menu

Izbornik

Dodjela sredstava2022.


03.06.2022.

Hrvatskoj udruzi bespilotnih sustava 

•      dodjeljuju se financijska sredstva u iznosu od 3.000,00 kuna (slovima: tritisućekunainištalipa), u svrhu financiranja troškova organizacije zrakoplovne priredbe „HUBS dron piknik 2022“, u Svetoj Nedjelji, 18. lipnja 2022. godine.28. siječnja 2022.

Hrvatskoj udruzi studenata zrakoplovstva

dodjeljuju se financijska sredstava u iznosu od 35.000,00 kuna, u svrhu financiranja troškova projekta sudjelovanja članova Udruge na međunarodnom natjecanju Air Cargo Challenge 2022. godine u Münchenu, u razdoblju od 5. do 9. srpnja 2022. godine, odnosno financiranja troškova izrade bespilotne letjelice za prijevoz tereta kojom će Udruga sudjelovati na međunarodnom natjecanju, participacije za sudjelovanje članova Udruge na međunarodnom natjecanju odnosno troškova putovanja i smještaja članova Udruge na gore navedenom međunarodnom natjecanju.


2021.


21. prosinca 2021.

Zakladi “Vaša pošta“

dodjeljuju se financijska sredstava u iznosu od 30.000,00 kuna, za projekt životnog osiguranja pod nazivom „Dobri ljudi – djeci Hrvatske“, a u svrhu ugovaranja police životnog osiguranja djeci i mladima koji odrastaju unutar dječjih domova, iz čega će se financirali osnovni životni troškovi štićenika nakon odlaska iz doma do njihova osamostaljenja.

Hrvatskom crvenom križu – zajednici udruga društvo crvenog križa Sisačko-moslavačke županije
 • izravno se dodjeljuju nefinancijska sredstva u obliku stambeno-boravišnih kontejnera – 6055x2990x2791 mm, tri komada, u svrhu osiguranja smještaja tri obitelji s područja Sisačko–moslavačke županije, koje su pogođene potresom uključujući i prijevoz stambeno-boravišnih kontejnera do odredišta. Vrijednost dodijeljenih sredstava iznosi 224.250,00 kuna.


Drugo produljenje rokova vezanih uz izvršenje ugovora o dodjeli sredstava

Zbog nemogućnosti isporuke dijelova radijske opreme uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih proglašenom epidemijom zarazne bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je po drugi put produljila rokove koji se odnose na ispunjenje ugovornih obveza, praćenje provedbe izvršenja ugovornih obveza i povrat isplaćenih sredstava, a koji su propisani ugovorima o dodjeli sredstava zaključenim sa primateljima sredstava (udrugama) u postupku javnog natječaja za dodjelu sredstava udrugama u 2020. godini u svrhu sufinanciranja kupnje radijske opreme unutar frekvencijskog pojasa 117,975-137 MHz („frekvencijski pojas VHF”).
Tako je:
- rok za kupnju radijske opreme produžen do 15. veljače 2021. godine;
- rok za ugradnju radijske opreme produžen do 05. ožujka 2021. godine;
- rok za dostavu dokaza o namjenski utrošenim sredstvima produžen do 15. ožujka 2021. godine;
- rok za vraćanje razlike isplaćenih sredstava Agenciji kao davatelju sredstava u odnosu na stvarni trošak naveden na računu, ukoliko je iznos dodijeljenih sredstava za kupnju radijske opreme veći od iznosa koji je primatelj sredstava prema računu uložio u kupljenu radijsku opremu produžen do 15. ožujka 2021. godine.
Pozivamo sve primatelje sredstva (udruge) kojima je zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih proglašenom epidemijom zarazne bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, onemogućeno izvršenje kupnje odnosno ugradnje radijske opreme sukladno zaključenom ugovoru o dodjeli sredstava, da pošalju svoju zamolbu za sklapanje dodatka ugovora o dodjeli sredstava kojim će se regulirati produljenje rokova koji se odnose na izvršenje ugovornih obveza, praćenje provedbe izvršenja ugovornih obveza i povrat isplaćenih sredstava.
Svoje zamolbe primatelji sredstava (udruge) mogu poslati poštom na adresu:

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo
Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
Napomena: Javni natječaj za dodjelu sredstava udrugama u 2020. godini

ili putem e-mail adrese: dodjela.sredstava@ccaa.hr
Dokumentacija:
 1. Javni natječaj za dodjelu sredstava udrugama
 2. Upute za prijavitelje – javni natječaji za dodjelu sredstava udrugama
 3. Prilog 1.
 4. Prilog 2.
 5. Prilog 3.
 6. Prilog 4.1.
 7. Prilog 4.2.
 8. Indikativni kalendar natječajnog postupka
 9. FAQ - Najćešće postavljena pitanja

Dodjela sredstava po godinama

2020

25. studeni 2020.

Zakladi “Vaša pošta“

 • dodjeljuju se financijska sredstava u iznosu od 30.000,00 kuna, za projekt životnog osiguranja pod nazivom „Dobri ljudi – djeci Hrvatske“, a u svrhu ugovaranja police životnog osiguranja djeci i mladima koji odrastaju unutar dječjih domova, iz čega će se financirali osnovni životni troškovi štićenika nakon odlaska iz doma do njihova osamostaljenja.

2019.

20. studeni 2019.
 • Dodjela sredstava u iznosu od 30.000,00 kuna Zakladi "Vaša pošta", radi ugovaranja police životnog osiguranja djeci i mladima koji odrastaju unutar dječjih domova, a iz čega će se financirali osnovni životni troškovi štićenika nakon odlaska iz doma do njihova osamostaljenja

2018.

10. prosinca 2018.

 • Uplata donacije u iznosu 20.000,00 kuna za potrebe Zaklade "Vaša pošta" s kojom se ugovaraju police životnog osiguranja djeci i mladima koji odrastaju unutar dječjih domova, a iz čega bi se financirali osnovni životni troškovi štićenika nakon odlaska iz doma do njihova osamostaljenja.

14. studeni 2018.

 • Uplata donacije u iznosu 10.000,00 kuna Hrvatskoj udruzi studenata zrakoplovstva s kojom se ostvaruje projekt sudjelovanja primatelja donacije na godišnjoj konferenciji "SciTech forum" koja se održava u organizaciji American Institute of Aeronautics and Astronautics u San Diegu u vremenu od 7-11.siječnja 2019.

3. srpnja 2018.

 • Donacija korištene informatičke opreme ( stolna računala i monitori ) zbog rashodovanja materijalne imovine sljedećim korisnicima:
 • Osnovna škola Ivan Gundulić iz Zagreba ( 10 komada stolnih računala i 1 monitor);
 • Osnovna škola Milana Amruša iz Slavonskog Broda ( 10 komada stolnih računala );
 • Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Regoč iz Slavonskog Broda ( 17 komada stočnih računala i 8 komada monitora).

26. lipnja 2018.

 • Donacija u iznosu 1.500,00, zaposlenici Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za plaćanje najma medicinskog kreveta temeljem dostavljenog računa.

4. svibnja 2018.

 • Donacija u iznosu 2.103,96 kuna radnici Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo u svrhu pokrića troškova za obavljeni pregled i kupljene lijekove, sukladno preporuci liječnika, a koje troškove ne snosi ili djelomično snosi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

8. veljače 2018.

 • Sponzoriranje Hrvatskog zrakoplovnog saveza (HZS) u iznosu 10.000,00 kuna za potrebe nabave obvezne opreme za četiri jedrilice koje će HZS koristiti za natjecanje na 35. FAI Svjetskom prvenstvu u zrakoplovnom jedriličarstvu u mjestu Ostrow (Republika Poljska) koje se održava 4-22.srpnja 2018.

8. veljače 2018.

 • Sponzoriranje aerokluba Cumulus iz Opatije u iznosu 10.000,00 kuna za potrebe organizacije projekta Padobranske turneje Hrvatskom 2018,. koji se treba održati na 40 različitih lokacija u Republici Hrvatskoj u periodu od 8.ožujka do kraja travnja 2018.godine, a altermnativno do 8.lipnja ovisno o meteorološkim uvjetima.

17. siječnja 2018.

 • Donacija rashodovane materijalne imovine DVD Ribnica prema sljedećem:
 • 3 ormara kartotečna metalna s ladicama;
 • 1 radni stol
 • 1 stol za računala2017.

2017.

22. kolovoza 2017.

 • Uplata 10.000,00 kuna Hrvatskoj udruzi bespilotnih sustava-HUBS za pokrivanje dijela troškova organizacije 6.skupa zrakoplovnih modelara i 2. prvenstva Hrvatske u utrkama dronova

07. kolovoza 2017.

 • Uplata 10.000,00 kuna Hrvatskoj udruzi studenata zrakoplovstva za potrebe pokrivanja dijela troškova međunarodnog studentskog natjecanja Air Cargo Challenge 2017.

16. lipnja 2017.

 • Uplata 5.000,00 kn Aeroklubu Split za nabavu sportske i navigacijske opreme, koju će Aeroklub Split koristiti za natjecanje na 19. FAI Europskom prvenstvu u zrakoplovnom jedriličarstvu u Republici Češkoj
 • Uplata 5.000,00 kn Aeroklubu Vitar za nabavu sportske i navigacijske opreme, koju će Aeroklub Split koristiti za natjecanje na 19. FAI Europskom prvenstvu u zrakoplovnom jedriličarstvu u Republici Češkoj

2016.

9. prosinca 2016.

 • Uplata 30.000,00 kn Zakladi „Vaša pošta“, OIB: 64617983178, Jurišićeva 13, Zagreb, čija misija je pružanje financijske potpore djeci i mladima koji odrastaju unutar dječjih domova bez podrške vlastitih obitelji.

2015.

07. srpnja 2015.

 • Uplata: 3.140,37 kn IV Nakladništvo Zagreb - Brošura “Internet, ovisnost i mladi“. Projekt na području jugoistočnog dijela grada Zagreba provodi Udruženje policajaca - IPA Sekcija Hrvatska.
Riječ je o brošuri putem koje se promiče sigurnosna kultura u društvenoj zajednici, namijenjena je svima koji dolaze u kontakt s djecom i mladima i mladoj populaciji. Ovakvi projekti, osobito u današnjem vremenu kad se bilježi porast rizičnog ponašanja koje vodi u razne oblike ovisnosti, predstavljaju doprinos prevenciji i edukaciji te su daleko vrjedniji od represije i napora u otklanjanju posljedica.

16. srpnja 2015.

 • Uplata: 10.000,00 kn Hrvatska udruga studenata zrakoplovstvaHrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo donirala je novčana sredstva za projekt i izradu letjelice sa kojom je Hrvatska udruga studenata zrakoplovstva nastupala u Njemačkoj na međunarodnom natjecanju Air Cargo Challenge ACC2015 od 7.-10. kolovoza 2015. Udruga studenata tom je prigodom osvojila prvo mjesto.

21.srpnja 2015.

 • Uplaćeno 10.000,00 kn Akademija pravnih znanosti Hrvatske