Objava: CCAA, 09.03.2021.

HACZ obilježava 12.godina operativnog rada

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) u utorak 09.03.2021 obilježava 12.godišnjicu operativnog rada. 

Od svog osnutka Agencija se suočila s brojnim izazovima i zahtjevima kako na međunarodnom planu tako i sređivanju stanja unutar zrakoplovne industrije u Republici Hrvatskoj. Da bi se uopće moglo pristupiti rješavanju svih problema bilo je nužno ustrojiti efikasnu organizaciju, znatno ojačati kadrovske kapacitete, definirati kriterije i standarde stručnosti osoblja, uvesti sustav kvalitete te u sklopu toga definirane interne procedure sukladno međunarodnim standardima. 

Naši uspjesi i izgradnja partnerskih odnosa sa zrakoplovnom industrijom nisu samo vezani uz domaći teren već je priča daleko šira. U tako kratkom vremenu postojanja biti prepoznat od strane EU i Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa EU (EASA) kao respektabilan i poželjan partner zahvaljujući, prije svega, svojim ljudskim potencijalima i sustavom vrijednosti za koje se zalaže, privilegija je rijetkih organizacija. Agencija je potvrdila snažan institucionalni položaj u okviru nadležnih tijela za civilno zrakoplovstvo Europske unije.

U proteklom vremenskom razdoblju Agencija je ostvarila sve planirane ciljeve.