menu

Izbornik

Komercijalni zračni prijevoz

Komercijalni zračni prijevoz s EASA zrakoplovom dozvoljeno je obavljati temeljem valjane Svjedodžbe operatora zrakoplova, u skladu s primjenjivim odredbama Uredbe (EU) br. 965/2012.

Za obavljanje komercijalnog zračnog prijevoza operator zrakoplova mora imati i Operativnu Licenciju. Uvjeti za stjecanje i održavanje Operativne licencije propisani su Uredbom (EZ) 1008/2008.