrakoplova obavljano u skladu s odobrenim programom održavanja.
Da bi ispunio obveze, vlasnik zrakoplova može ugovoriti poslove vezane uz kontinuiranu plovidbenost s odobrenom organizacijom za vođenje kontinuirane plovidbenosti. U tom slučaju organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti preuzima odgovornost za uspješno provođenje tih poslova.

Nadzor kontinuirane plovidbenosti zrakoplova

Da bi se postigao zadovoljavajući nadzor zrakoplovnih vlasti nad plovidbenošću zrakoplova provodi se program nadzora pod nazivom ACAM (eng. Aircraft Continuing Airworthiness Montoring).

Nacionalne zrakoplovne vlasti obavljaju uzorkovanje zrakoplova u nacionalnim registrima i tako provjeravaju da li je stanje plovidbenosti zrakoplova zadovoljavajuće, a time ujedno vrednuju vlasnikovu odnosno korisnikovu, brigu za održavanje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova i provjeravaju njihovo udovoljavanje uvjetima pod kojima im je izdano odobrenje.

Ostale korisne informacije