menu

Izbornik

Letačke operacije sustavima bespilotnih zrakoplova

Tehnologije bespilotnih zrakoplova omogućuju širok raspon mogućih operacija, za rad u industriji ili za privatnu upotrebu. Da bi se tijekom operacija bespilotnim zrakoplovima zajamčila sigurnost ljudi na tlu i drugim korisnicima zračnog prostora potrebno je utvrditi zahtjeve povezane s plovidbenošću, organizacijama, osobama uključenima u rad bespilotnih zrakoplova i operacijama bespilotnih zrakoplova. Svima su dostupni na tržištu i  to je grana zrakoplovstva koja se najbrže razvija.Prijavu neovlaštenog izvođenja letačkih operacija bespilotnim zrakoplovima možete dostaviti na adresu safety@ccaa.hr na Obrascu prijave neovlaštenog izvođenja letačkih operacija sustavima bespilotnih zrakoplova.

Prvog srpnja 2019. godine na snagu su stupile dvije uredbe Europske komisije koje uređuju područje bespilotnih zrakoplova, a to su:

Početkom ožujka EASA je objavila primjenjiva pravila i postupke za upotrebu bespilotnih letjelica prikazanih u konsolidiranom, lako čitljivom formatu s naprednim navigacijskim značajkama putem veza i oznaka.
 • Dokument je moguće naći na sljedećoj poveznici
Za lakše razumijevanje zahtjeva iz Europskih propisa poslužite se Sažetim prikazom zahtjeva.

Obavijest organizacijama i osobama koje naručuju usluge u kojima se koriste bespilotni zrakoplovi


Ovom informacijom želimo skrenuti pažnju svim naručiteljima poslova koji se obavljaju sustavima bespilotnih zrakoplova, razgovorno zvanim dronovi, na osnovne administrativne zahtjeve koje moraju ispunjavati operatori dronova, kako bi legalno i sigurno obavljali operacije.

Upotreba dronova nalazi svoju primjenu u sve više gospodarskih i osobnih aktivnosti i djelatnosti. Osim velikog ekonomskog potencijala, primjena dronova predstavlja i značajnu opasnost za ljude, životinje i imovinu na zemlji i u zraku. Samo pravilnom upotrebom dronova postiže se prihvatljiva razina sigurnosti za okruženje u kojem se obavljaju operacije.

Jedan od čimbenika u postizanju ovakve razine sigurnosti jest obavljanje operacija u skladu s primjenjivim pravilima, što podrazumijeva i ishođenje potrebnih odobrenja, dozvola i svjedodžbi kada se one tim pravilima zahtijevaju.

Pri ugovaranju poslova koji bi se trebali obaviti dronovima, potrebno je obratiti pažnju na slijedeće:

1. Ako se tražena operacija može izvesti poštujući ove uvjete:
 • Najveća masa bespilotnog zrakoplova na polijetanju do 25 kg,
 • Dron je tijekom cijelog leta u vidnom polju udaljenog pilota,
 • Najveća visina leta je do 120 m iznad tla,
 • Tijekom leta dron ne prevozi opasnu robu i ne izbacuje materijal,
 • Dron ne leti iznad skupine ljudi,
 • Dron leti na sigurnoj udaljenosti od neuključenih osoba,
 • Dron se ne nalazi u formaciji tzv. roju dronova
operator drona može operaciju izvesti u takozvanoj otvorenoj kategoriji i nije u obvezi ishoditi posebna odobrenja Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, ali mora biti registriran pri njoj.

2. Ako se tražena operacija mora izvesti na način da se ne mogu ispoštovati jedan ili više uvjeta iz točke 1. operator drona mora operaciju provesti u takozvanoj posebnoj kategoriji i imati:
 • Odobrenje za rad u kojem se navode uvjeti za koje je operator odobren, a koji odgovaraju uvjetima tražene operacije ili
 • Jednostavnu svjedodžbu operatora drona (LUC) ili
 • Potvrdu primitka i kompletnosti Izjave o radu u skladu sa standardnim scenarijem (koncept primjenjiv od 01. siječnja 2024.).

Pozivamo naručitelje poslova da u natječaje kojima pozivate ponuđače za provedbu aktivnosti dronovima, uključite ove uvjete ili u najmanju ruku provjerite ispunjavanje ovih uvjeta prije sklapanja ugovora.

Usklađenost operatora drona možete provjeriti odabirom poveznice „Provjera registracije operatora sustava bespilotnih zrakoplova“ na mrežnoj lokaciji: https://www.ccaa.hr/letenje-dronom-98073. Unosom podataka o operatoru drona sustav povratno daje informaciju o (ne)valjanoj registraciji i o (ne)posjedovanju odobrenja za posebnu kategoriju operacija.

Vrlo važno! Sama indikacija da operator posjeduje Odobrenje za operacije u posebnoj kategoriji ne znači nužno da su operatoru odobrene operacije u uvjetima natječaja. Odobrenja za rad specificiraju uvjete pod kojima Odobrenje vrijedi i nije nužno primjenjivo na svaku traženu i namjeravanu operaciju.

Valjanost registracije operatora također možete provjeriti skeniranjem QR koda na Potvrdi registracije operatora sustava bespilotnog zrakoplova.

U svakom trenutku ažurni popis "UAS operatori- posebna kategorija" možete provjeriti na poveznici ili se obratiti Odjelu bespilotnih zrakoplova Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo:

uas@ccaa.hr ili na telefone 012369399 i 012369318.