Objava: Šoštarić Eduard, 05.06.2020.

Letačke operacije bespilotnih zrakoplova u okviru udruge građana (zrakoplovno-modelarski klub)

Dana 01. srpnja 2019. godine na snagu je stupila Uredba (EU) 2019/947 o pravilima i postupcima za rad bespilotnih zrakoplova (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/947), a koja će početi sa primjenom 31. prosinca 2020. godine.

Udruga građana može se uskladiti sa člankom 16. Uredbe (EU) 2019/947 na način da ishodi odobrenje Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija) u kojem će se definirati ograničenja i uvjeti za izvođenje letačkih operacija bespilotnim zrakoplovima, a koji mogu biti i različiti od onih propisanih u Uredbi (EU) 2019/947. 
Međutim, u tom slučaju udruga građana mora uspostaviti organizacijsku strukturu, sustav upravljanja i operativne postupke, prihvatljive Agenciji. 
Agencija ujedno može ovlastiti udrugu građana da registrira svoje članove kao operatora bespilotnih zrakoplova u njihovo ime kod Agencije. 

Za više informacija slobodno se obratite putem elektroničke pošte: uas@ccaa.hr.