menu

Izbornik

Godišnja izvješća

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, temeljem članka 5. stavka 3. Zakona o zračnom prometu i članka 9. stavka 1. Statuta Agencije, podnosi Vladi Republike Hrvatske Godišnja izvješća o radu. Izvješća sadržavaju sve bitne elemente prikaza rada HACZ po godinama, a naročito težišne aktivnosti, odnosno projekte, koji su bili od presudnog utjecaja na ostvarenje ciljeva HACZ utvrđenih Godišnjim programima rada, a proizašlih iz nadležnosti HACZ kao pravne osobe s javnim ovlastima.

Godišnja izvješća o radu

Financijska izvješća