Objava: Šoštarić Eduard, 15.12.2020.

Pravilnik o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373

U Narodnim novinama objavljen je Pravilnik o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373 o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom/pružatelje usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom i za njihov nadzor (NN 138/2020) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_138_2672.html

Pravilnikom je utvrđen pravni okvir i nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EU) 2017/373,  posebno njenog dijela V, a vezano uz zahtjeve za pružatelje meteoroloških usluga kojima se dodatno propisuje provedba odredbi vezano uz pružanje meteoroloških podataka i informacija, rutinska opažanja, aerodromska meteorološka služba, prognoze za slijetanje i polijetanje, AIRMET, područne prognoze za letove na manjim visinama i vidljivost uzduž uzletno-sletne staze (RVR).

Pravilnik stupa na snagu 19. prosinca 2020. godine, kada  prestaju  važiti: Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja usluga u zračnoj plovidbi (»Narodne novine«, broj 49/13) i Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe pružatelja usluga u zračnoj plovidbi (»Narodne novine«, broj 49/13).