Objava: CCAA, 24.02.2021.

Novosti u postupcima vođenja Registra zrakoplova

Dana 16.01.2021. godine stupio je na snagu Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova  (NN 2/2021) kojim su uvedene određene novine vezane uz vođenje Registra zrakoplova.
 
Neke od bitnijih izmjena odnose se na postupak upisa i promjene podataka te postupak brisanja zrakoplova iz Registra. Tako je člankom 23. Pravilnika propisana obveza vlasnika ili operatora zrakoplova da svaku promjenu u Registru, kada je to primjenjivo, evidentira i u polici obveznog osiguranja, dozvoli za rad radio postaje, programu održavanja i ugovoru o vođenju kontinuirane plovidbenosti. 

S druge strane, brisanje zrakoplova iz Registra sada je detaljnije uređeno člankom 24. na način da je taksativno navedena dokumentacija koju je potrebno vratiti prilikom podnošenja zahtjeva za brisanje, kao što je Svjedodžba o plovidbenosti, Potvrda o buci, negoriva pločica, dokaz da je uklonjen/promijenjen Mode S, ELT i dr. 

Za sve postupke vođenja Registra zrakoplova, a sukladno Akcijskom planu za administrativno rasterećenje gospodarstva iz 2019. godine, izmijenjena je odredba koja propisuje obvezu dostave izvatka za pravnu osobu (dokaz o sjedištu), na način da je izvadak potrebno dostaviti jedino kada je pravna osoba upisana u strani registar koji nije javno dostupan.
Sukladno navedenom, na stranicama Hrvatske Agencije za civilno zrakoplovstvo objavljeni su novi obrasci zahtjeva za upis zrakoplova u registar, zahtjeva za upis podataka i upisa promjene podatka i zahtjeva za brisanje zrakoplova iz registra.

Objava: CCAA, 22.02.2021.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Administrator za odobravanje letova

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

Administrator za odobravanje letova, m/ž
Odsjek odobravanja letova
1 izvršitelj

Više informacija možete pronaći ovdje.

Objava: CCAA, 19.02.2021.

Zona zabrane letenja - Črnomerec (Zagreb)

Dana 21. veljače 2021. (nedjelja) obavit će se uklanjanje oštećenog dimnjaka stare ciglane na području zagrebačkog naselja Črnomerec. Kako bi se omogućilo nesmetano provođenje ove aktivnosti, Hrvatska kontrola zračne plovidbe je proglasila zonu zabranjenog letenja u krugu polumjera 500m do visine 1500m oko lokacije određene zemljopisnim koordinatama 454855N 0155550E (stara ciglana), u nedjelju 21. veljače 2021. od 08.00 do 16.00 po lokalnom vremenu.

Zona zabranjenog letenja odnosi se na sve zrakoplove, uključujući i bespilotne. Provedbu primjene ove zabrane će na lokaciji nadzirati inspektori Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

Objava: CCAA, 11.02.2021.

ASO-2014-006 Rev.1 - Zahtjevi vezani uz ispitivanja materijala bez razaranja, zavarivanja u zrakoplovstvu i umjeravanje alata i zemaljske ispitne opreme u zrakoplovstvu

Dana 11. veljače 2021. stupila je na snagu revizija Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2014-006 Zahtjevi vezani uz ispitivanja materijala bez razaranja, zavarivanja u zrakoplovstvu i umjeravanje alata i zemaljske ispitne opreme u zrakoplovstvu. 

 Izmjenama i dopunama Uredbe (EU) br. 2019/1383 o izmjeni i ispravku Uredbe (EU) br. 1321/2014 od 26. studenog 2014., o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (SL L 362, 17.12.2014.) i Pravilnikom o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 („Narodne novine“ 134/20) pristupilo se reviziji Naredbe ASO-2014-006 kako bi se uskladile reference na odredbe propisa za koje se Naredbom definiraju prihvatljivi načini udovoljavanja. Dodatno, u točki 6.6. u dijelu 3 dodani su moment ključevi i tenziometri samo kako bi se dodatno pojasnilo da i oni spadaju u navedenu kategoriju opreme.

 

Objava: CCAA, 11.02.2021.

Obavijest za udaljene pilote bespilotnih zrakoplova

Hrvatska Agencija za civilno zrakoplovstvo obavještava kandidate da je od 08.02.2021. započela provoditi ispite za udaljene pilote bespilotnih zrakoplova za potkategoriju A2 online, način prijave i polaganja ispita za potkategoriju A2 možete naći u Uputi (LIC-GM-28) za polaganje ispita podkategorije A2 pod Letačke operacije sustavima bespilotnih zrakoplova. (poveznica)
Objava: CCAA, 10.02.2021.

FAQ - Pravilnik o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139

Temeljem stupanja na snagu Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139, a radi njegovog boljeg razumijevanja i shvaćanja, HACZ je izradila i objavila odgovore na Često Postavljena Pitanja (FAQ). 


Inače, Pravilnikom se propisuju uvjeti za gradnju, obnovu, održavanje i kontinuiranu plovidbenost posebno reguliranih zrakoplova, povijesnih zrakoplova, istraživačkih, eksperimentalnih i znanstvenih zrakoplova, amaterski građenih zrakoplova, bivših vojnih zrakoplova, mikrolakih zrakoplova, žiroplana i replika povijesnih ili bivših vojnih zrakoplova, na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (SL L 212, 22. 8. 2018.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2018/1139).

Pravilnik je stupio na snagu 1. veljače 2021.

Objava: CCAA, 09.02.2021.

Statistički podaci o prometu na zračnim lukama u siječnju 2021.

Prema neslužbenim statističkim podacima Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo o prometu na zračnim lukama u Republici Hrvatskoj, broj prevezenih putnika u siječnju 2021. godine bio je za 80% manji nego u istom mjesecu prošle godine (259.111/49.644).

Najveći pad prometa putnika zabilježila je ZL Zadar s 91% manjim brojem prevezenih putnika u odnosu na siječanj prošle godine (1.151/54). Slijede ZL Zagreb (202.377/37.756), Dubrovnik i Split.

Broj operacija zrakoplova na zračnim lukama RH manji je za 50 % u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Detaljnije o svemu možete pronaći na poveznici.


Objava: CCAA, 09.02.2021.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o letenju zrakoplova

U Narodnim novinama objavljen je - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o letenju zrakoplova (NN 10/2021). 

Pravilnikom se osigurava prilagodba primjenjivim standardima Europske unije u smislu propisivanja najveće dopuštene koncentracije alkohola u organizmu za članove posade zrakoplova, uvjeta za izvanaerodromsko uzlijetanje balona, uvjeti za odobrenje letenja jedrilica i balona ispod minimalne sigurne visine. Također, predmetnim Pravilnikom se definiraju operativna ograničenja prilikom izvođenja letačkih operacija za posebno regulirane zrakoplove koji su uvedeni nedavno objavljenim Pravilnikom o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (Narodne novine 134/20).

 Pravilnik stupa na snagu 13.02.2021. godine.

Objava: CCAA, 09.02.2021.

Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 255/2010 o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje protokom zračnog prometa i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/123 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom

U Narodnim novinama objavljen je Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 255/2010 o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje protokom zračnog prometa i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/123 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom (ATM) i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 677/2011 (NN 10/2021).

Predmetnim Pravilnikom se osigurava provedba Uredbe (EU) 255/2010 o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje protokom zračnog prometa (SL L 80, 26. 3. 2010) i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/123 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom (ATM)(SL L 28, 31.1.2019.).

Pravilnikom se stavljaju izvan snage Pravilnik o upravljanju protokom zračnog prometa (»Narodne novine«, broj 75/13) i Pravilnik o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom (»Narodne novine«, broj 70/13). Pravilnik stupa na snagu 13. veljače 2021. godine, a dostupan je na sljedećem linku:

 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_10_201.html


Objava: CCAA, 08.02.2021.

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova

U Narodnim novinama objavljen je Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova (NN 10/2021). 

Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova stavlja se van snage kako bi se osigurala prilagodba europskom pravnom okviru, budući da je 1. siječnja 2021. godine započela primjena Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/947 od 24. svibnja 2019. o pravilima i postupcima za rad bespilotnih zrakoplova (SL L 152, 11.06.2019.)

Objava: CCAA, 01.02.2021.

e-Savjetovanje: Nacrt Pravilnika o stavljanju izvan snage Pravilnika o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota jedrilica

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je i objavila nacrt Pravilnika o stavljanju izvan snage Pravilnika o stavljanju izvan snage Pravilnika o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota jedrilica:

 https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15844    

 Od 08. travnja 2020., na licenciranje pilota jedrilica primjenjuju se odredbe Provedbene uredbe Komisije 2018/1976 (EU) od14. prosinca 2018. o utvrđivanju detaljnih pravila za operacije jedrilica i izdavanje dozvola članovima letačke posade za jedrilice. Uredbom je propisano prijelazno razdoblje do 08.04.2021. godine za konverziju nacionalnih dozvola pilota jedrilica u SFCL dozvole te je s tim datumom potrebno van snage staviti nacionalni pravilnik za licenciranje pilota jedrilica.

 Ovim putem vas pozivamo da nam putem portala e-Savjetovanja dostavite svoje komentare, gdje nacrt Pravilnika možete pronaći pod nazivom „Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o stavljanju izvan snage Pravilnika o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota jedrilica“.

 Rok za davanje komentara na predmetni nacrt Pravilnika je do 03. ožujka 2021.

Objava: CCAA, 01.02.2021.

e-Savjetovanje: Nacrt Pravilnika o stavljanju izvan snage Pravilnika o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota balona

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je i objavila nacrt Pravilnika o stavljanju izvan snage Pravilnika o stavljanju izvan snage Pravilnika o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota balona:

 https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15842

 Od 08. travnja 2020., na licenciranje pilota balona primjenjuju se odredbe Uredbe Komisije (EU) 2018/395 od 13. ožujka 2018. o utvrđivanju detaljnih pravila za upravljanje balonima i izdavanje dozvola članovima letačke posade za balone. Uredbom je propisano prijelazno razdoblje do 08.04.2021. godine za konverziju nacionalnih dozvola pilota balona u BFCL dozvole te je s tim datumom potrebno van snage staviti nacionalni pravilnik za licenciranje pilota balona.

 Ovim putem vas pozivamo da nam putem portala e-Savjetovanja dostavite svoje komentare, gdje nacrt Pravilnika možete pronaći pod nazivom „Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o stavljanju izvan snage Pravilnika o stavljanju izvan snage Pravilnika o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota balona“.

 Rok za davanje komentara na predmetni nacrt Pravilnika je do 03. ožujka 2021.

Objava: CCAA, 31.01.2021.

Izmjene zbog stupanja na snagu Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/113

Zbog stupanja na snagu Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139, NN 134/2020, dana 01. veljače 2021. dolazi do sljedećih promjena:
 
1. Izvan snage stavljaju se Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti:

  • ASO-2019-003 Korištenje zrakoplovnih klipnih motora proizvođača BRP-Rotax GmbH & Co. KG, tip 447, 503 i 582 UL nakon isteka kalendarskog resursa (CTBO)
  • ASO-2018-001 Korištenje zrakoplovnih klipnih motora nakon isteka kalendarskog resursa (CTBO) i
  • ASO-2018-002 Zahtjevi za produljenje resursa zrakoplovne komponente.
2. Izdaje se revizija 2. Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2018-003 Zahtjevi vezani uz preglede zrakoplova, zrakoplovnih komponenti i njihovih resursa pri čemu se van snage stavlja revizija 1. iste naredbe.

3. Izdaju se sljedeće Zrakoplovno sigurnosne informacije:
  • ASIL-2021-001 Korištenje komponente nakon isteka resursa
  • ASIL-2021-002 Korištenje zrakoplovnih klipnih motora nakon isteka kalendarskog resursa
  • ASIL-2021-003 Korištenje dvotaktnih zrakoplovnih klipnih motora nakon isteka kalendarskog resursa.

Objava: CCAA, 31.01.2021.

Objavljen NOTAM 0498/21

A0498/21 NOTAMR A0497/21
Q) LDZO/QAFXX/IV/NBO/E /000/999/4348N01619E999
A) LDZO B) 2101301244 C) 2102152359EST
E) COVID-19: INFORMATION
ALL INFORMATION FOR PASSENGERS ENTERING THE REPUBLIC OF CROATIA CAN BE FOUND ON:
- OFFICIAL PAGES OF MINISTRY OF THE INTERIOR:
HTTPS://MUP.GOV.HR/UZG-COVID/ENGLISH/286212
- IATA TRAVELCENTRE:
HTTPS://WWW.IATATRAVELCENTRE.COM/PASSPORT-VISA-HEALTH-TRAVEL-DOCUMENT-REQUIREMENTS.HTM
- OFFICIAL GOVERNMENT WEBSITE FOR ACCURATE AND VERIFIED INFORMATION ON CORONAVIRUS: HTTPS://WWW.KORONAVIRUS.HR/EN
)
 
 
301053 EUECYIYN
(A0491/21 NOTAMN
Q) LDZO/QAFXX/IV/NBO/E /000/999/4348N01619E999
A) LDZO B) 2101301053 C) 2102282359EST
E) COVID-19: INFORMATION
ALL PASSENGERS, CREW MEMBERS AND OPERATING PERSONNEL ARRIVING IN THE REPUBLIC OF CROATIA BY AIRCRAFT MUST FILL IN THE PUBLIC HEALTH PASSENGER LOCATOR FORM (PLF). 
ALL PLF MUST BE COLLECTED BY THE CREW, CHECKED AND HANDED OVER TO RAMP AGENT UPON LANDING.)
 
301054 EUECYIYN
(A0492/21 NOTAMC A7038/20
Q) LDZO/QAFXX/IV/NBO/E /000/999/4352N01619E999
A) LDZO B) 2101301054
E) COVID-19: INFORMATION, SEE NOTAM A0491/21.)
 
 
301058 EUECYIYN
(A0493/21 NOTAMN
Q) LDZO/QAFXX/IV/NBO/E /000/999/4348N01619E999
A) LDZO B) 2101301056 C) 2102282359EST
E) COVID-19: INFORMATION
THIRD COUNTRY OPERATORS (TCO) AUTHORISED TO PERFORM COMMERCIAL AIR TRANSPORT OF PASSENGERS INTO REPUBLIC OF CROATIA MUST TAKE OPERATIONAL MEASURES TO PREVENT THE SPREAD
OF CORONAVIRUS 'SARS-COV-2' INFECTION BASED ON EASA SAFETY DIRECTIVE (SD NR 2020-004).)
 
301059 EUECYIYN
(A0494/21 NOTAMC A7039/20
Q) LDZO/QAFXX/IV/NBO/E /000/999/4352N01619E999
A) LDZO B) 2101301058
E) COVID-19: INFORMATION, SEE NOTAM A0493/21.)

Objava: CCAA, 29.01.2021.

Vlada RH odobrila Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2021. godinu.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. siječnja 2021. donijela Odluku o davanju odobrenja na Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2021. godinu.

Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2021. godinu i Financijski plan Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2021. godinu donijelo je Vijeće Agencije, temeljem članka 8. stavka 6. podstavka 2. i podstavka 3. Zakona te članka 16. stavka 1. točke 3. i točke 4. Statuta Agencije, Odlukom Klasa:001-01/20-04/02 Urbroj:376-01-20-1 na 53. E sjednici održanoj 30. studenog 2020. godine.

Financijski plan Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2021. godinu donesen je kao dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu („Narodne novine“, broj 135/20 od 8. prosinca 2020. godine) u okviru Razdjela 065 – Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Glava 06551 – Agencije u prometu i infrastrukturi, RKP: 49083 – Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo; aktivnost A909001 – Administracija i upravljanje, čime su osigurana financijska sredstva za provedbu planiranih ciljeva i aktivnosti u Godišnjem programu rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2021. godinu.

Godišnjim programom rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo  za 2021. godinu utvrđuju se osnovne težišne aktivnosti Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo u 2021. godini.  Težišne aktivnosti Agencije u 2021. godini usmjerene su na ostvarenje ciljeva utvrđenih Godišnjim programom rada za 2021. godinu koji proizlaze iz obavljanja poslova nadzora sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa, certificiranja zrakoplovnih subjekata i licenciranja zrakoplovnog osoblja u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za obavljanje zračnog prijevoza i drugih djelatnosti u zračnom prometu od strane zrakoplovnih subjekata, kao i aktivnosti kojima se doprinosi unaprjeđenju, odnosno razvoju djelatnosti Agencije.

DOKUMENT:Objava: CCAA, 27.01.2021.

EASA odobrila letačke operacije zrakoplovima Boeing 737 MAX na području Europe

Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA) odobrila je povratak letačkim operacijama modificirane verzije Boeinga 737 MAX koja podrazumijeva nadogradnju softvera, radove na električnim sklopovima, provjeru održavanja, ažuriranja operativnih priručnika i obuku posade, a što će zrakoplovu omogućiti sigurno letenje na europskom nebu nakon gotovo dvije godine od trenutka njegovog prizemljenja.

Detaljnije o svemu možete pročitati na poveznici.

Objava: CCAA, 25.01.2021.

Održana radionica "Uvod u europski pravni okvir za Izjavljene organizacije za osposobljavanje pilota (DTO), pilote aviona, jedrilica i balona"

U subotu, 23. siječnja 2021. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo održala je radionicu za izjavljene organizacije za osposobljavanje pilota (DTO), pilote aviona, jedrilica i balona.

Tema radionice su bile sljedeće:

  • upoznavanje sa primjenjivom europskom i nacionalnom regulativom (Što je uredba? Ima li prednost europski ili nacionalni propis? Kakve akte donosi EASA?)
  • pretraživanje propisa Europske unije (upute za lakše snalaženje i korisni savjeti).

PREZENTACIJU sadržaja predmetne radionice možete pronaći na poveznici: UVOD U EUROPSKI PRAVNI OKVIRObjava: CCAA, 18.01.2021.

Statistički podaci o prometu na zračnim lukama za mjesec prosinac 2020. te razdoblje siječanj-prosinac 2020.

Prema neslužbenim statističkim podacima Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo o prometu na zračnim lukama u Republici Hrvatskoj, broj prevezenih putnika u prosincu 2020. godine bio je za 82% manji nego u istom mjesecu 2019. godine (308.756/54.475).

Najveći pad prometa putnika zabilježila je ZL Zadar s 91% manjim brojem prevezenih putnika u odnosu na prosinac 2019. godine. Slijede ZL Dubrovnik, Zagreb i Pula.

Broj operacija zrakoplova na zračnim lukama RH smanjen je za 50 % u odnosu na isti mjesec 2019. godine.

Također, prema neslužbenim statističkim podacima, ukupni broj prevezenih putnika u 2020. za 81% je manji u odnosu na 2019. (11.392.486/2.136.199) dok je broj operacija zrakoplova manji za 55%.

Detaljnije o svemu možete pronaći na poveznici.

Objava: CCAA, 14.01.2021.

Objavljen NOTAM A0106/21 o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je odluku o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske. Odluka se primjenjuje do 31. siječnja 2021. godine.  Temeljem gore spomenute odluke objavljen je novi NOTAM koji možete pronaći na poveznici NOTAM A0106/21

Objava: CCAA, 11.01.2021.

Objavljen Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova

U Narodnim novinama objavljen je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova  (NN 2/2021).  Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova proveden je Akcijski plan Vlade Republike Hrvatske za administrativno rasterećenje gospodarstva 2019. godine vezano uz dostavu izvatka iz sudskog registra za pravne osobe, izbrisane su zastarjele odredbe (npr. vođenje Registra zrakoplova kroz glavnu knjigu ručnim upisom, Izjava operatora o pristanku na upis i dr.), postojeće odredbe izmijenjene su kako bi bile jasnije i konzistentnije adresatima propisa te su dodane nove za kojima se pokazala potreba u praksi (zaseban upis krila i podvozja, promjena podatka po službenoj dužnosti, vraćanje dokumentacije zrakoplova prilikom brisanja iz Registra i dr.).

Objava: CCAA, 07.01.2021.

U Narodnim novinama objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom (NN 1/2021)

Izmjenama i dopunom Pravilnika o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom usklađen je datuma početka provođenja osposobljavanja za opasne robe i ocjenjivanje temeljeno na kompetenciji sa novim izdanjem Tehničkih instrukcija za siguran prijevoz opasnih roba zrakom (Izdanje 2021.-2022.).

Također, Pravilnikom je uređena mogućnost izdavanja izuzeća od primjene pojedinih odredaba Pravilnika i Tehničkih instrukcija za kojom se pokazala potreba zbog nemogućnosti provođenja osposobljavanja u vezi sa pandemijom COVID-19, dok je odredba koja se donosi na zabrane u prijevozu opasnih roba zrakom izmijenjena kako bi bila preciznija i jasnija adresatima.


Pravilnik stupa na snagu 12. siječnja 2021. godine.

Objava: CCAA, 07.01.2021.

ECCAIRS2 - Novi objedinjeni sustav za prijavu i upravljanje događajima povezanim sa sigurnošću u zračnom prometu

Nastavno na informaciju objavljenu dana 05.01.2021. godine o uvođenju novog sustava ECCAIRS 2, ovim putem Vas obavještavamo da su od strane EASA-e poduzete naknadne aktivnosti kako bi se novi ECCAIRS 2 sustav preusmjerio na svima dobro poznatu URL adresu portala za prijavu događaja - EU Aviation Reporting Portal.

URL adrese za pristup ECCAIRS 2 sustavu:

  1. Privremena URL adresa:  https://aviationreporting.eu  (link trenutno aktivan)
  2. Ciljana URL adresa: www.aviationreporting.eu  (link trenutno neaktivan, aktivacija u narednom razdoblju)
Za sve dodatne informacije i mogućnosti novog sustava, molimo Vas da kontaktirate nadležna tijela, Agenciju za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (air.safety@ain.hr) i Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo (safety@ccaa.hr).
 
Zahvaljujemo Vam na razumijevanju i strpljenju obzirom bi novi sustav tijekom narednih dana u pojedinim razdobljima mogao biti nedostupan zbog dodatnih podešavanja od strane EASA-e.

Objava: CCAA, 07.01.2021.

Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom

U Narodnim novinama objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom (NN 1/2021)

IIzmjenama i dopunom Pravilnika o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom usklađen je datuma početka provođenja osposobljavanja za opasne robe i ocjenjivanje temeljeno na kompetenciji sa novim izdanjem Tehničkih instrukcija za siguran prijevoz opasnih roba zrakom (Izdanje 2021.-2022.)

Također, Pravilnikom je uređena mogućnost izdavanja izuzeća od primjene pojedinih odredaba Pravilnika i Tehničkih instrukcija za kojom se pokazala potreba zbog nemogućnosti provođenja osposobljavanja u vezi sa pandemijom COVID-19, dok je odredba koja se donosi na zabrane u prijevozu opasnih roba zrakom izmijenjena kako bi bila preciznija i jasnija adresatima. Pravilnik stupa na snagu 12. siječnja 2021. godine.

Objava: CCAA, 05.01.2021.

Novi objedinjeni sustav za prijavu i upravljanje događajima povezanim sa sigurnošću u zračnom prometu – ECCAIRS 2

S datumom 01.01.2021. godine pokrenut je novi sustav ECCAIRS 2, koji sada objedinjuje 4 zasebna modula vezano uz informacije, prijavu ili obradu događaja povezanih sa sigurnošću u zračnom prometu. Sustav je izrađen od strane EASA-e, koja je sada nadležna za njegovo daljnje održavanje.

Više nije dostupan portal za prijavu događaja na EU Aviation Safety Reporting: Home (aviationreporting.eu), već se događaji prijavljuju preko portala ECCAIRS 2 Central Hub | Home (e2-aviationreporting.eu).

Način inicijalne prijave događaja je u načelu ostao isti, s malim izmjenama u izgledu portala, dok su veće promjene način prijave follow-up izvješća, jer više ne postoji mogućnost E5Y datoteke koju su korisnici do sad koristili za ažuriranje prijavljenih događaja.

Svakom dijelu novog sustava (ECCAIRS 2 Central Hub) može se pristupiti ovisno o dodijeljenim ovlastima, dok je dio za prijavu događaja omogućen svima i bez potrebne registracije, tj. pristupnih podataka.

Za organizacije postoji i mogućnost registracije na novi sustav (ECCAIRS 2), što će im omogućiti lakše praćenje prijavljenih događaja i njihovo ažuriranje.

Za sve dodatne informacije i mogućnosti novog sustava, molim Vas da kontaktirate nadležna tijela, Agenciju za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (air.safety@ain.hr) i Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo (safety@ccaa.hr).

Zahvaljujemo Vam na strpljenju te ćemo Vas dodatno obavještavati o novim mogućnostima za prijavu događaja, kako bi zajedno što lakše i brže odradili ovu tranziciju na novi sustav i u potpunosti iskoristili njegove mogućnosti.

Objava: CCAA, 04.01.2021.

U Narodnim novinama objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o padobranstvu (NN 147/2020)

Izmjenama i dopunama Pravilnika o padobranstvu izvršena je provedba Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske za administrativno rasterećenje gospodarstva 2019. godine vezano uz dostavu izvatka iz sudskog registra za pravne osobe, definirani su uvjeti za izvođenje izvanaerodromskih skokova padobranom koji se provode s jasnom namjerom prezentiranja padobranskih aktivnosti gledateljstvu, a koji se ne oglašavaju te su izmijenjeni zahtjevi za produljenje ovlaštenja instruktora kao i zahtjevi za stjecanje više kategorije (B,C,D) dozvole padobranca.

Objava: CCAA, 30.12.2020.

VAŽNO! Nova pravila za korištenje bespilotnih zrakoplova na području cijele EU

Od 31. prosinca 2020. godine na snagu stupaju nova pravila koja reguliraju područje rada i korištenja bespilotnih zrakoplova u Europskoj uniji, a time i u Republici Hrvatskoj. Naime, od toga dana počinje primjena Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/947 od 24. svibnja 2019. o pravilima i postupcima za rad bespilotnih zrakoplova.

 Između ostalog, svi UAS operatori koji su bili evidentirani pri Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo za izvođenje letačkih operacija sukladno Pravilniku o sustavima bespilotnih zrakoplova moraju se ponovo registrirati. Ovom novom registracijom UAS operator smije izvoditi operacije bespilotnim zrakoplovom u otvorenoj kategoriji u bilo kojoj državi članici Europske Unije i dobiti će jedinstveni registarski broj kojim mora označiti sve svoje bespilotne zrakoplove.

 Nadalje, početkom primjene Provedbene Uredbe, udaljeni piloti će prije izvođenja operacija bespilotnim zrakoplovima u „otvorenoj kategoriji“ morati položiti teorijski(e) ispit(e). „Otvorena kategorija” UAS operacija podijeljena je na tri potkategorije: A1, A2 i A3, na temelju radnih ograničenja, zahtjeva koji se odnose na udaljene pilote i tehničkih zahtjeva za UAS-e.

 Više i detaljnije o registraciji UAS operatora sukladno Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) 2019/947 i polaganju ispita za udaljene pilote koji planiraju izvoditi operacije u „otvorenoj kategoriji“ možete pronaći na POVEZNICI.

Objava: CCAA, 30.12.2020.

Upozorenje operatorima bespilotnih zrakoplova na širem području Siska i Petrinje

Operatori bespilotnih zrakoplova ne smiju letjeti na širem području gradova Petrinje i Siska ukoliko ne posjeduju:

- potvrdu prijave u evidenciju operatora sustava bespilotnih zrakoplova,

- odobrenje Državne geodetske uprave,

- odobrenje žurnih službi za letenje i

- odobrenje Hrvatske kontrole zračne plovidbe za korištenje zračnog prostora.

 

Na službenim stranicama Hrvatske kontrole zračne plovidbe nalazi se obavijest o letenju bespilotnim zrakoplovima na područjima pogođenim potresima  https://amc.crocontrol.hr/ .

Objava: CCAA, 22.12.2020.

NOTAM update - Obustavljen putnički zračni promet iz Velike Britanije

S obzirom na saznanja o pojavi novog soja virusa COVID-19 i bržem intenzitetu njegovog širenja u Ujedinjenoj Kraljevini, Republika Hrvatska je zbog mjera opreza privremeno obustavila putnički zračni promet iz Velike Britanije.  Privremena obustava traje do 31.12.2020.

Temeljem toga objavljen je novi NOTAM:

GG LDZAYNEM

221627 EUECYIYN

(A6959/20 NOTAMR A6942/20

Q) LDZO/QAFXX/IV/NBO/E /000/999/4348N01619E171

A) LDZO B) 2012221626 C) 2012312359EST

E) COVID-19: PASSENGER RESTRICTIONS

ALL CIVIL AIRCRAFT AND ALL PASSENGERS COMING FROM THE UNITED KINGDOM WITH A DESTINATION IN THE REPUBLIC OF CROATIA ARE PROHIBITED TO ENTER THE REPUBLIC OF CROATIA.

EXEMPTED FROM THIS TRAVEL RESTRICTIONS ARE:

1.REPATRIATION FLIGHTS FOR CROATIAN NATIONALS 

2.MEDICAL PERSONNEL IN THE INTEREST OF PUBLIC HEALTH 

3.CARGO FLIGHTSObjava: CCAA, 17.12.2020.

Održano osposobljavanje ovlaštenih inženjera geodezije temeljem Uredbe Komisije (EU) br. 73/2010

Dana 15. i 16. prosinca 2020. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo u suradnji s Hrvatskom komorom ovlaštenih inženjera geodezije održala je online 3. dodatno osposobljavanja ovlaštenih inženjera geodezije temeljem Uredbe Komisije (EU) br. 73/2010 o utvrđivanju zahtjeva o kvaliteti zrakoplovnih podataka i zrakoplovnih informacija za jedinstveno europsko nebo.

 Program osposobljavanja opisan je u Naredbi o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2014-002, a prepoznat je od strane Europske organizacije za sigurnost zračne plovidbe (EUROCONTROL) kao primjer dobre prakse (Best Practices) u implementaciji Uredbe Komisije (EU) br. 73/2010.

 Navedenom osposobljavanju pristupilo je 117 novih kandidata, od kojih je većina stekla uvjete za polaganje pismenog ispita kao preduvjeta dobivanja Svjedodžbe o uspješno položenom osposobljavanju. Registar svih kandidata s Svjedodžbom o uspješno položenom osposobljavanju nalazi se na web stranicama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Objava: CCAA, 16.12.2020.

Online osposobljavanje za udaljene pilote za potkategorije A1/A3 otvorene kategorije

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo objavila je online osposobljavanje za udaljene pilote za potkategorije A1/A3 otvorene kategorije na adresi http://www.ccaa.hr/osposobljavanje-za-udaljene-pilote-za-potkategorije-a1a3-otvorene-kategorije-28241 . Uskoro će biti dostupan i online ispit za prije navedene potkategorije.

Objava: CCAA, 15.12.2020.

Pravilnik o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373

U Narodnim novinama objavljen je Pravilnik o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373 o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom/pružatelje usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom i za njihov nadzor (NN 138/2020) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_138_2672.html

Pravilnikom je utvrđen pravni okvir i nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EU) 2017/373,  posebno njenog dijela V, a vezano uz zahtjeve za pružatelje meteoroloških usluga kojima se dodatno propisuje provedba odredbi vezano uz pružanje meteoroloških podataka i informacija, rutinska opažanja, aerodromska meteorološka služba, prognoze za slijetanje i polijetanje, AIRMET, područne prognoze za letove na manjim visinama i vidljivost uzduž uzletno-sletne staze (RVR).

Pravilnik stupa na snagu 19. prosinca 2020. godine, kada  prestaju  važiti: Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja usluga u zračnoj plovidbi (»Narodne novine«, broj 49/13) i Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe pružatelja usluga u zračnoj plovidbi (»Narodne novine«, broj 49/13).

Objava: CCAA, 10.12.2020.

Statistički podaci o prometu na zračnim lukama RH u studenom 2020.

Prema neslužbenim statističkim podacima Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo o prometu na zračnim lukama u Republici Hrvatskoj tijekom mjeseca studenog, promet je bio za 84% manji nego u istom mjesecu prošle godine (352.749/55.414)., 

Najveći pad prometa putnika zabilježile su ZL Zadar i ZL Dubrovnik s 92% manjim brojem prevezenih putnika u odnosu na studeni prošle godine. 

Broj operacija zrakoplova na zračnim lukama RH smanjen je za 41% u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Detaljnije o tome kao i o zbirnim podacima za period siječanj-studeni 2019/2020. možete pronaći na poveznici.

Objava: CCAA, 07.12.2020.

7.prosinac - Međunarodni dan civilnog zrakoplovstva

U prigodi obilježavanja 7.prosinca, Međunarodnog dana civilnog zrakoplovstva, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo upućuje iskrene čestitke svim zrakoplovnim organizacijama, savezima, institucijama i pojedincima u Republici Hrvatskoj koji su uključeni u sustav civilnog zrakoplovstva.
U ovim izazovnim i teškim vremenima za zrakoplovnu industriju želimo Vam uspjeh u ostvarenju postavljenih ciljeva. Nadamo se kako ćemo i suradnjom na unaprjeđenju sigurnosti zračnog prometa i promociji civilnog zrakoplovstva uspjeti u tome.
Međunarodni dan civilnog zrakoplovstva se obilježava od 1994. godine, odnosno od 50. godišnjice Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO) povodom koje je Generalna skupština Ujedinjenih naroda 1996. godine službeno priznala 7. prosinac kao Međunarodni dan civilnog zrakoplovstva u sustavu UN.
Svrha obilježavanja ovog dana jest stvoriti i ojačati globalnu svijest o važnosti međunarodnog civilnog zrakoplovstva u socijalnom i ekonomskom razvoju država, i jedinstvene uloge ICAO-a u pomoći državama da surađuju i ostvare istinski globalni rast i napredak u službi cijelog čovječanstva.
Obilježavanje Međunarodnog dana civilnog zrakoplovstva ima ovih dana i dodatno značenje za Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo. Naime, ICAO u vremenu od 30. studenog do 15. prosinca 2020. provodi virtualnu validacijsku misiju u Republici Hrvatskoj sa fokusom na pitanjima iz područja regulatornog okvira, organizacije, plovidbenosti, operacija i licenciranja.
Cilj ove misije jest utvrditi napredak Republike Hrvatske u navedenim područjima, a u odnosu na identificirane nedostatke tijekom zadnjeg ICAO nadzora provedenog 2010. godine. Nakon provedene validaciji, rezultati će biti dostupni javnosti na internetskim stranicama ICAO-a.

Objava: CCAA, 07.12.2020.

Objavljeni novi Pravilnici u području letačkih operacija i plovidbenosti

U Narodnim novinama br. 134/2020 objavljeni su sljedeći Pravilnici:

 

Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe aviona i helikoptera na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_134_2568.html

Pravilnikom se propisuju detaljna pravila za obavljanje nekomercijalnih letačkih operacija i komercijalnih letačkih operacija radova iz zraka avionima i helikopterima na koje se ne primjenjuje Uredba 2018/1139, osposobljavanje, provođenje ispita, stjecanje nacionalnih dozvola i ovlaštenja pilota, obavljanje operacija koje obavljaju inozemni operatori zrakoplova. Pravilnik se ne primjenjuje na sportsko rekreativne zrakoplove i zrakoplove kada obavljaju vojne, carinske ili policijske aktivnosti, traganje i spašavanje, gašenje požara, nadzor granice i obalne straže ili slične aktivnosti koje se poduzimaju u javnom interesu.

 

Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe jedrilica na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139: 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_134_2569.html

Pravilnikom su propisana pravila za operacije jedrilicama koje nisu obuhvaćene provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2018/1976 od 14. prosinca 2018. o utvrđivanju detaljnih pravila za operacije jedrilicama u skladu s Uredbom (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća.

Kako bi se pilotima jedrilica koji će izvoditi operacije jedrilicama na koje se ne primjenjuje uredba (EU) 2018/1139 omogućila jednostavnija identifikacija i primjena odredbi primjenjivih na te vrste operacija, odredbe iz Pravilnika o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova (»Narodne novine«, br. 10/14 i 76/16) vezane za letenje jedrilicama izuzete su i objavljene zasebno kao novi Pravilnik.

 

Pravilnik o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_134_2570.html

Pravilnikom se propisuju uvjeti za gradnju, obnovu, održavanje i kontinuiranu plovidbenost posebno reguliranih zrakoplova, povijesnih zrakoplova, istraživačkih, eksperimentalnih i znanstvenih zrakoplova, amaterski građenih zrakoplova, bivših vojnih zrakoplova, mikrolakih zrakoplova, žiroplana i replika povijesnih ili bivših vojnih zrakoplova, na koje se ne primjenjuje Uredba 2018/1139. Uvode se skupine posebno reguliranih zrakoplova za koje su znatno umanjeni zahtjevi za plovidbenost, uvode se olakšice u skladu s Part-M-Light, te se proširuje područje primjene obzirom na moguće izuzeće u skladu s točkom 8. članka 2. Uredbe (EU) 2018/1139.

 

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova: 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_134_2571.html

Izmjenama i dopunama predmetnog Pravilnika ispravljeno je upućivanje na nevažeću Uredbu (EU) br. 216/2008, usklađeni su pojmovi sa zrakoplovima iz Aneksa I Uredbe (EU) 2018/1139, usklađene su odredbe sa Pravilnikom o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 i sa Pravilnikom o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova na koje se ne primjenjuje uredba (EU) br. 2018/1139, uvedeni su zahtjevi za skorašnje iskustvo pilota i propisana je obaveza najave provjera s ispitivačem.

 

Svi navedeni Pravilnici stupaju na snagu 1. veljače 2021. godine.

Objava: CCAA, 03.12.2020.

Održan on-line seminar obnove znanja za imatelje certifikata ispitivača pilota aviona i helikoptera

Dana 01. prosinca 2020. u organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo održan je on-line seminar obnove znanja za imatelje certifikata ispitivača pilota aviona i helikoptera izdanih u skladu s Uredbom Komisije (EU) 1178/2011.

Fokus prvog dijela seminara je bio na upoznavanju ispitivača s izmjenama i dopunama relevantnih propisa koje će utjecati na djelokrug rada i privilegije ispitivača, kao i na obveze ispitivača prema Odjelu licenciranja.

Pozornost je posvećena i aktualnoj temi utjecaja i posljedica COVID-19 pandemije na pilote. Zatim su uslijedila tematska predavanja: NOTECHS metoda procjene ne-tehničkih vještina koje se nadovezalo na predavanje o osposobljavanju temeljeno na dokazima (EBT-Evidence Based Training).

 Istovremeno je s posljednje navedenim predavanjem održano predavanje namijenjeno za ispitivače pilota jedrilica o novoj Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2020/358.

Objava: CCAA, 02.12.2020.

EASA objavila Smjernice za testiranje i karantenu putnika u zračnom prijevozu vezano uz COVID-19

EASA je objavila Smjernice za testiranje i karantenu putnika u zračnom prijevozu vezano uz COVID-19, a koje se temelje na Protokolu o zdravstvenoj sigurnosti u zrakoplovstvu i njegov su dodatak.

 Podsjećamo, navedeni Protokol objavljen je 20. svibnja 2020. godine (u međuvremenu je objavljeno izdanje 2), izrađen je u suradnji EASA-e i Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC), a cilj mu je osigurati zdravlje putnika u zračnom prijevozu, ali i djelatnika u zrakoplovstvu. 

Objavljene Smjernice su također zajednički doprinos EASA-e, ECDC-a, ali i država, pridaju najveću važnost zdravstvenoj sigurnosti u svakoj fazi putovanja, a cilj im je uskladiti pristup diljem Europe uoči božićnih blagdana. Namijenjene su javnim tijelima koja donose odluke vezano uz pandemiju COVID-19, uključujući tijela javnog zdravstva i civilnog zrakoplovstva, kao i dionike zrakoplovstva.

 Dokument možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/guidelines-covid-19-testing-and-quarantine-air-travellers.

Objava: CCAA, 20.01.2020.

Studija o trenutnoj razini zaštite prava putnika u zračnom prijevozu

Europska komisija objavila je Studiju o trenutnom nivou zaštite prava putnika u zračnom prijevozu i rezultate Eurobarometar upitnika o pravima putnika u Europskoj uniji. Oba dokumenta imaju za cilj dati uvid u najbitnije promjene i razvoj putničkih prava od 2013. godine, kada je predložena revizija još uvijek važeće Uredbe (EZ) 261/2004 o o utvrđivanju zajedničkih pravila u vezi s naknadom i pomoći putnicima u slučaju uskraćivanja ukrcaja i otkazivanja ili dugih kašnjenja.

Studija pokazuje kako je potreban dodatan rad na jasnijim pravilima te da je potreba za novim pravnim okvirom žurna s obzirom na povećan broj poremećaja u prometu i putničkih prigovora koji slijede. Iz navedenih razloga ova tema je jedan od prioriteta hrvatskog predsjedanja u području zrakoplovstva. Studija će tijekom slijedećih dana biti predstavljena Vijeću i predstavnicima svih zainteresiranih strana (udruge potrošača, zračnih prijevoznika, zračnih luka te nacionalna tijela nadležna za provedbu Uredbe (EZ) 261/2004).

Više o Studiji možete saznati ovdje:

https://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/news/2020-01-13-air-passenger-rights-study_en

a dodatne dokumente možete pronaći ovdje:

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2200

Objava: CCAA, 16.01.2020.

Stavlja se izvan snage Pravilnik o zahtjevima zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz helikopterom

U Narodnim novinama 5/2020 objavljen je Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o zahtjevima zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz helikopterom.

Ovim Pravilnikom stavlja se izvan snage Pravilnik o zahtjevima zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz helikopterom (»Narodne novine«, broj 103/09 i 42/14).

Pravilnik stupa na snagu 24.1.2020.

Objava: CCAA, 14.01.2020.

Statistički podaci o prometu na zračnim lukama u 2019.

Prema neslužbenim statističkim podacima* Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo o prometu na zračnim lukama u Republici Hrvatskoj, broj prevezenih putnika u 2019.godini bio je za 8,4 posto veći nego u 2018.

Najveći porast zabilježila je ZL Zadar s 33% većim brojem prevezenih putnika u odnosu na 2018.godinu. Slijedi ZL Dubrovnik s porastom od 14%, potom ZL Rijeka s 10%, Split s 5% povećanjem broja putnika dok je najmanji porast broja prevezenih putnika od 2,8% u odnosu na 2018. zabilježila ZL Zagreb.

Detaljnije o svemu možete pronaći na poveznici.