Objava: Šoštarić Eduard, 01.02.2021.

e-Savjetovanje: Nacrt Pravilnika o stavljanju izvan snage Pravilnika o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota jedrilica

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je i objavila nacrt Pravilnika o stavljanju izvan snage Pravilnika o stavljanju izvan snage Pravilnika o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota jedrilica:

 https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15844    

 Od 08. travnja 2020., na licenciranje pilota jedrilica primjenjuju se odredbe Provedbene uredbe Komisije 2018/1976 (EU) od14. prosinca 2018. o utvrđivanju detaljnih pravila za operacije jedrilica i izdavanje dozvola članovima letačke posade za jedrilice. Uredbom je propisano prijelazno razdoblje do 08.04.2021. godine za konverziju nacionalnih dozvola pilota jedrilica u SFCL dozvole te je s tim datumom potrebno van snage staviti nacionalni pravilnik za licenciranje pilota jedrilica.

 Ovim putem vas pozivamo da nam putem portala e-Savjetovanja dostavite svoje komentare, gdje nacrt Pravilnika možete pronaći pod nazivom „Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o stavljanju izvan snage Pravilnika o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota jedrilica“.

 Rok za davanje komentara na predmetni nacrt Pravilnika je do 03. ožujka 2021.