menu

Izbornik

Misija, vizija i strategija

Jedna od temeljnih pretpostavki uspješnog rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo je jasno definiranje njezine misije, vizije i strategije. Agencija se izgrađuje kao efikasna i odgovorna organizacija koja koristi suvremene informatičke tehnologije, mjeri svoju učinkovitost i učinkovitost svojih zaposlenika, strateški i dugoročno unaprjeđuje vlastite ljudske potencijale te time osigurava kvalitetan i stručan ljudski potencijal za budućnost. Sustav upravljanja kvalitetom Agencije je sveobuhvatan i životan, svi postupci su definirani i optimizirani kako bi se postigao maksimalan učinak i transparentnost rada Agencije za korisnike. Agencija mora biti generator i katalizator pozitivnih promjena u zrakoplovnoj industriji Republike Hrvatske.

Misija

Agencija u cilju osiguravanja sigurnosti, zaštite i prava svih sudionika u civilnom zračnom prometu i društva u cjelini, u okviru svojih nadležnosti na profesionalan, neovisan i transparentan način osigurava primjenu i sudjeluje u izradi prijedloga propisa te poduzima i druge aktivnosti koje vode unaprjeđenju cjelokupnog sustava, pri čemu surađuje sa zrakoplovnom zajednicom, nacionalnim i međunarodnim institucijama i organizacijama.

Vizija

Agencija je prepoznata kao bitan i konstruktivan element funkcioniranja i razvoja sustava civilnog zrakoplovstva na siguran i održiv način.

Strategija

Temeljne odrednice strategije:
  • Kontinuirana i sustavna komunikacija sa zrakoplovnom zajednicom, međunarodnim institucijama i organizacijama;
  • Kontinuirano i sustavno unaprjeđenje kompetencija zaposlenika kroz suradnju s etabliranim zrakoplovnim vlastima, institucijama i organizacijama;
  • Razmjena iskustava, ekspertize i resursa s partnerskim organizacijama;
  • Podrška zrakoplovnoj zajednici u razumijevanju implementacije standarda i poticanje inicijativa od zajedničkog interesa;
  • Zapošljavanje najkvalitetnijih kadrova koji su raspoloživi na tržištu;
  • Inzistirati na jasno definiranim nadležnostima i odgovornostima na svim razinama Agencije;
  • Sustav upravljanja kvalitetom je temelj na kojem se gradi poslovanje i kontinuirano unaprjeđenje rada Agencije;
  • U postupke izrade nacrta propisa sustavno uključiti obveznike primjene propisa i raspoložive stručnjake iz zrakoplovne zajednice;
  • Mora biti osigurana transparentnost u svim aspektima poslovanja Agencije;
  • Upravljanje raspoloživim resursima i prioritizacija aktivnosti trebaju biti bazirani na analizi rizika.