Objava: Šoštarić Eduard, 24.10.2023.

Seminar obnove znanja za imatelje certifikata ispitivača pilota aviona u letu (FE)

Dana 24. listopada 2023. u organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo održan je seminar obnove znanja za imatelje certifikata ispitivača pilota aviona u letu (FE). Tijekom prvog dijela seminara ispitivači su bili upoznati s izmjenama i dopunama relevantnih propisa koje će utjecati na djelokrug rada i privilegije ispitivača, potom s najznačajnijim izmjenama Uredbe (EU) 1178/2011 i smjernicama za poboljšanje. U fokusu drugog dijela seminara je bila provedba provjera na dvomotornim avionima (MEP).