Objava: Grbić Srđan, 25.09.2020.

Stupanje na snagu Uredbe (EU) br. 1321/2014, izmijenjene i dopunjene Uredbama (EU) 2019/1383 i (EU) 2020/270.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je u svrhu omogućavanja neometanog nastavka aktivnosti u vrijeme epidemije COVID-19 izdala izuzeće sukladno članku 71(1) Uredbe (EU) br. 2018/1139 kojim se početak primjene Uredbe (EU) 2019/1383 i Uredbe (EU) 2020/270 odgodio do 24.09.2020.

Stupanjem na snagu Uredbe (EU) br. 1321/2014, izmijenjene i dopunjene Uredbama (EU) 2019/1383 i (EU) 2020/270 osobe i organizacije uključene u kontinuiranu plovidbenost zrakoplova i komponenti moraju osigurati primjenu Uredbe s krajnjim rokom usklađivanja do 24.09.2021.

Za kategoriju zrakoplova obuhvaćene Dijelom ML, stupanjem na snagu Uredbe HACZ više ne odobrava programe održavanja, već to čini vlasnik zrakoplova, CAMO ili CAO odobrene organizacije. Postojeći programi održavanja vrijede do slijedeće godišnje evaluacije programa kada se moraju uskladiti sa navedenom Uredbom.

Kako bi se vlasnicima zrakoplova olakšala izrada programa održavanja prema novom propisu, HACZ je izradila predložak POZ-a koji je kombinacija postojećih programa i novih zahtjeva, te Upute s referencama na propis. Također izrađen je i predložak EASA AMP kao Word dokument. Vlasnik/CAMO/CAO može izraditi i svoju verziju programa održavanja prema odredbi ML.A.302. (c)

Zbog stupanja na snagu Dijela-ML iz Uredbe (EU) br. 2019/1383, HACZ je izdala izmjene Zrakoplovnih naredbi o sigurnosti: ASO-2018-001; ASO-2018-002; ASO-2018-003; ASO-2019-003; više nisu primjenjivi na zrakoplove definirane u članku ML.1 te Uredbe, ali se mogu koristiti kao smjernice pri izradi programa održavanja.