29.09.2020.
Virtualna radionica "KVALITETA IZVJEŠĆIVANJA O DOGAĐAJIMA POVEZANIM SA SIGURNOŠĆU"
Default news image
25.09.2020.
Stupanje na snagu Uredbe (EU) br. 1321/2014, izmijenjene i dopunjene Uredbama (EU) 2019/1383 i (EU) 2020/270.
Default news image
21.09.2020.
JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Zrakoplovni inspektor- Ured zaštite zračnog prometa
Default news image
19.09.2020.
Predstavljen Nacrt prijedloga Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139.
Default news image
17.09.2020.
Uputa za ispitivače pilota u vezi provođenja provjera za PBN privilegiju
Default news image
14.09.2020.
Statistički podaci o prometu na zračnim lukama u kolovozu 2020.

Kontakt

phone+385 1 2369 300

print+385 1 2369 301

emailccaa@ccaa.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

emaildpo@ccaa.hr

Lokacija

roomHrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Ulica grada Vukovara 284

10 000 Zagreb, Hrvatska