menu

Izbornik

Odobravanje letova

Operatori zrakoplova iz država članica Europske unije, Norveške, Islanda, Lichtensteina i Švicarske

Sukladno članku 15. Uredbe (EZ) broj 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje usluga zračnog prijevoza u Zajednici, zračni prijevoznici iz država članica Europske unije, Norveške, Islanda i Lichtensteina imaju pravo obavljati usluge zračnog prijevoza unutar Zajednice bez odobrenja. Obavijest o namjeravanom letu (letovima) moraju dostaviti Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo (Agenciji).

Sukladno Sporazumu o zračnom prometu između Europske unije i Švicarske ista prometna prava osim kabotaže imaju i zračni prijevoznici Švicarske.

Operatori zrakoplova iz trećih zemalja

Inozemni civilni zrakoplovi smiju letjeti u hrvatskom zračnom prostoru samo na temelju odobrenja, osim ako međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku ili EU propisom nije drukčije utvrđeno.

Uvjeti i način izdavanja odobrenja za letove inozemnih zrakoplova u, iz i preko teritorija Republike Hrvatske utvrđeni su Pravilnikom o odobravanju letova inozemnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru (NN 50/17, 138/23).

Važna obavijest:

Operatori trećih zemalja koji obavljaju komercijalni zračni prijevoz u područje koje podliježe odredbama Lisabonskog ugovora, unutar tog područja ili iz njega moraju imati sigurnosno odobrenje (TCO odobrenje) izdano od Agencije Europske Unije za sigurnost zračnog prometa (EASA) u skladu s Uredbom Komisije (EU) 452/2014 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama operatora iz trećih zemalja, kako je izmijenjena. To uključuje i operatore trećih zemalja čiji su zrakoplovi u zakupu od strane EU operatora kao i one koji imaju sklopljen ugovor o letovima sa skupnom oznakom (code-share) s EU operatorom kada obavljaju komercijalni zračni prijevoz u područje koje podliježe odredbama Ugovora.

TCO odobrenje nije potrebno za operatore koji samo prelijeću navedeno područje bez namjere slijetanja.

U nadležnosti država članica EU je i nadalje odobravanje prometnih prava u komercijalnom zračnom prijevozu. EASA TCO odobrenje je jedan od preduvjeta u postupku dobivanja odobrenja od pojedinih država članica za obavljanje zračnog prijevoza na temelju postojećih sporazuma o zračnom prijevozu između država članica EU i trećih zemalja.

Letovi s jednokratnom obavijesti

Iznimno, operator treće zemlje bez prethodnog EASA TCO odobrenja može obavljati: 

1)    letove koji se obavljaju u javnom interesu kako bi se odgovorilo na hitnu potrebu, kao što su humanitarne misije i operacije pružanja pomoći u slučaju katastrofe;

2)    medicinske letove za prijevoz bolesnih ili ozlijeđenih pacijenata između zdravstvenih ustanova ili za osiguravanje zdravstvene skrbi.


Operator treće zemlje može poslati obavijest samo jednom svaka 24 mjeseca.

 

Više informacija nalazi se na internetskoj stranici EASA-e http://easa.europa.eu/TCO.