menu

Izbornik

Letačke operacije jedrilicama

Operatori jedrilica upravljaju jedrilicama u skladu sa zahtjevima Dijela SAO Priloga II Uredbe (EU) 2018/1976.


Za komercijalne operacije jedrilicama ne postoji zahtjev za certificiranjem operatora, ali operatori koji žele obavljati komercijalne operacije jedrilicama imaju pravo započeti s izvođenjem takvih operacija nakon što će nadležnom tijelu (HACZ) dati izjavu o vlastitoj sposobnosti i raspolaganju sredstvima za ispunjavanje odgovornosti povezanih s operacijama jedrilica. Sadržaj izjave, izmjene u izjavi i postupci prilikom odluke o prestanku komercijalnih operacija, propisani su u poddijelu DEC (Declaration) Priloga II Uredbe (EU) 2018/1976.


Izjava se podnosi na sljedećem obrascu: FOD-FRM-092 


Provedbenom Uredbom Komisije (EU) br. 2020/358 od 4. ožujka 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2018/1976 u pogledu dozvola pilota jedrilica, od 8. travnja 2020. godine uključeni su zahtjevi za izdavanje dozvola članovima letačke posade za jedrilice u skladu s Uredbom (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća.


Nova struktura Uredbe (EU) br. 2018/1976 je sljedeća:


Uvodni dio


PRILOG I – DIO DEF

Definicije


PRILOG II – DIO SAO

Letačke operacije jedrilicom

PODDIO GEN – Opći zahtjevi

PODDIO OP – Operativni postupci

PODDIO POL – Performanse i operativna ograničenja

PODDIO IDE – Instrumenti, podaci i oprema

PODDIO DEC – Izjava


PRILOG III – DIO SFCL

Zahtjevi za izdavanje dozvola članovima letačke posade jedrilice

PODDIO GEN – Opći zahtjevi

PODDIO SPL – Dozvola pilota jedrilice („SPL“)

PODDIO ADD – Dodatna ovlaštenja i privilegije

PODDIO FI – Instruktori letenja

PODDIO FE – Ispitivači u letu


Letačke operacije s Aneks I jedrilicama dozvoljeno je izvoditi u skladu s primjenjivim odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu upotrebe jedrilica na koje se ne primjenjuje uredba (EU) 2018/1139.