menu

Izbornik

Dodjela sredstava

2021.

Hrvatskom crvenom križu – zajednici udruga društvo crvenog križa Sisačko-moslavačke županije
 • izravno se dodjeljuju nefinancijska sredstva u obliku stambeno-boravišnih kontejnera – 6055x2990x2791 mm, tri komada, u svrhu osiguranja smještaja tri obitelji s područja Sisačko–moslavačke županije, koje su pogođene potresom uključujući i prijevoz stambeno-boravišnih kontejnera do odredišta. Vrijednost dodijeljenih sredstava iznosi 224.250,00 kuna.


Drugo produljenje rokova vezanih uz izvršenje ugovora o dodjeli sredstava

Zbog nemogućnosti isporuke dijelova radijske opreme uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih proglašenom epidemijom zarazne bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je po drugi put produljila rokove koji se odnose na ispunjenje ugovornih obveza, praćenje provedbe izvršenja ugovornih obveza i povrat isplaćenih sredstava, a koji su propisani ugovorima o dodjeli sredstava zaključenim sa primateljima sredstava (udrugama) u postupku javnog natječaja za dodjelu sredstava udrugama u 2020. godini u svrhu sufinanciranja kupnje radijske opreme unutar frekvencijskog pojasa 117,975-137 MHz („frekvencijski pojas VHF”).
Tako je:
- rok za kupnju radijske opreme produžen do 15. veljače 2021. godine;
- rok za ugradnju radijske opreme produžen do 05. ožujka 2021. godine;
- rok za dostavu dokaza o namjenski utrošenim sredstvima produžen do 15. ožujka 2021. godine;
- rok za vraćanje razlike isplaćenih sredstava Agenciji kao davatelju sredstava u odnosu na stvarni trošak naveden na računu, ukoliko je iznos dodijeljenih sredstava za kupnju radijske opreme veći od iznosa koji je primatelj sredstava prema računu uložio u kupljenu radijsku opremu produžen do 15. ožujka 2021. godine.
Pozivamo sve primatelje sredstva (udruge) kojima je zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih proglašenom epidemijom zarazne bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, onemogućeno izvršenje kupnje odnosno ugradnje radijske opreme sukladno zaključenom ugovoru o dodjeli sredstava, da pošalju svoju zamolbu za sklapanje dodatka ugovora o dodjeli sredstava kojim će se regulirati produljenje rokova koji se odnose na izvršenje ugovornih obveza, praćenje provedbe izvršenja ugovornih obveza i povrat isplaćenih sredstava.
Svoje zamolbe primatelji sredstava (udruge) mogu poslati poštom na adresu:

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo
Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
Napomena: Javni natječaj za dodjelu sredstava udrugama u 2020. godini

ili putem e-mail adrese: dodjela.sredstava@ccaa.hr
Dokumentacija:
 1. Javni natječaj za dodjelu sredstava udrugama
 2. Upute za prijavitelje – javni natječaji za dodjelu sredstava udrugama
 3. Prilog 1.
 4. Prilog 2.
 5. Prilog 3.
 6. Prilog 4.1.
 7. Prilog 4.2.
 8. Indikativni kalendar natječajnog postupka
 9. FAQ - Najćešće postavljena pitanja

Dodjela sredstava po godinama

2020

25. studeni 2020.

Zakladi “Vaša pošta“

 • dodjeljuju se financijska sredstava u iznosu od 30.000,00 kuna, za projekt životnog osiguranja pod nazivom „Dobri ljudi – djeci Hrvatske“, a u svrhu ugovaranja police životnog osiguranja djeci i mladima koji odrastaju unutar dječjih domova, iz čega će se financirali osnovni životni troškovi štićenika nakon odlaska iz doma do njihova osamostaljenja.

2019.

20. studeni 2019.
 • Dodjela sredstava u iznosu od 30.000,00 kuna Zakladi "Vaša pošta", radi ugovaranja police životnog osiguranja djeci i mladima koji odrastaju unutar dječjih domova, a iz čega će se financirali osnovni životni troškovi štićenika nakon odlaska iz doma do njihova osamostaljenja

2018.

10. prosinca 2018.

 • Uplata donacije u iznosu 20.000,00 kuna za potrebe Zaklade "Vaša pošta" s kojom se ugovaraju police životnog osiguranja djeci i mladima koji odrastaju unutar dječjih domova, a iz čega bi se financirali osnovni životni troškovi štićenika nakon odlaska iz doma do njihova osamostaljenja.

14. studeni 2018.

 • Uplata donacije u iznosu 10.000,00 kuna Hrvatskoj udruzi studenata zrakoplovstva s kojom se ostvaruje projekt sudjelovanja primatelja donacije na godišnjoj konferenciji "SciTech forum" koja se održava u organizaciji American Institute of Aeronautics and Astronautics u San Diegu u vremenu od 7-11.siječnja 2019.

3. srpnja 2018.

 • Donacija korištene informatičke opreme ( stolna računala i monitori ) zbog rashodovanja materijalne imovine sljedećim korisnicima:
 • Osnovna škola Ivan Gundulić iz Zagreba ( 10 komada stolnih računala i 1 monitor);
 • Osnovna škola Milana Amruša iz Slavonskog Broda ( 10 komada stolnih računala );
 • Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Regoč iz Slavonskog Broda ( 17 komada stočnih računala i 8 komada monitora).

26. lipnja 2018.

 • Donacija u iznosu 1.500,00, zaposlenici Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za plaćanje najma medicinskog kreveta temeljem dostavljenog računa.

4. svibnja 2018.

 • Donacija u iznosu 2.103,96 kuna radnici Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo u svrhu pokrića troškova za obavljeni pregled i kupljene lijekove, sukladno preporuci liječnika, a koje troškove ne snosi ili djelomično snosi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

8. veljače 2018.

 • Sponzoriranje Hrvatskog zrakoplovnog saveza (HZS) u iznosu 10.000,00 kuna za potrebe nabave obvezne opreme za četiri jedrilice koje će HZS koristiti za natjecanje na 35. FAI Svjetskom prvenstvu u zrakoplovnom jedriličarstvu u mjestu Ostrow (Republika Poljska) koje se održava 4-22.srpnja 2018.

8. veljače 2018.

 • Sponzoriranje aerokluba Cumulus iz Opatije u iznosu 10.000,00 kuna za potrebe organizacije projekta Padobranske turneje Hrvatskom 2018,. koji se treba održati na 40 različitih lokacija u Republici Hrvatskoj u periodu od 8.ožujka do kraja travnja 2018.godine, a altermnativno do 8.lipnja ovisno o meteorološkim uvjetima.

17. siječnja 2018.

 • Donacija rashodovane materijalne imovine DVD Ribnica prema sljedećem:
 • 3 ormara kartotečna metalna s ladicama;
 • 1 radni stol
 • 1 stol za računala2017.

2017.

22. kolovoza 2017.

 • Uplata 10.000,00 kuna Hrvatskoj udruzi bespilotnih sustava-HUBS za pokrivanje dijela troškova organizacije 6.skupa zrakoplovnih modelara i 2. prvenstva Hrvatske u utrkama dronova

07. kolovoza 2017.

 • Uplata 10.000,00 kuna Hrvatskoj udruzi studenata zrakoplovstva za potrebe pokrivanja dijela troškova međunarodnog studentskog natjecanja Air Cargo Challenge 2017.

16. lipnja 2017.

 • Uplata 5.000,00 kn Aeroklubu Split za nabavu sportske i navigacijske opreme, koju će Aeroklub Split koristiti za natjecanje na 19. FAI Europskom prvenstvu u zrakoplovnom jedriličarstvu u Republici Češkoj
 • Uplata 5.000,00 kn Aeroklubu Vitar za nabavu sportske i navigacijske opreme, koju će Aeroklub Split koristiti za natjecanje na 19. FAI Europskom prvenstvu u zrakoplovnom jedriličarstvu u Republici Češkoj

2016.

9. prosinca 2016.

 • Uplata 30.000,00 kn Zakladi „Vaša pošta“, OIB: 64617983178, Jurišićeva 13, Zagreb, čija misija je pružanje financijske potpore djeci i mladima koji odrastaju unutar dječjih domova bez podrške vlastitih obitelji.

2015.

07. srpnja 2015.

 • Uplata: 3.140,37 kn IV Nakladništvo Zagreb - Brošura “Internet, ovisnost i mladi“. Projekt na području jugoistočnog dijela grada Zagreba provodi Udruženje policajaca - IPA Sekcija Hrvatska.
Riječ je o brošuri putem koje se promiče sigurnosna kultura u društvenoj zajednici, namijenjena je svima koji dolaze u kontakt s djecom i mladima i mladoj populaciji. Ovakvi projekti, osobito u današnjem vremenu kad se bilježi porast rizičnog ponašanja koje vodi u razne oblike ovisnosti, predstavljaju doprinos prevenciji i edukaciji te su daleko vrjedniji od represije i napora u otklanjanju posljedica.

16. srpnja 2015.

 • Uplata: 10.000,00 kn Hrvatska udruga studenata zrakoplovstvaHrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo donirala je novčana sredstva za projekt i izradu letjelice sa kojom je Hrvatska udruga studenata zrakoplovstva nastupala u Njemačkoj na međunarodnom natjecanju Air Cargo Challenge ACC2015 od 7.-10. kolovoza 2015. Udruga studenata tom je prigodom osvojila prvo mjesto.

21.srpnja 2015.

 • Uplaćeno 10.000,00 kn Akademija pravnih znanosti Hrvatske