menu

Izbornik

Javna nabava

Temeljem odredbe članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) javni naručitelj Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

Aeropak d.o.o., Franje Nevistića 9a, 10 000 Zagreb, OIB: 84444125558

AVIMAX d.o.o., Franje Nevistića 9a, 10 000 Zagreb, OIB: 91064346502

Regulativa

Pravilnik o nabavi (preuzimanje dokumenta)

Plan nabave 

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017) Plan nabave Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

                    2021.


                     2020.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017), Registar ugovora o javnoj nabavi Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016) javni naručitelj Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi.