Objava: CCAA, 11.10.2019.

HACZ u radnom posjetu Agenciji za civilno zrakoplovstvo Republike Sjeverna Makedonija

U vremenu 08.-10.10.2019. izaslanstvo Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ) boravilo je u radnom posjetu Agenciji za civilno zrakoplovstvo Republike Sjeverna Makedonija sa sjedištem u Skopju u sklopu priprema za provedbu Twinning Light projekta "Support for participation in the ECAA - European Common Aviation Area" u vrijednosti 250.000 EUR. Izaslanstva su predvodila v.d.zamjenik direktora HACZ Zlatko Širac i direktor Agencije za civilno zrakoplovstvo Republike Sjeverna Makedonija Tomislav Tuntev.

Cilj projekta u Republici Sjevernoj Makedoniji je pružiti stručnu ekspertizu i pomoć makedonskim civilnim zrakoplovnim vlastima kako bi se podržao održivi razvoj civilnog zrakoplovstva u skladu s međunarodnim standardima i pravnom stečevinom EU u području civilnog zrakoplovstva.

To će se postići usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva s europskim zakonodavstvom, te povećanjem kapaciteta i tehničkih nadležnosti Agencije za civilno zrakoplovstvo Republike Sjeverne Makedonije.

U svrhu priprema za realizaciju projekta dva su izaslanstva sa svojim suradnicima razmijenili mišljenja i iskustva vezana uz dostignutu razinu i implementaciju međunarodnih standarda u području civilnog zrakoplovstva. Također, makedonskim partnerima predstavljen je okvirni plan realizacije Twinninng Light projekta po pojedinim komponentama, a koji će se početi ostvarivati nakon što se uskoro potpiše ugovor.

Podsjetimo, Delegacija Europske unije u Republici Sjevernoj Makedoniji je objavila koncem kolovoza ove godine kako će HACZ biti nositelj Twinning Light projekta "Support for participation in the ECAA - European Common Aviation Area" u vrijednosti 250.000 EUR.

Međunarodni uspjeh HACZ, kao partnera makedonskim zrakoplovnim vlastima u spomenutom projektu, je još jedno priznanje uspješnosti dosadašnjeg rada HACZ i potvrda institucionalnog položaja HACZ u okviru nadležnih tijela za civilno zrakoplovstvo u okviru Europske unije.

HACZ je u proteklih 10 godina od svog osnutka izrasla u respektabilnog i poželjnog partnera unutar EU zahvaljujući, prije svega, svojim ljudskim potencijalima i sustavom vrijednosti za koje se zalaže, a dokaz tomu je i uspješno proveden Twinning projekt u Gruziji 2015-2017 u kojem je HACZ bila junior partner Austro Control GmbH u provedbi projekta.

EU je osmislila Twinning kao instrument administrativne suradnje između javne uprave zemlje korisnice i institucija zemlje članice EU, sa svrhom pružanja pomoći i prenošenja znanja u primjeni i provedbi pravne stečevine EU.

Pokrenut u svibnju 1998., Twinning je instrument pomoći zemljama korisnicama u razvoju moderne i učinkovite administracije, sa razvijenim strukturama, ljudskim resursima i potrebnim vještinama upravljanja, te jedan od glavnih alata EU za pomoć pri izgradnji institucija. Cilj Twinninga je pružanje potpore zemlji korisnici, putem razvoja ljudskih resursa, modernizacije i reorganizacije javne uprave, te usklađivanja zakona i propisa s pravnom stečevinom EU.”