Objava: CCAA, 03.11.2020.

POZIV - Pregled za provjeru plovidbenosti na aerodromu Grobnik

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo će od 14.12.2020. do 18.12.2020. na aerodromu Grobnik, obavljati preglede za provjeru plovidbenosti sukladno Pravilniku o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova članak 4, točka 2. 


Molimo sve zainteresirane da najkasnije do 30.11.2020. pošaljete zahtjeve za provjeru plovidbenosti s pripadajućom dokumentacijom. Točan datum pregleda objavit će se nakon isteka roka za dostavu zahtjeva. Sve dodatne upite pošaljite na milan.gulan@ccaa.hr