Objava: Šoštarić Eduard, 31.07.2020.

Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je i objavila nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova na portalu e-Savjetovanja.

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard 

Glavni razlog izmjene Pravilnika jest:

- Korekcija referenci koje upućuju na Osnovnu uredbu,

- Usklađivanje pojmova i definicija novim propisima,

- Usklađivanje sa odredbama Pravilnika o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139,

- Uvođenje zahtjeva za skorašnje iskustvo pilota i propisivanja obaveze najave provjera s ispitivačem,

- Usklađivanje s nacrtom Pravilnika o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova na koje se ne primjenjuje uredba (EU) br. 2018/1139

Ovim putem vas pozivamo da nam putem portala e-Savjetovanje dostavite svoje komentare, gdje nacrt Pravilnika možete pronaći pod nazivom „Savjetovanje o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu uporabe sportsko rekreativnih zrakoplova“.

Rok za davanje komentara na predmetni nacrt Pravilnika je do 30. rujna 2020.