Objava: Šoštarić Eduard, 17.11.2020.

Produljenje rokova veznih uz izvršenje ugovora o dodjeli sredstava u svrhu sufinanciranja kupnje radijske opreme

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo provela je javni natječaj za dodjelu sredstava udrugama u 2020. godini u svrhu sufinanciranja kupnje radijske opreme unutar frekvencijskog pojasa 117,975-137 MHz („frekvencijski pojas VHF”), a radi ugradnje iste u zrakoplove u vlasništvu primatelja sredstava odnosno koje primatelj sredstava koristi sukladno pravnom poslu o korištenju zrakoplova zaključenim s vlasnikom zrakoplova.

Zbog nemogućnosti isporuke dijelova radijske opreme uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih proglašenom epidemijom zarazne bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, direktor Agencije svojom je Odlukom produžio rokove koji se odnose na ispunjenje ugovornih obveza, praćenje provedbe izvršenja ugovornih obveza i povrat isplaćenih sredstava, a koji su propisani ugovorima o dodjeli sredstava zaključenim sa primateljima sredstava (udrugama).
Tako je:
  • rok za kupnju radijske opreme produžen do 15. siječnja 2021. godine (umjesto do 30. studenog 2020. godine);
  • rok za ugradnju radijske opreme produžen do 05. veljače 2021. godine (umjesto do 31. prosinca 2020. godine);
  • rok za dostavu dokaza o namjenski utrošenim sredstvima produžuje se do 15. veljače 2021. godine (umjesto do 15. siječnja 2021. godine);
  • rok za vraćanje razlike isplaćenih sredstava Agenciji kao davatelju sredstava u odnosu na stvarni trošak naveden na računu, ukoliko je iznos dodijeljenih sredstava za kupnju radijske opreme veći od iznosa koji je primatelj sredstava prema računu uložio u kupljenu radijsku opremu, produžuje se do 05. veljače 2021. godine (umjesto do 31. prosinca 2020. godine).
Pozivamo sve primatelje sredstva (udruge) kojima je zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih proglašenom epidemijom zarazne bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, onemogućeno izvršenje kupnje odnosno ugradnje radijske opreme sukladno zaključenom ugovoru o dodjeli sredstava, da pošalju svoju zamolbu za sklapanje dodatka ugovora o dodjeli sredstava kojom će se, sukladno Odluci direktora, regulirati produljenje rokova koji se odnose na izvršenje ugovornih obveza, praćenje provedbe izvršenja ugovornih obveza i povrat isplaćenih sredstava.
Svoje zamolbe primatelji sredstava (udruge) mogu poslati poštom na adresu:
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo
Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
Napomena: Javni natječaj za dodjelu sredstava udrugama u 2020. godini
Ili putem e-mail adrese: dodjela.sredstava@ccaa.hr

Dokumentacija: