Objava: Šoštarić Eduard, 27.05.2024.

Poziv za sudjelovanje na online radionici: „Radionica za pilote koji izvode uvodne letove i letove privatnih osoba koje dijele trošak leta“


 Pozivamo Vas na online radionicu koju organizira Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.

 Radionica je namijenjena pilotima koji izvode uvodne letove i letove privatnih osoba koje dijele trošak leta u skladu s Uredbom (EU) br. 965/2012. 

Radionica će se održati online u srijedu 05. lipnja 2024. godine s početkom u 17:00 sati i prema sljedećem rasporedu:


Vrijeme

Tema

Moderator i predavač

17:00 – 17:05

Uvod

HACZ

17:05 – 17:50

Izračun mase i centra težišta zrakoplova

            efekti prekomjerne mase

           efekti pretjerane prednje i stražnje centraže

Maja Pađen

17:50 – 18:40

Snalaženje u primjenjivim propisima (Uredba Komisije (EU) 965/2012)

            vježbe

Natko Kulić

18:40 – 19:00

Izmjene:

           ASO-2023-002 (Letovi privatnih osoba koje dijele trošak leta)

           ASO-2016-002 (Dodatni uvjeti za izvođenje uvodnih letova)

Marina Fekonja Dragan

 

Obavezna je prijava na e-mail: marina.fekonja.dragan@ccaa.hr najkasnije do ponedjeljka 03. lipnja 2024. godine.

 

Radionici možete pristupiti putem sljedećeg linka:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTNiMTQyZmQtODc2NS00ZjQyLWFkMmUtZWYwZTk4Y2VjY2M4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2221318db9-25ca-4ad3-be9e-3a031736becb%22%2c%22Oid%22%3a%2231afabd0-2dd7-4993-a6ea-79a637967322%22%7d

Meeting ID: 347 669 578 052

Passcode: xNHaie

 

Napomena:

U skladu s odredbama Opće Uredbe o zaštiti podataka prijavom na ovu radionicu dajete privolu da se vaši podaci sakupljaju u svrhu provedbe radionica u organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo te se u druge svrhe ne mogu upotrijebiti, a obrađivat će se i koristiti samo u svrhu za koju su prikupljeni. Prijavom potvrđujete da ste upoznati da imate pravo odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka. Ispravak podataka ili obavijest o odustanku od dane privole za obradu osobnih podataka dostavlja se u pisanom obliku elektroničkom poštom na adresu dpo@ccaa.hr.

 

UPUTE ZA PRISTUP:

Ø  potrebna je prethodna instalacija aplikacije MS Teams ako se pristupa putem mobitela

Ø  10 minuta prije početka otvoriti link

Ø  pričekati potvrdu pristupa

 

UPUTE ZA KOMENTIRANJE I POSTAVLJANJE PITANJA NA RADIONICI:

Ø  putem aplikacije MS Teams „podići ruku“ i pričekati za riječ

Ø  nakon komentara obavezno „spustiti ruku“ ili, putem aplikacije MS Teams upisati komentar i pričekati odgovor