menu

Izbornik

Organizacijska struktura

Unutarnje ustrojstvo Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo uređeno je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu koji propisuje nazive unutarnjih ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug, poslove i zadaće koje se u njima obavljaju, potrebna radna mjesta za obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije, raspored radnih mjesta u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, te način upravljanja, kao i druga pitanja od značaja za rad Agencije.

Način rada i rukovođenja u Agenciji utvrđuju se tako da se osigura zakonito, stručno, pravodobno, učinkovito i racionalno obavljanje poslova i zadaća iz nadležnosti Agencije, potpuno iskorištenje stručnih znanja i sposobnosti radnika sukladno njihovim pravima i obvezama iz radnog odnosa, koordinacija i nadzor nad obavljanjem poslova i zadaća, kao i suradnja s domaćim i međunarodnim subjektima nadležnim za civilni zračni promet ili u svezi civilnog zračnog prometa.