menu

Izbornik

Javna nabava

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo kao javni naručitelj sukladno odredbi članka 80. stavka (2) točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) nije u sukobu interesa ni s jednim gospodarskim subjektom te u tom smislu ne postoje ograničenja za suradnju s gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

REGULATIVA

Pravilnik o nabavi (preuzimanje dokumenta)


Plan nabave 

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017 i 75/2020) Plan nabave Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

                    

                    2022.
_______________________________________________________________________________________________________________

                    2021.

                     2020.Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017), Registar ugovora o javnoj nabavi Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016 i 75/2020) javni naručitelj Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi.