menu

Izbornik

Želim letjeti dronom - što moram napraviti?

Provedbena Uredba o bespilotnim zrakoplovima propisuje razliku između operatora i udaljenog pilota.

Operator bespilotnih zrakoplova (u daljnjem tekst: operator) je svaka pravna ili fizička osoba koja obavlja ili namjerava obavljati aktivnosti u kojima se koristi jedan ili više sustava bespilotnih zrakoplova (u daljnjem tekstu: dron), neovisno o broju udaljenih pilota. Operator se registrira u sustavu registracije Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: HACZ), kada je to primjenjivo.

Udaljeni pilot je osoba koja upravlja dronom u svakoj pojedinačnoj letačkoj operaciji. Udaljeni pilot se ne registrira u sustavu registracije HACZ, već obavlja potrebno osposobljavanje i provjeru sukladno primjenjivim propisima.

U slučaju da je došlo do ozbiljne ozljede osoba ili bliskog susreta bespilotnog zrakoplova sa zrakoplovom s posadom dužni ste u roku od 72 sata izvijestiti Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo o predmetnom događaju putem portala AVIATION REPORTING

Registrirani operator može imati u svojem sustavu više dronova i više udaljenih pilota za izvođenje letačkih operacija, međutim treba imati na umu da su odgovornosti operatora i udaljenog pilota različite.

Možete biti operator i udaljeni pilot ako ste osoba koja istovremeno zaista upravlja dronom. Međutim, možete biti i udaljeni pilot, a da niste operator, ako ste na primjer, udaljeni pilot koji radi za operatora koji pruža usluge dronovima. U tom slučaju pravna ili fizička osoba je operator, a vi udaljeni pilot.

Uklapa li se ono što želim raditi dronom u pravila za otvorenu kategoriju?:
 • Moj dron:
  • ima oznaku C1, C2, C3 ili C4 ili
  • je privatno izrađen ili
  • nema oznaku C1, C2, C3, C4, niti je privatno izrađen, ali je stavljen na tržište prije 01. siječnja 2023. godine*;
 • Dopuštena masa mog drona pri polijetanju manja je od 25 kg;
 • Za cijelo vrijeme leta održavam bespilotni zrakoplov na sigurnoj udaljenosti od ljudi te njime ne letim iznad mnoštva ljudi;
 • Ako moj dron nije u načinu rada „slijedi me” niti mi pomaže promatrač bespilotnog zrakoplova, neprekidno održavam vizualni kontakt s dronom;
 • Ako ne prelijećem umjetnu tvorevinu, dronom ne letim više od 120 metara iznad najbliže točke na tlu,
 • Dok letim, dronom ne prevozim opasnu robu niti iz njega ispuštam ikakav materijal. 
*dron mase < 250 g, može letjeti u potkategoriji A1, dron mase < 25 kg, može letjeti u potkategoriji A3
Ne! Onda moram svoje operacije obavljati u posebnoj kategoriji.
Da! To znači da svoje operacije mogu izvoditi u otvorenoj kategoriji. Ovo su koraci koje moram poduzeti:
Ishoditi policu obveznog osiguranja od šteta načinjenim trećim osobama. Osigurani rizici uključuju ratne operacije, terorizam, otmice, sabotaže, nezakonito preuzimanje zrakoplova te javne nemire. Najniže pokriće iz osiguranja za odgovornost u odnosu na treće osobe po nesreći za svaki pojedini zrakoplov je 750.000,00 SDR.

Napomena: Polica osiguranja mi nije potrebna ako dronom i/ili zrakoplovnim modelom mase do 20 kg ne namjeravam izvoditi nikakve radove iz zraka poput snimanja, fotografiranja, oglašavanja, nadzora i slično, za naknadu ili ne, za osobne ili javne potrebe. Dakle, dronom i/ili zrakoplovnim modelom mase do 20kg ću letjeti samo sportsko rekreativno, na primjer u okviru zrakoplovno modelarskih klubova i aktivnosti.

Ako prilikom obavljanja svojih aktivnosti koristim dron:
 • mase veće od 250 g ili
 • koji prilikom udarca u prepreku može razviti kinetičku energiju veću od 80 J ili
 • koji je opremljen senzorima za prikupljanje osobnih podataka (kamera, mikrofon…)
moram se registrirati kao operator drona: Registracija UAS operatora

Registarski broj operatora moram istaknuti na svom dronu, pazeći da ne ističem znakove iza crtice: HRV123abc456defg-abc

Moram se osposobiti i proći provjeru kao udaljeni pilot. Ako namjeravam letjeti dronom male mase, do 900 g u blizini ljudi ili dronom veće mase, do 25 kg tamo gdje nema ljudi i na udaljenosti od 150 m od infrastrukture, potpadam u potkategorije A1/A3 i osposobljavam se i polažem ispit na stranici Osposobljavanje za udaljene pilote.

Ako namjeravam letjeti u blizini ljudi dronom mase veće od 900 g, potpadam u potkategoriju A2 i pored polaganja ispita za A1/A3, moram se osposobiti i položiti ispit za potkategoriju A2. Upute su ovdje, a kada sam spreman, javim se na UAS@ccaa.hr da se dogovorim za polaganje ispita.

Za informiranje o zemljopisnim područjima, pregledu područja gdje smijete, a gdje ne smijete letjeti, te rezervaciju zračnog prostora instalirajte aplikaciju AMC Portal Mobile. Ovisno o području planirane letačke operacije, te masi bespilotnog zrakoplova, svoje letove morate prijavljivati službama kontrole leta. Više informacija o tome ću dobiti ovdje: https://amc.crocontrol.hr/.

Ako se namjeravam baviti snimanjem i fotografiranjem, možda ću trebati odobrenje Državne geodetske uprave. Više informacija o tome ću dobiti ovdje: https://dgu.gov.hr/kontakti/80.

Dron sam kupio prije primjene novog propisa. Ne udovoljava propisanim uvjetima. Moram li kupiti novi dron?
NE?! Odlično! Ovo su uvjeti pod kojima mogu nastaviti letjeti tim dronom.

Uvjeti izvođenja operacija dronova koji nemaju oznaku C1 do C4 u skladu s Delegiranom uredbom (EU) 2019/945 tijekom prijelaznog perioda koji traje do 31.prosinca 2023. godine

Zajednički uvjeti operacija:

 • UAS nije klase iz Delegirane uredbe (EU) 2019/945 (C1 do C4);
 • najveća dopuštena masa bespilotnog zrakoplova pri polijetanju manja je od 25 kg;
 • udaljeni pilot održava bespilotni zrakoplov na sigurnoj udaljenosti od ljudi te njime ne leti iznad mnoštva ljudi;
 • ako zrakoplov nije u načinu rada „slijedi me”, niti udaljenom pilotu pomaže promatrač bespilotnog zrakoplova, udaljeni pilot neprekidno održava vizualni kontakt sa zrakoplovom kojim upravlja;
 • ako ne prelijeće umjetnu tvorevinu, bespilotni zrakoplov ne leti više od 120 metara iznad najbliže točke na tlu;
 • dok leti, bespilotnim se zrakoplovom ne prevozi opasna roba niti se iz njega ispušta ikakav materijal.

Posebni uvjeti operacija

OBRATITE PAŽNJU: Nakon prijelaznog perioda, ovim će se dronovima moći izvoditi operacije isključivo u potkategorijama A1 (dron mase < 250 g) i A3 (dron mase < 25 kg) otvorene kategorije ili u posebnoj kategoriji!

Ono što namjeravam raditi dronom ne uklapa se u pravila za otvorenu kategoriju. Ovo su načini na koje mogu ishoditi odobrenje za operacije u posebnoj kategoriji.
Obavljam operacije u skladu s jednim od standardnih scenarija (STS) koje je objavila EASA. Za sada su objavljena dva: STS-01 i STS-02. Detalje ovih standardnih scenarija mogu pogledati ovdje:
Odlično! Odgovara mi! Trebam samo dostaviti Izjavu Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo na obrascu UAS-FRM-024. Taj koncept nastupa 02. prosinca 2023. godine.
Obavljam operacije u skladu s jednom od prethodno izrađenih procjena rizika (PDRA). Za sada su izrađena 4. Mogu ih pročitati pod AMC2 do AMC5 Article 11 u dokumentu Easy access rules for Unmanned Aircraft Systems koji mogu skinuti ovdje:
Odlično! Odgovara mi! Trebam podnijeti zahtjev za odobrenje na obrascu UAS-FRM-001, priložiti tražene dokumente navedene u obrascu.
Hm, ne odgovaraju mi niti standardni scenariji, niti unaprijed izrađene procjene rizika. Želio bih raditi operacije koje se u njih ne uklapaju. Moram podnijeti zahtjev za odobrenje operacija na obrascu UAS-FRM-001, priložiti tražene dokumente navedene u obrascu. Procjenu rizika koju moram priložiti izraditi ću u skladu s uputom UAS-UPUTE-001.
Želim sam odobravati svoje operacije, a da pritom ne moram dostavljati Izjavu o radu, niti ishoditi odobrenje od Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo. Moram ishoditi jednostavnu svjedodžbu operatora sustava bespilotnog zrakoplova LUC (Light UAS Operator Certificate) u skladu s Dijelom C, Priloga Uredbi (EU) 2019/947.