Objava: Šoštarić Eduard, 31.07.2020.

HACZ će održati savjetovanje s korisnicima usluga zračne plovidbe

U skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 391/2013 članak 9 i (EU) 2019/317 članak 30 (1), svake se godine održavaju savjetovanja s korisnicima usluga zračne plovidbe.

Neočekivana pandemija prouzročena virusom COVID-19 imala je ove godine utjecaj na redovite procese godišnjih savjetovanja u okviru Proširenog odbora Eurocontrola za rutne naknade, kao i na organizaciju savjetovanja u Hrvatskoj. 

Zbog tih izvanrednih okolnosti, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je pozvala sve dionike (predstavnike korisnika hrvatskog zračnog prostora) na pisano savjetovanje koje će se održati tijekom kolovoza.