Objava: Šoštarić Eduard, 16.06.2020.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/359 izmjenjuje Uredbu (EU) 1178/2011 (Aircrew regulation)

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo obavještava da je dana 05. ožujka 2020. godine objavljena Uredba (EU) 2020/359.

Uredba (EU) 2020/359 se primjenjuje od 8. travnja 2020. godine, s time da se neke odredbe primjenjuju već od 25. ožujka 2020. godine, a neke odredbe većinom vezane za Ovlaštenje za osnovno instrumentalno letenje (BIR) se primjenjuju tek od 8. rujna 2021. godine.

 
Pozivaju se organizacije za osposobljavanje pilota (ATO i DTO) da:

- pregledaju sve promjene koje donosi Uredba (EU) 2020/359,

- detaljno provjere usklađenost svojih priručnika (posebice tečajeva/ programa osposobljavanja) s primjenjivim zahtjevima,

- s obzirom na zahtjeve iz ORA.ATO.125 (b)/ DTO.GEN.230 (b) osiguraju da su programi osposobljavanja usklađeni sa primjenjivim zahtjevima iz Dijela-FCL,

- se usklade s zahtjevima iz Uredbe (EU) 2020/359 s obzirom na zahtjev iz ORA.GEN.135 (a)(1) temeljem kojeg će ATO certifikat organizacije ostati valjan pod uvjetom da organizacija ostaje usklađena s relevantnim zahtjevima Uredbe (EU) 2018/1139 i njezinim provedbenim pravilima,

- se usklade s zahtjevima iz Uredbe (EU) 2020/359 s obzirom na izjavu za DTO iz točke 8. „DTO ispunjava bitne zahtjeve iz Priloga IV. Uredbi (EU) 2018/1139, zahtjeve iz Priloga I. (dio FCL) i Priloga VIII. (dio DTO) Uredbi Komisije (EU) br. 1178/2011 i zahtjeve iz Priloga III. (dio BFCL) Uredbi Komisije (EU) 2018/395 i Priloga III. (dio SFCL) Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2018/1976 te će tijekom svih aktivnosti osposobljavanja obuhvaćenih izjavom nastaviti ispunjavati te zahtjeve.“,

- što je prije moguće provedu sve potrebne aktivnosti u svrhu pravodobne primjene novih i/ili izmijenjenih zahtjeva koje donosi Uredba (EU) 2020/359 (uključujući i izmjenu i/ili dopunu svojih priručnika i ostale relevantne dokumentacije),

- provedu potrebne postupke u svezi promjena koje donosi Uredba (EU) 2020/359 (npr. podnesu HACZ-u zahtjeve za odobrenje promjena koje zahtijevaju prethodno odobrenje, obavijeste o promjenama HACZ, podnesu HACZ-u promjene na Izjavi za DTO (FOD-FRM-022), provedu upravljanje rizicima u svezi promjena koje donosi Uredba (EU) 2020/359, kako je primjenjivo, itd.)

 

Informacije o najznačajnijim promjenama koje donosi Provedbena Uredba (EU) 2020/359 koja izmjenjuje Uredbu (EU) 1178/2011 (Aircrew regulation) možete pronaći ovdje