Objava: Šoštarić Eduard, 01.12.2022.

Pregled za provjeru plovidbenosti zrakoplova - aerodrom Grobnik-Rijeka

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo će 12. prosinca 2022. na aerodromu Grobnik u Rijeci obavljati preglede za provjeru plovidbenosti zrakoplova sukladno Pravilniku o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova članak 4, točka 2. 

Molimo sve zainteresirane da najkasnije do 07. prosinca 2022. dostave zahtjeve za provjeru plovidbenosti s pratećom dokumentacijom. Zrakoplovi za koje se zahtjevi podnesu nakon tog roka neće se pregledavati u terminu grupnog pregleda za provjeru plovidbenosti.

Sve dodatne upite pošaljite na dario.tomasic@ccaa.hr