Objava: Šoštarić Eduard, 15.07.2021.

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osiguravanju jednakih uvjeta za održivi zračni promet

Europska komisija je donijela niz prijedloga kako bi se do 2030. klimatskim, energetskim, prometnim i poreznim politikama te politikama o korištenju zemljišta smanjile neto emisije stakleničkih plinova za barem 55 % u usporedbi s razinama iz 1990.

Goriva za zračni i pomorski promet znatno onečišćuju okoliš pa i za njih treba uvesti posebne mjere. Uredbom o infrastrukturi za alternativna goriva zahtijeva se da zrakoplovi i brodovi imaju pristup čistoj energiji u glavnim pomorskim i zračnim lukama.

Inicijativa „ReFuelEU Aviation” obvezat će dobavljače goriva da u mlaznom gorivu u zračnim lukama EU-a bude sve veći udio održivih goriva, uključujući sintetička goriva s niskom razinom emisija ugljika (e-goriva).

Europska komisija predložila je propis koji podupire prihvaćanje održivih zrakoplovnih goriva (Sustainable Aviation Fuels SAF): ReFuelEU Aviation.

Ako se usvoji ovaj zakonodavni prijedlog, Agencija za zrakoplovnu sigurnost Europske unije (EASA) bit će ovlaštena s nekoliko zadataka praćenja i izvještavanja kako bi se osiguralo da operatori zrakoplova i dobavljači goriva poštuju obveze izvještavanja o zrakoplovstvu ReFuelEU. EASA-ina godišnja izvješća pružit će pregled stanja na tržištu, uključujući informacije o cijenama, i trendove u održivoj proizvodnji zrakoplovnog goriva u Europskoj uniji i potrošnji na razini Europske unije.

Operatori zrakoplova mogu izravno izvijestiti EASA-u o poteškoćama u pristupu SAF-u na određenoj zračnoj luci Europske unije zbog nedostatka odgovarajuće zračne infrastrukture, što će omogućiti EASA-i da procijeni situaciju i obavijesti Europsku komisiju o zračnim lukama EU koje ne ispunjavaju svoje obveze.

Opći cilj inicijative ReFuelEU Aviation je utvrđivanje usklađenih pravila na razini Europske unije, održavanje konkurentnih jednakih uvjeta, povećanje prihvata SAF-a od strane operatora i povećanje distribucije u zračnim lukama Unije.

S vizijom da Europu do 2050. godine učini prvim klimatski neutralnim kontinentom i smanjenjem emisija za 55% u 2030. godini, sveobuhvatni paket pokriva niz inicijativa povezanih s klimatskim akcijama Europskog zelenog sporazuma.