Objava: Šoštarić Eduard, 23.09.2021.

Osposobljavanje za psihologe “Uvid u zrakoplovno okruženje za psihologe”

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo organizira osposobljavanje za psihologe pod nazivom “Uvid u zrakoplovno okruženje za psihologe”, u trajanju 28 sati, u 8 termina, u razdoblju od 13.10. – 11.11.2021., koje će obuhvatiti  predavanja/seminare i terenske posjete Fakultetu prometnih znanosti-Hrvatskom zrakoplovno nastavnom središtu (HZNS), Croatia Airlines-u, Heli-centru i Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe.

Radionica je prijavljena Hrvatskoj psihološkoj komori. Za predmetnu radionicu nije potrebna kotizacija.

Zbog trenutne pandemije i epidemioloških mjera, u mogućnosti smo prihvatiti najviše 20 prijava, i to prijave psihologa koji su uključeni u procjene, podršku ili terapijski rad sa zrakoplovnim osobljem, kod zrakoplovno-medicinskih ispitivača (AME), u zrakoplovno-medicinskim centrima (AeMC), kod operatora (zrakoplovnih kompanija) i odobrenih organizacija za osposobljavanje.

Obrazac prijavnice možete pronaći ovdje

Ispunjenu i potpisanu prijavnicu psiholozi trebaju poslati na aeromedical@ccaa.hr  najkasnije do 05.10.2021. Svi prijavljeni dobiti će povratnu informaciju 06.10.2021.