menu

Izbornik

Godišnji program rada

Temeljem članka 5. stavka 4. Zakona o zračnom prometu i članka 9. stavka 2. Statuta, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo podnosi Vladi Republike Hrvatske Godišnji program rada na odobrenje. Godišnji program rada Agencije donosi Vijeće Agencije, temeljem članka 8. stavka 6. podstavka 2. Zakona i članka 16. stavka 1. točke 3. Statuta Agencije.

Program rada HACZ proizlazi iz obveza koje Agencija ima po Zakonu, Zakonu o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu, Zakonu o zračnim lukama, Zakonu o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe i brojnim podzakonskim propisima koji su u skladu s rješenjima, normama i preporukama predviđenim u međunarodnim ugovorima kojima je Republika Hrvatska pristupila.

Aktualni godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

Arhiva godišnjih program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo