menu

Izbornik

Prijava nepravilnosti

Prijava se može podnijeti neposredno u pisanom obliku putem Pisarnice Agencije ili izravno povjerljivoj osobi, poslati poštom, dostaviti u elektroničkom obliku na mail nepravilnosti@ccaa.hr ili izjaviti usmeno na zapisnik.