Objava: Grbić Srđan, 29.07.2021.

Nacrt Pravilnika o helidromima

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je i objavila „Nacrt Pravilnika o helidromima“ na portalu e-Savjetovanja.

Glavni razlog izrade novog Pravilnika jest usklađivanje zahtjeva s novim izdanjem ICAO Annexa 14, Volume II- Heliports, peto izdanje od srpnja 2020. godine, a koje je primjenjivo od 5. studenog 2020. godine, izmjena postojećih odredbi kako bi se povećala sigurnost i učinkovitost operacija na helidromima, pojednostavljenje postojećih odredbi kako bi se temeljile na učinku (performance-based provisions), utvrđivanje jedinstvenog zajedničkog standarda za uzdignute helidrome i helidrome u razini sa zemljom radi smanjenja nepotrebne složenosti dizajna i ažuriranje odredaba o rasvjeti, oznakama i označivačima (markerima) s ciljem osiguranja dosljednosti u cjelini.

Donošenjem ovoga Pravilnika stavit će se van snage Pravilnik o helidromima (»Narodne novine«, broj 46/2019).

Ovim putem vas pozivamo da nam putem portala e-Savjetovanje dostavite svoje komentare, gdje nacrt Pravilnika možete pronaći pod nazivom „Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o helidromima“

Rok za davanje komentara na predmetni nacrt Pravilnika je do 30. kolovoza 2021. godine.