menu

Izbornik

Osposobljavanje za udaljene pilote

UAS-UPUTE-005 Upute za osposobljavanja i provjere za udaljene pilote

Uvjeti vezani uz osposobljavanje udaljenih pilota koji moraju biti ispunjeni prije izvođenja operacija u otvorenoj kategoriji
Polaganje ispita za udaljene pilote koji planiraju izvoditi operacije u „otvorenoj kategoriji“

Početkom primjene Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/947 od 24. svibnja 2019. o pravilima i postupcima za rad bespilotnih zrakoplova, udaljeni piloti će prije izvođenja operacija bespilotnim zrakoplovima u „otvorenoj kategoriji“ morati položiti teorijski(e) ispit(e). „Otvorena kategorija” UAS operacija podijeljena je na tri potkategorije: A1, A2 i A3, na temelju radnih ograničenja, zahtjeva koji se odnose na udaljene pilote i tehničkih zahtjeva za UAS-e.

Online ispit za potkategorije A1/A3 otvorene kategorije moraju položiti udaljeni piloti prije izvođenja operacija bespilotnim zrakoplovima u bilo kojoj potkategoriji otvorene kategorije (A1 ili A2 ili A3). Udaljeni piloti koji izvode operacije bespilotnim zrakoplovima najveće dopuštene mase pri polijetanju, uključujući korisni teret, manje od 250 g i maksimalne brzine manje od 19 m/s ili klase C0 moraju biti upoznati s uputama proizvođača UAS-a.

Prije izvođenja operacija u A2 potkategoriji otvorene kategorije bespilotnim zrakoplovima klase C2 ili bespilotnim zrakoplovima koji ne ispunjavaju zahtjeve Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2019/945 (bespilotni zrakoplov nema oznaku klase C2) najveće dopuštene mase pri polijetanju manje od 2 kg, udaljeni piloti moraju položiti i ispit za potkategoriju A2 otvorene kategorije u Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo.


Sve upite vezano uz polaganje ispita za udaljene pilote možete poslati na adresu UAS@ccaa.hr.Polaganje ispita za udaljene pilote u potkategoriji A2 otvorene kategorije


Kako bi optimizirala svoje resurse i omogućila polaganje ispita za udaljene pilote u potkategoriji A2 otvorene kategorije na pristupačnijim lokacijama, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo objavljuje raspored i lokacije na kojima zainteresirani mogu pristupiti polaganju ispita.

Raspored održavanja A2 ispita za period rujan-prosinac 2022. godina


Lokacija

Rujan

Listopad

Studeni

Prosinac

Osijek

Uprava Hrvatskih šuma, J. Benešića 1

 

05.09. 18.00h

 

03.10. 18.00h

 

07.11.  18.00h

 

05.12. 18.00h

  

Zagreb

HACZ, Ulica grada Vukovara 284

06.09. 18.00h

  

04.10. 18.00h

 

08.11. 18.00h

 

06.12. u 18.00

  

Split

HGSS, Stoci 48A

 

07.09. 18.00h

  

05.10.  18.00h

 

09.11. 18.00h

 

07.12. 18.00h

 

Zadar

HGSS, Andrije Hebranga 11a

 

08.09. 18.00h

 

06.10. 18.00h

 

10.11.  18.00h

 

08.12. 18.00h

 

Pula

Zračna luka Pula

 

12.09. 18.00h

 

 

 

14.11. 18.00h

 

 

Rijeka

Pomorski fakultet u Rijeci, Studentska 2

 

 

10.10. 18.00h

 

 

12.12. 18.00h

 

Požega

 HGSS, Hrvatskih branitelja 84

 

13.09. 18.00h

 

11.10. 18.00h

 

15.11. 18.00h

 

13.12. 18.00h

 

Dubrovnik

HGSS, 42°40’29.6“N 18°06’27.9“E – lokacija je uz cestu, nema adrese, jer je preuređeno sklonište, vrata sa znakom HGSS-a, Nova Mokošica

 

19.09. 18.00h

 

17.10.  18.00h

 

21.11. 18.00h

 

19.12.  18.00h

 

 

Za pristupanje ispitu zainteresirani kandidati se moraju prijaviti najmanje 2 radna dana prije predviđenog termina ispita za koji se prijavljuju. Prijave se provode slanjem elektroničke pošte na adresu UAS@ccaa.hr dostavom slijedećih podataka:

  •         Ime i prezime kandidata
  •         Broj i vrsta osobnog identifikacijskog dokumenta s kojim će se kandidat identificirati prilikom polaganja ispita
  •         Broj Dokaza o dovršenom mrežnom osposobljavanju za potkategorije A1/A3 kandidata
  •         Raspolažu li vlastitim osobnim računalom za polaganje ispita

Prijava na ispit je valjana tek nakon primitka potvrde prijave od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

Prilikom dolaska na polaganje ispita kandidati trebaju ponijeti:

  •         Osobni identifikacijski dokument koji su naveli u prijavi
  •         Potpisani izvornik Izjave o praktičnom samoosposobljavanju na obrascu UAS-FRM-002
  •         Osobno računalo, ako su njegovu raspoloživost naveli u prijavi

U slučaju većeg broja kandidata od kapaciteta prostora, organizirati će se dodatni termini u istom danu.