31.07.2020.
Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova
Default news image
31.07.2020.
Otvoreno savjetovanje za nacrt Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje uredba (EU) 2018/1139
Default news image
31.07.2020.
HACZ će održati savjetovanje s korisnicima usluga zračne plovidbe
Default news image
29.07.2020.
EASA ocijenila ponudu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ) najkvalitetnijom za sudjelovanje u budućim međunarodnim projektima EASA-e
Default news image
23.07.2020.
Odluka o dodjeli sredstava udrugama za kupnju radijske opreme
Default news image
16.06.2020.
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/359 izmjenjuje Uredbu (EU) 1178/2011 (Aircrew regulation)

Kontakt

phone+385 1 2369 300

print+385 1 2369 301

emailccaa@ccaa.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

emaildpo@ccaa.hr

Lokacija

roomHrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Ulica grada Vukovara 284

10 000 Zagreb, Hrvatska