menu

Izbornik

Obrasci

Zrakoplovi

 • Dostava potvrde o provjeri plovidbenosti
  1. AIRW-FRM-020 Obavijest o izdavanju ili produženju potvrde o provjeri plovidbenosti

 • Odobrenje dozvole za letenje
  1. AIRW-FRM-003 Zahtjev za izdavanje dozvole za letenje
  2. AIRW-FRM-004 Obrazac za odobrenje uvjeta za let dozvole za letenje (EASA_Form_18b)
  3. AIRW-FRM-006 Dodatak obrascu uvjeta za let dozvole za letenje

 • Plovidbenost zrakoplova
  1. AIRW-FRM-001 Zahtjev za izdavanje svjedodžbe o plovidbenosti zrakoplova
  2. AIRW-FRM-010 Zahtjev za izdavanje potvrde o provjeri plovidbenosti

 • Potvrda o buci zrakoplova
  1. AIRW-FRM-007 Zahtjev za izdavanje potvrde o buci zrakoplova

 • Program održavanja zrakoplova
  1. AIRW-FRM-011 Zahtjev za odobrenje programa održavanja zrakoplova
  2. AIRW-FRM-013 Lista usklađenosti programa održavanja zrakoplova s Part M

 • ICAO Mod S kod zrakoplova
  1. AIRW-FRM-014 Zahtjev za ICAO Mode S kod zrakoplova

 • Prihvaćanje osobe koja obavlja provjeru plovidbenosti u svoje ime (Part ML)
  1. MAI-FRM-023 Zahtjev za osobu koja obavlja plovidbenost u svoje ime

  Zrakoplovi na koje se primjenjuje Pravilnik o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139

 • Svjedodžba o plovidbenosti i dopuštenje za letenje
  1. AWD-FRM-001 Zahtjev za izdavanje Svjedodžbe o plovidbenosti ili Dopuštanje za letenje

 • Potvrda o provjeri plovidbenosti
  1. AWD-FRM-002a Zahtjev za izdavanje Potvrde o plovidbenosti

 • Program održavanja zrakoplova
  1. AWD-FRM-003a Zahtjev za odobrenje programa održavanja zrakoplova
  2. AWD-FRM-003b Lista usklađenosti programa održavanja zrakoplova

 • Dozvola za letenje posebno reguliranog zrakoplova
  1. AWD-FRM-007 Zahtjev za izdavanje dozvole za letenje posebno reguliranog zrakoplova

 • Odobrenje za posebne letove
  1. AWD-FRM-008 Zahtjev za izdavanje odobrenja za posebne letove
  2. AWD-FRM-008a Uvjeti za let na temelju odobrenja za posebne letove

 • Organizacija za kontinuiranu plovidbenost i/ili održavanje zrakoplova i/ili komponente
  1. AWD-FRM-011a Zahtjev za odobrenje organizacije za kontinuiranu plovidbenost i/ili održavanje zrakoplova i/ili komponente
  2. AWD-FRM-012a Zahtjev za odobrenje Priručnika organizacije
  3. AWD-FRM-012b Lista usklađenosti Priručnika organizacije
  4. AWD-FRM-013a Zahtjev za odobrenje osobe za kontinuiranu plovidbenost
  5. AWD-FRM-013b Zahtjev za odobrenje osobe za održavanje

 • Gradnja i obnova zrakoplova
  1. AWD-FRM-009a Zahtjev za odobrenje gradnje zrakoplova
  2. AWD-FRM-009b Zahtjev za odobrenje obnove zrakoplova
  3. AWD-FRM-010a Zahtjev za odobrenje projektne organizacije
  4. AWD-FRM-013c Zahtjev za odobrenje zrakoplovnog stručnjaka
  5. AWD-FRM-013d Zahtjev za odobrenje kontrolora radova

  Dio-145, Dio-M, Dio-147, Dio-CAMO i Dio-CAO Organizacije

 • Zahtjev za Dio-145 i Dio-MF organizacije
  1. MAI-FRM-003 EASA Form 2 145MF
  2. MAI-FRM-025 Predaplikacijski upitnik

 • Zahtjev za Dio-CAMO i Dio-MG organizacije
  1. MAI-FRM-016 EASA Form 2 CAMO
  2. MAI-FRM-025 Predaplikacijski upitnik

 • Zahtjev za Dio-CAO organizacije
  1. MAI-FRM-020 EASA Form 2 CAO
  2. MAI-FRM-025 Predaplikacijski upitnik

 • Zahtjev za Dio-147 organizacije
  1. MAI-FRM-014 EASA Form 12 147
  2. MAI-FRM-025 Predaplikacijski upitnik

 • Zahtjev za prihvaćanjem odgovornih osoba kroz EASA Form 4
  1. QSM-FRM-108 EASA Form 4

 • Zahtjev za osobu koja obavlja plovidbenost u svoje ime
  1. MAI-FRM-023 Zahtjev za osobu koja obavlja plovidbenost u svoje ime

 • Priručnik organizacije za osposobljavanje, održavanje i kontinuiranu plovidbenost
  1. MAI-FRM-007 Zahtjev za odobrenje organizacijskog priručnika
  2. MAI-FRM-009 MOE lista usklađenosti sa Dio-145
  3. MAI-FRM-011 CAME lista usklađenosti sa Dio-CAMO
  4. MAI-FRM-013 CAE lista usklađenosti sa Dio-CAO
  5. MAI-FRM-022 MTOE lista usklađenosti sa Dio-147

 • Zahtjev za izravno odobrenje osposobljavanja za tip zrakoplova
  1. MAI-FRM-024 Zahtjev za izravno odobrenje osposobljavanja za tip zrakoplova

  Sustav tehničke knjige zrakoplova (ATL)

  1. AIRW-FRM-016 Zahtjev za odobrenje tehničke knjige zrakoplova
  2. AIRW-FRM-017 Lista sukladnosti tehničke knjige zrakoplova

  FSTD

  1. FSTD-FRM-001A Zahtjev za izdavanje certifikata kvalifikacije FSTD-a
  2. FSTD-FRM-001B Zahtjev za odobrenje QTG priručnika FSTD-a
  3. FSTD-FRM-001C Izjava evaluacijskog tima o sukladnosti FSTD-a
  4. FSTD-FRM-001D Zahtjev za utvrđivanje sukladnosti FSTD operatora