Objava: Šoštarić Eduard, 16.06.2020.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1747 izmjenjuje Uredbu (EU) 1178/2011 (Aircrew regulation)

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo obavještava da je dana 11. studenog 2019. godine stupila na snagu Uredba (EU) 2019/1747.

Uredba (EU) 2019/1747 se primjenjuje od 11. studenog 2019. godine, osim točaka: 57., 58.,59. i 66. Priloga navedenoj Uredbi koje se primjenjuju od 21. prosinca 2019. godine.

 Pozivaju se organizacije za osposobljavanje pilota (ATO i DTO) da:

- pregledaju sve promjene koje donosi Uredba (EU) 2019/1747,

- detaljno provjere usklađenost svojih priručnika (posebice tečajeva/ programa osposobljavanja) s primjenjivim zahtjevima,

- s obzirom na zahtjeve iz ORA.ATO.125 (b)/ DTO.GEN.230 (b) osiguraju da su programi osposobljavanja usklađeni sa primjenjivim zahtjevima iz Dijela-FCL,

- se usklade s zahtjevima iz Uredbe (EU) 2019/1747 s obzirom na zahtjev iz ORA.GEN.135 (a)(1) temeljem kojeg će ATO certifikat organizacije ostati valjan pod uvjetom da organizacija ostaje usklađena s relevantnim zahtjevima Uredbe (EU) 2018/1139 i njezinim provedbenim pravilima,

- se usklade s zahtjevima iz Uredbe (EU) 2019/1747 s obzirom na izjavu za DTO iz točke 8. „DTO ispunjava bitne zahtjeve iz Priloga IV. Uredbi (EU) 2018/1139, zahtjeve iz Priloga I. (dio FCL) i Priloga VIII. (dio DTO) Uredbi Komisije (EU) br. 1178/2011 i zahtjeve iz Priloga III. (dio BFCL) Uredbi Komisije (EU) 2018/395 i Priloga III. (dio SFCL) Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2018/1976 te će tijekom svih aktivnosti osposobljavanja obuhvaćenih izjavom nastaviti ispunjavati te zahtjeve.“,

- što je prije moguće provedu sve potrebne aktivnosti u svrhu pravodobne primjene novih i/ili izmijenjenih zahtjeva koje donosi Uredba (EU) 2019/1747 (uključujući i izmjenu i/ili dopunu svojih priručnika i ostale relevantne dokumentacije),

-provedu potrebne postupke u svezi promjena koje donosi Uredba (EU) 2019/1747 (npr. podnesu HACZ-u zahtjeve za odobrenje promjena koje zahtijevaju prethodno odobrenje, obavijeste o promjenama HACZ, podnesu HACZ-u promjene na Izjavi za DTO (FOD-FRM-022), provedu upravljanje rizicima u svezi promjena koje donosi Uredba (EU) 2019/1747, kako je primjenjivo, itd.)

 

Informacije o najznačajnijim promjenama koje donosi Uredba (EU) 2019/1747 (dopuna Uredbe (EU) 1178/2011 - Aircrew regulation) možete pronaći ovdje.

Objava: Šoštarić Eduard, 16.06.2020.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/359 izmjenjuje Uredbu (EU) 1178/2011 (Aircrew regulation)

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo obavještava da je dana 05. ožujka 2020. godine objavljena Uredba (EU) 2020/359.

Uredba (EU) 2020/359 se primjenjuje od 8. travnja 2020. godine, s time da se neke odredbe primjenjuju već od 25. ožujka 2020. godine, a neke odredbe većinom vezane za Ovlaštenje za osnovno instrumentalno letenje (BIR) se primjenjuju tek od 8. rujna 2021. godine.

 
Pozivaju se organizacije za osposobljavanje pilota (ATO i DTO) da:

- pregledaju sve promjene koje donosi Uredba (EU) 2020/359,

- detaljno provjere usklađenost svojih priručnika (posebice tečajeva/ programa osposobljavanja) s primjenjivim zahtjevima,

- s obzirom na zahtjeve iz ORA.ATO.125 (b)/ DTO.GEN.230 (b) osiguraju da su programi osposobljavanja usklađeni sa primjenjivim zahtjevima iz Dijela-FCL,

- se usklade s zahtjevima iz Uredbe (EU) 2020/359 s obzirom na zahtjev iz ORA.GEN.135 (a)(1) temeljem kojeg će ATO certifikat organizacije ostati valjan pod uvjetom da organizacija ostaje usklađena s relevantnim zahtjevima Uredbe (EU) 2018/1139 i njezinim provedbenim pravilima,

- se usklade s zahtjevima iz Uredbe (EU) 2020/359 s obzirom na izjavu za DTO iz točke 8. „DTO ispunjava bitne zahtjeve iz Priloga IV. Uredbi (EU) 2018/1139, zahtjeve iz Priloga I. (dio FCL) i Priloga VIII. (dio DTO) Uredbi Komisije (EU) br. 1178/2011 i zahtjeve iz Priloga III. (dio BFCL) Uredbi Komisije (EU) 2018/395 i Priloga III. (dio SFCL) Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2018/1976 te će tijekom svih aktivnosti osposobljavanja obuhvaćenih izjavom nastaviti ispunjavati te zahtjeve.“,

- što je prije moguće provedu sve potrebne aktivnosti u svrhu pravodobne primjene novih i/ili izmijenjenih zahtjeva koje donosi Uredba (EU) 2020/359 (uključujući i izmjenu i/ili dopunu svojih priručnika i ostale relevantne dokumentacije),

- provedu potrebne postupke u svezi promjena koje donosi Uredba (EU) 2020/359 (npr. podnesu HACZ-u zahtjeve za odobrenje promjena koje zahtijevaju prethodno odobrenje, obavijeste o promjenama HACZ, podnesu HACZ-u promjene na Izjavi za DTO (FOD-FRM-022), provedu upravljanje rizicima u svezi promjena koje donosi Uredba (EU) 2020/359, kako je primjenjivo, itd.)

 

Informacije o najznačajnijim promjenama koje donosi Provedbena Uredba (EU) 2020/359 koja izmjenjuje Uredbu (EU) 1178/2011 (Aircrew regulation) možete pronaći ovdje

Objava: Šoštarić Eduard, 05.06.2020.

Obavijest UAS operatorima o promjeni datuma početka primjene Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/947

Mjere ograničavanja kontakata, promjene uvjeta rada i raspoloživosti osoblja te dodatno radno opterećenje potrebno za svladavanje znatnih negativnih posljedica pandemije COVID-a 19 otežalo je pripremu za primjenu Provedbene Uredbe (EU) 2019/947.

Stoga je Europska komisija na prijedlog Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA) odlučila da će se za sve tipove bespilotnih zrakoplova dopustiti operacije u skladu s postojećim uvjetima nacionalnih propisa, što znači da u Republici Hrvatskoj ostaje na snazi Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova (Narodne novine, broj 104/2018) do 31. prosinca 2020., a primjena Provedbene Uredbe (EU) 2019/947 se odgađa do 1. siječnja 2021.

Sve upite vezano uz promjenu datuma početka primjene Provedbene Uredbe (EU) 2019/947 pošaljite na e-mail: uas@ccaa.hr 


Objava: Šoštarić Eduard, 05.06.2020.

Letačke operacije bespilotnih zrakoplova u okviru udruge građana (zrakoplovno-modelarski klub)

Dana 01. srpnja 2019. godine na snagu je stupila Uredba (EU) 2019/947 o pravilima i postupcima za rad bespilotnih zrakoplova (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/947), a koja će početi sa primjenom 31. prosinca 2020. godine.

Udruga građana može se uskladiti sa člankom 16. Uredbe (EU) 2019/947 na način da ishodi odobrenje Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija) u kojem će se definirati ograničenja i uvjeti za izvođenje letačkih operacija bespilotnim zrakoplovima, a koji mogu biti i različiti od onih propisanih u Uredbi (EU) 2019/947. 
Međutim, u tom slučaju udruga građana mora uspostaviti organizacijsku strukturu, sustav upravljanja i operativne postupke, prihvatljive Agenciji. 
Agencija ujedno može ovlastiti udrugu građana da registrira svoje članove kao operatora bespilotnih zrakoplova u njihovo ime kod Agencije. 

Za više informacija slobodno se obratite putem elektroničke pošte: uas@ccaa.hr.

Objava: Šoštarić Eduard, 25.05.2020.

Obavijest kandidatima za polaganje teorijskih ispita

Obavještavamo kandidate za polaganje teorijskih ispita za stjecanje dozvola pilota zrakoplova i osoblja za održavanje zrakoplova da će se svi ispiti planirani za lipanj provesti u terminima objavljenim Odlukom o godišnjem održavanju teorijskih ispita za 2020. godinu

Objava: Šoštarić Eduard, 25.05.2020.

Izuzeće u skladu sa člankom 71(1) Uredbe (EU) br. 2018/1139 zbog odgode primjene zahtjeva za kontinuiranu plovidbenost vezanih uz Dio ML (Part ML)

Izuzeće

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je u svrhu omogućavanja neometanog nastavka aktivnosti u vrijeme epidemije COVID-19 izdala izuzeće sukladno članku 71(1) Uredbe (EU) br. 2018/1139 kojim se početak primjene Uredbe (EU) 2019/1383 i Uredbe (EU) 2020/270 odgađa do 24.09.2020.

Spomenuto izuzeće omogućuje nastavak vođenja kontinuirane plovidbenosti zrakoplova generalne avijacije u skladu sa zahtjevima Dijela M (Part M) Uredbe (EU) br. 1321/2014 koji su bili na snazi prije 24.03.2020. Primjena odredbi Dijela ML (Part ML) privremeno se odgađa do datuma navedenog u Izuzeću.

Dodatno, ovo izuzeće daje organizacijama za vođenje kontinuirane plovidbenosti duži period za usklađivanje s novim Dodatkom Vc (Part CAMO) i Dodatkom Vd (Part CAO) izmijenjene Uredbe (EU) br. 1321/2014. Ove organizacije do isteka izuzeća nastavljaju obavljati svoje poslove u skladu sa propisom koji je bio na snazi prije 24.03.2020.

Po isteku izuzeća, tj. nakon 24.09.2020. osobe i organizacije uključene u kontinuiranu plovidbenost zrakoplova i komponenti moraju osigurati primjenu Uredbe (EU) br. 1321/2014, izmijenjene i dopunjene Uredbama (EU) 2019/1383 i (EU) 2020/270.

Primjenjivost

− Organizacije odobrene u skladu sa Dijelom M, Pododjeljak F (Part M/F), Dijelom M, Pododjeljak G (Part M/G), Dodatkom II (Part 145) Uredbe (EU) br. 1321/2014.
− Operatori/vlasnici zrakoplova
− Osobe koje obavljaju provjeru plovidbenosti

Trajanje izuzeća

24.03.2020.- 24.09.2020.


Objava: CCAA, 22.05.2020.

Nacrt pravilnika o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je i objavila „Nacrt pravilnika o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373  o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom/pružatelje usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom i za njihov nadzor“ na portalu e-Savjetovanja.

Glavni razlog izrade novog Pravilnika jest provedba Uredbe (EU) 2017/373,  posebno njenog dijela V, a vezano uz zahtjeve za pružatelje meteoroloških usluga kojima se dodatno propisuje provedba odredbi vezano uz pružanje meteoroloških podataka i informacija, rutinska opažanja, aerodromska meteorološka služba, prognoze za slijetanje i polijetanje, AIRMET, područne prognoze za letove na manjim visinama i vidljivost uzduž uzletno-sletne staze (RVR).

Pravilnikom je utvrđen pravni okvir i nadležna tijela za provedbu pojedinih odredbi Uredbe (EZ) 549/2004, Uredbe (EZ) 550/2004 i Uredbe (EU) 2017/373, dok se sljedeći Pravilnici stavljaju izvan snage:

 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja, produžavanja i obnavljanja dozvola i ovlaštenja pomoćnom zrakoplovnom osoblju koje obavlja poslove upravljanja i održavanja ATM opreme odobrene za operativno korištenje (»Narodne novine«, broj 29/2011),
 • Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja usluga u zračnoj plovidbi (»Narodne novine«, broj 49/2013) i
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe pružatelja usluga u zračnoj plovidbi (»Narodne novine«, broj 49/2013).

Ovim putem vas pozivamo da nam putem portala e-Savjetovanje dostavite svoje komentare, gdje Nacrt pravilnika možete pronaći pod nazivom „Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373“.

Rok za davanje komentara na predmetni nacrt Pravilnika je do 22. lipnja 2020.

Objava: CCAA, 21.05.2020.

EASA objavila "COVID 19 Aviation Health Safety Protocol"

Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA) objavila je 20.05.2020. COVID 19 Aviation Safety Protocol.

Protokol je izrađen u suradnji EASA-e i Europskog centra za sprječavanje i kontrolu bolesti (ECDC) i ima za cilj definirati mjere koje imaju za cilj očuvanje zdravlja putnika u zračnom prijevozu te djelatnika u zrakoplovstvu.

Mjere su kategorizirane po fazi putovanja u kojoj se primjenjuju te su fleksibilne, uzimajući u obzir specifičnost ne samo svake države članice već i svake zračne luke i zračnog prijevoznika.

Dokument možete pronaći OVDJE.

Objava: Šoštarić Eduard, 18.05.2020.

Pregledi za provjeru plovidbenosti na aerodromu Sinj

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo će u vremenu od 01.06.2020. do 05.06.2020. na aerodromu Sinj, obavljati preglede za provjeru plovidbenosti sukladno Pravilniku o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova članak 4, točka 2.

Molimo sve zainteresirane da do 22.05.2020. pošaljue zahtjeve za provjeru plovidbenosti.

Sve dodatne upite pošaljite na E-mail: milan.gulan@ccaa.hr.

Objava: Šoštarić Eduard, 15.05.2020.

Preporuke EK o vaučerima koji se nude putnicima kao alternativa za povrat novca za otkazane letove ili paket aranžmane

Europska komisija je 13.5.2020. objavila preporuke o vaučerima koje zračni prijevoznici i organizatori putovanja mogu ponuditi kao alternativu za povrat novca, putnicima čiji letovi ili paket aranžmani su od 1.3.2020. zbog razloga povezanih sa COVID-19 pandemijom otkazani ili su promijenjeni uvjeta ugovora o putovanju u paket aranžmanu ili im je raskinut ugovor o putovanju u paket aranžmanu.

Vaučerima se potiče revitalizacija putovanja i turizma, ponovno pokretanje tijekova novca u zračnom prometu i pratećem sektoru turizma i putovanja te sprječava insolvetnost zračnih prijevoznika i organizatora putovanja. Jedino tako se, tvrdi Komisija, može  osigurati zaštita prava putnika čiji letovi i putovanja su pogođeni COVID-19 pandemijom budući da će putnici moći dobiti povrat uplaćene cijene karte samo u slučaju ako prijevoznik otkazanog leta ili organizator putovanja ne odu u stečaj. 

Raznovrsnost i fleksibilnost vaučera koje prijevoznici trenutno nude pružaju dovoljno opcija da putnici mogu planirati neko buduće putovanje, a to uključuje i mogućnost da se vaučer prenese na neku drugu osobu ukoliko ga putnik neće moći iskoristiti. 

Prihvaćanje vaučera niti u jednom trenutku ne dovodi u pitanje pravo na povrat novca, nakon isteka roka važenja vaučera. 

Preporuke su dio većeg paketa Smjernica Komisije o sigurnom nastavku putovanja i obnovi europskog turizma od 2020. nadalje koje je predstavila Europska komisija kako bi pomogla državama članicama da postupno ukinu ograničenja putovanja i omoguće turističkim poduzećima da nakon nekoliko mjeseci karantenskih mjera nastave s radom uz poštovanje potrebnih zdravstvenih mjera opreza, a cilj im povećati privlačnost putnih vaučera za potrošače kao alternative povratu novca.

Detaljnije o uvjetima vaučera možete pročitati u Preporukama ovdje

Objava: Šoštarić Eduard, 15.05.2020.

Preporuke za rad u djelatnosti prijevoza putnika na linijama zračnog prijevoza tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19)


Ove se preporuke odnose na provedbu mjera prilikom prijevoza putnika zrakoplovima tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) radi zaštite putnika i posade zrakoplova u zračnom prijevozu.


Objava: Šoštarić Eduard, 11.05.2020.

HACZ: Rad sa strankama od 11.05.2020.

Od  11. svibnja 2020. godine, Agencija će primati stranke isključivo uz prethodni dogovor s radnicima Agencije, a pod uvjetom da zahtjev stranke nije moguće riješiti bez prisutnosti iste. 
U tu svrhu, prije dolaska u Agenciju molimo Vas da se najavite radnicima Agencije elektroničkim ili telefonskim putem te ćete dobiti daljnje upute o potrebi za dolaskom u Agenciju, odnosno mogućnosti da se Vaš zahtjev riješi bez potrebe za Vašom prisutnosti.
Pri dolasku u prostorije Agencije, stranke su dužne pridržavati se sljedećih epidemioloških mjera:
- dezinfekcija ruku pri ulasku u prostorije Agencije,
- izbjegavanje rukovanja i održavanje razmaka od minimalno 1 metra prilikom razgovora, 
- korištenje maski za lice.

Objava: Šoštarić Eduard, 06.05.2020.

Obavijest kandidatima za polaganje teorijskih ispita

Zbog situacije sa epidemijom bolesti COVID-19, obavještavamo sve kandidate za polaganje teorijskih ispita za stjecanje dozvola pilota zrakoplova i osoblja za održavanje zrakoplova da se svi ispiti planirani za svibanj koji se provode u organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo otkazuju.

Sve kandidate koji su planirali izlazak za nadolazeće ispite pozivamo da prate web stranicu HACZ-a te provjeravaju svoje e-mail adrese za sve daljnje obavijesti vezane za novonastalu situaciju.

Objava: CCAA, 05.05.2020.

Revizija naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2020-005 "Obaveze organizacija i imatelja dozvola, ovlaštenja i certifikata u slučaju korištenja izuzeća „COVID-19“

Objavljena je revizija broj 2 Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2020-005 "Obaveze organizacija i imatelja dozvola, ovlaštenja i certifikata u slučaju korištenja izuzeća „COVID-19“. Revizija se odnosi na produljenje rokova za završetak osposobljavanja na radnom mjestu (On the Job Training) u svrhu stjecanja ovlaštenja za tip u Dio-66 dozvoli za održavanje zrakoplova.


Više o reviziji naredbe možete pročitati ovdje.

Objava: Šoštarić Eduard, 22.04.2020.

Statistički podaci o prometu na aerodromima u RH za ožujak 2020.

Prema neslužbenim statističkim podacima Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo o prometu na aerodromima u Republici Hrvatskoj za ožujak 2020.godine, ukupno je prevezeno 61,35 % manje putnika u odnosu na isti mjesec prošle godine dok je ukupan broj operacija zrakoplova bio manji za 34,5 %.

Prevezeno je 27,6 % manje robe i 39,3 % manje pošte u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Zabilježen pad putnika u tranzitu je bio 81,6 %. Detaljnije podatke možete pronaći u dokumentu "Statistički podaci o prometu na aerodromima u RH za ožujak 2019/2020 i razdoblju siječanj-ožujak 2019/2020."

Objava: CCAA, 20.04.2020.

AVIATION ARENA WEBINAR "Utjecaj COVID-19 na zrakoplovnu industriju u Hrvatskoj"

Pod nazivom "Utjecaj COVID-19 na zrakoplovnu industriju u Hrvatskoj" dana 23.04.2020. od 1400-1500 sati održava se panel rasprava vodećih stručnjaka hrvatske zrakoplovne industrije o stanju industrije koje je uzrokovano COVID-19 virusom i pogled o perspektivi razvoja industrije nakon globalne pandemije.

Webinar panelisti:

 • Dinko Staničić (Načelnik sektora za zračni promet, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske);
 • Zlatko Širac (Zamjenik direktora, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo);
 • Krešimir Mlinar (Direktor upravljanja mrežom i prihodima, Croatia Airlines);
 • Tonči Peović (Direktor, Zračna luka Brač);
 • Nino Borić (Direktor, SmileAir) - Moderator;

Događaj organizira Aviation Arena u formi webinara, a sudjelovanje je besplatno. Registracija za webinar se može obaviti putem poveznice: https://lnkd.in/d6rkWj9

Objava: CCAA, 17.04.2020.

Apel pilotima parajedrilica i ovjesnih jedrilica

S proljećem su došli i povoljni vremenski uvjeti za letenje parajedrilicama i ovjesnim jedrilicama. Zbog izvanrednih okolnosti prouzročenih epidemijom virusa COVID-19, apelira se na pilote parajedrilica i ovjesnih jedrilica da ne planiraju nikakve aktivnosti jer se u slučaju nezgode ili nesreće troše raspoloživi resursi službi za spašavanje i hitne medicinske službe, pri čemu može doći do njihovog nepotrebnog izlaganja zarazi.

Objava: CCAA, 03.04.2020.

Obavijest kandidatima za polaganje teorijskih ispita

Zbog situacije sa epidemijom bolesti COVID-19, obavještavamo sve kandidate za polaganje teorijskih ispita za stjecanje dozvola pilota zrakoplova i osoblja za održavanje zrakoplova da se svi ispiti planirani za travanj koji se provode u organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo otkazuju.

Sve kandidate koji su planirali izlazak za nadolazeće ispite pozivamo da prate web stranicu HACZ-a te provjeravaju svoje e-mail adrese za sve daljnje obavijesti vezane za novonastalu situaciju.

Objava: CCAA, 02.04.2020.

Objavljena je revizija naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2020-005 "Obaveze organizacija i imatelja dozvola, ovlaštenja i certifikata u slučaju korištenja izuzeća „COVID-19“

Objavljena je revizija naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2020-005 "Obaveze organizacija i imatelja dozvola, ovlaštenja i certifikata u slučaju korištenja izuzeća „COVID-19“ .

Više o reviziji naredbe možete pročitati ovdje.

Objava: CCAA, 02.04.2020.

EASA SIB No.: 2020-02R3 : Coronavirus ‘SARS-CoV-2’ Infections – Operational Recommendations

Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA) objavila je danas 02.04.2020. godine novu reviziju Sigurnosno informativnog biltena pod nazivom EASA SIB 2020-02R3 u kojem daje preporuke nacionalnim zrakoplovnim vlastima, zrakoplovnim tvrtkama i aerodromima kao odgovor na epidemiju Coronavirusa '2019-nCoV'.

Detaljnije o svemu možete pročitati ovdje.

Objava: CCAA, 31.03.2020.

ASO-2020-006 Obaveze imatelja dozvola, ovlaštenja i certifikata pilota zrakoplova, kandidata za polaganje teorijskog i praktičnog dijela ispita za stjecanje dozvole i zrakoplovno medicinskih ispitivača u slučaju korištenja izuzeća "COVID-19"

HACZ je izdao zrakoplovnu naredbu "Obaveze imatelja dozvola, ovlaštenja i certifikata pilota zrakoplova, kandidata za polaganje teorijskog i praktičnog dijela ispita za stjecanje dozvole i zrakoplovno medicinskih ispitivača u slučaju korištenja izuzeća "COVID-19"

Svrha ove Naredbe je omogućiti neometan nastavak aktivnosti imatelja dozvola, ovlaštenja i certifikata pilota zrakoplova koji nisu uključeni u operacije zrakoplova u organizaciji na koju se primjenjuje Dio-ORO Uredbe (EU) 965/12, kandidata za polaganje teorijskog i praktičnog ispita za stjecanje dozvole pilota i zrakoplovno­ medicinskih ispitivača, u uvjetima kada im je radi objektivnih razloga uzrokovanih zaštitnim mjerama protiv širenja bolesti COVID-19 onemogućen pristup lokacijama, uređajima i organizacijama za osposobljavanje za stjecanje dozvola i ovlaštenja, kao i produljenja i obnavljanje valjanosti istih.

Detaljnije o svemu možete pročitati na poveznici OVDJE

Objava: CCAA, 30.03.2020.

Pravilnik o vremenu otvorenosti aerodroma

Na temelju članka 142. točka 8. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine« broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi PRAVILNIK O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA
Pravilnikom se utvrđuje minimalno vrijeme otvorenosti aerodroma za koje je izdana Svjedodžba aerodroma. Minimalno vrijeme otvorenosti odnosi se na razdoblje od 29. ožujka 2020. godine do 24. listopada 2020. godine. i na sljedeće aerodrome:

 1. Aerodrom Brač,
 2. Zračna luka Dubrovnik,
 3. Zračna luka Franjo Tuđman,
 4. Aerodrom Lošinj,
 5. Zračna luka Osijek,
 6. Zračna luka Pula,
 7. Zračna luka Rijeka,
 8. Zračna luka Split,
 9. Zračna luka Zadar.
Detaljnije o svemu možete pročitati ovdje.

Objava: Šoštarić Eduard, 25.03.2020.

Odgađanje aktivnosti HACZ vezanih uz postupanje po ARC

Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih proglašenom epidemijom zarazne bolesti COVID-19, do daljnjeg se odgađaju aktivnosti HACZ-a vezane uz postupanje po zahtjevima za:

 • fizički pregled zrakoplova u svrhu izdavanja ili produženja potvrda o provjeru plovidbenosti (ARC, PtoF), osim u iznimnim okolnostima (radovi iz zraka, specijalni letovi, medicinski letovi, i sl.).
Sve zahtjeve vezane za plovidbenost zrakoplova i pripadajuću dokumentaciju dostavljajte i dalje pravovremeno putem e-maila, pri čemu podnositelje zahtjeva molimo da svu dokumentaciju skeniraju, prilože u e-mailu te sačuvaju originale dostavljenih dokumenata. U slučaju bilo kakvih nedostataka u zahtjevima, podnositelji će biti obavješteni putem e-maila.

Sve potrebne informacije vezane uz nastavak i provedbu postupaka po zaprimljenim zahtjevima HACZ će pravovremeno objaviti na svojoj web stranici, imajući u vidu potrebu za što bržim i lakšim povratkom u operativno stanje svih zrakoplovnih djelatnosti

Objava: CCAA, 23.03.2020.

Odgoda selekcijskih postupaka javnih natječaja za zapošljavanje

Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih proglašenom epidemijom zarazne bolesti COVID-19, do daljnjeg se odgađaju selekcijski postupci javnih natječaja za zapošljavanje na radnim mjestima:

 • Specijalist za ekonomsku regulaciju i financijske performanse u Odsjeku za ekonomsku regulaciju i financijske performanse, koji natječaj je objavljen 26. veljače 2020. godine s rokom za dostavu prijava do 12. ožujka 2020. godine,
 • Specijalist za licenciranje - pripravnik u Odjelu za licenciranje, koji natječaj je objavljen 26. veljače 2020. godine s rokom za dostavu prijava do 12. ožujka 2020. godine,
 • Specijalist za letačke operacije u Odjelu letačkih operacija i školstva, koji natječaj je objavljen 11. ožujka 2020. godine s rokom za dostavu prijava do 26. ožujka 2020. godine.“
Sve potrebne informacije vezane uz nastavak i provedbu selekcijskih postupaka gore navedenih natječaja kandidati, koji su se prijavili na raspisane natječaje odnosno koji će se do 26. ožujka 2020. godine prijaviti na raspisani natječaj, dobit će putem maila koji su naveli u svojoj prijavi.

Objava: CCAA, 20.03.2020.

Produljenje rokova provedbe javnog natječaja za dodjelu sredstava udrugama u 2020. godini

Rukovodeći se ciljevima raspisanog javnog natječaja za dodjelu sredstava udrugama u 2020. godine želja nam je omogućiti što većem broju udruga da podnesu svoje prijave za dodjelu sredstva, a kako bi se obuhvatio što veći broj zrakoplova u koje će biti ugrađena radijska oprema unutar frekvencijskog pojasa 117,975-137 MHz.

Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih proglašenom epidemijom zarazne bolesti COVID-19, svjesni smo da mnoge udruge kao potencijalni prijavitelji, neće biti u mogućnosti do 31. ožujka 2020. godine prikupiti svu potrebnu dokumentaciju potrebnu za prijavu na raspisani natječaj. Stoga smo odlučili produžiti rokove provedbe javnog natječaja za dodjelu sredstava udrugama u 2020. godini.

Tako je rok za slanje prijava produžen do 30. lipnja 2020. godine, a ostali rokovi nalaze se u indikativnom kalendaru natječajnog postupka - više.

Sva dokumentacija vezana uz provedbu javnog natječaja za dodjelu sredstava udrugama u 2020. godini nalazi se na našim mrežnim stranicama.

Pozivamo vas da i dalje redovno pratite naše facebook i mrežne stranice kako bi na vrijeme bili upoznati sa svim informacijama vezanim uz raspisani javni natječaj.

Objava: CCAA, 18.03.2020.

Smjernice o pravima putnika u kontekstu razvoja situacije s covidom-19

Dragi putnici,

S obzirom na brojne poremećaje u prometu uzrokovane širenjem virusa COVID-19, Europska komisija objavila je danas Smjernice o pravima putnika u kontekstu razvoja situacije s covidom-19. U cilju da vam olakšamo trenutačnu situaciju, donosimo kratki pregled vaših prava u slučaju otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta.

1) PRAVO NA SKRB

Prijevoznik je dužan pogođenim putnicima pružiti skrb koja uključuje besplatne obroke, pića i smještaj u hotelu kad je to potrebno. Pravo na skrb prestaje ukoliko je putnik pristao na povrat pune cijene karte.

2) PRAVO NA PREUSMJERAVNJE ILI POVRAT CIJENE KARTE

Ako je prijevoznik otkazao vaš let, dužan vam je ponuditi izbor između:

 • Povrata novca (prijevoznik može putniku ponuditi kupon za kasnije putovanje, no to ne može utjecati na pravo putnika da umjesto kupona izabere povrat novca),
 • Preusmjeravanja prvom mogućom prilikom (trenutno bi prijevoznicima moglo biti nemoguće preusmjeriti putnika na predviđeno odredište u najkraćem roku te bi neko vrijeme moglo ostati nejasno kada će preusmjeravanje postati moguće), ili
 • Preusmjeravanja na kasniji datum po izboru putnika.
Ako prijevoznik nije otkazao vaš let, ali želite otkazati putovanje ili ne možete putovati, povrat novca ovisi o vrsti karte koju ste kupili, a kako je definirano u općim uvjetima prijevoza. Prijevoznik može putnicima koji više ne žele (ili nemaju pravo) putovati ponuditi kupone za drugo putovanje s istim prijevoznikom unutar roka koji je odredio prijevoznik.

3) PRAVO NA NOVČANU NAKNADU

Vezano uz pravo na novčanu naknadu predviđenu Uredbom, nastala situacija se smatra izvanrednom okolnošću te prijevoznik u ovakvim slučajevima nije dužan platiti naknadu.

Cijeli tekst Smjernica dostupan je na sljedećoj poveznici

Objava: CCAA, 10.03.2020.

Informacija zrakoplovnim subjektima vezana uz epidemiju koronavirusa, ažurirano 10.03.2020.

Ova je informacija namijenjena zrakoplovnim subjektima (u prvom redu zrakoplovnim prijevoznicima i međunarodnim aerodromima) i njihovim ovlaštenim osobama koje sudjeluju u aktivnostima međunarodnog zračnog prometa.

DOKUMENT:

Informacija zrakoplovnim subjektima vezana uz epidemiju koronavirusa (.pdf)

Objava: CCAA, 20.01.2020.

Studija o trenutnoj razini zaštite prava putnika u zračnom prijevozu

Europska komisija objavila je Studiju o trenutnom nivou zaštite prava putnika u zračnom prijevozu i rezultate Eurobarometar upitnika o pravima putnika u Europskoj uniji. Oba dokumenta imaju za cilj dati uvid u najbitnije promjene i razvoj putničkih prava od 2013. godine, kada je predložena revizija još uvijek važeće Uredbe (EZ) 261/2004 o o utvrđivanju zajedničkih pravila u vezi s naknadom i pomoći putnicima u slučaju uskraćivanja ukrcaja i otkazivanja ili dugih kašnjenja.

Studija pokazuje kako je potreban dodatan rad na jasnijim pravilima te da je potreba za novim pravnim okvirom žurna s obzirom na povećan broj poremećaja u prometu i putničkih prigovora koji slijede. Iz navedenih razloga ova tema je jedan od prioriteta hrvatskog predsjedanja u području zrakoplovstva. Studija će tijekom slijedećih dana biti predstavljena Vijeću i predstavnicima svih zainteresiranih strana (udruge potrošača, zračnih prijevoznika, zračnih luka te nacionalna tijela nadležna za provedbu Uredbe (EZ) 261/2004).

Više o Studiji možete saznati ovdje:

https://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/news/2020-01-13-air-passenger-rights-study_en

a dodatne dokumente možete pronaći ovdje:

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2200

Objava: CCAA, 16.01.2020.

Stavlja se izvan snage Pravilnik o zahtjevima zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz helikopterom

U Narodnim novinama 5/2020 objavljen je Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o zahtjevima zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz helikopterom.

Ovim Pravilnikom stavlja se izvan snage Pravilnik o zahtjevima zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz helikopterom (»Narodne novine«, broj 103/09 i 42/14).

Pravilnik stupa na snagu 24.1.2020.

Objava: CCAA, 14.01.2020.

HACZ pomaže udrugama civilnog zrakoplovstva

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo planira tijekom veljače 2020. raspisati natječaj za dodjelu sredstava u vezi primjene Provedbene Uredbe komisije (EU) br. 1079/2012 od 16. studenoga 2012. o utvrđivanju zahtjeva za razmak između govornih kanala za jedinstveno europsko nebo. Sredstva bi bila dodjeljena prvenstveno generalnoj avijaciji odnosno za potrebe sportsko rekreativnog zrakoplovstva.

Uredba se primjenjuje na svu radijsku opremu unutar frekvencijskog pojasa 117,975 - 137 MHz („frekvencijski pojas VHF”) za uslugu mobilne zrakoplovne radijske komunikacije, uključujući sustave, njihove sastavne dijelove i pripadajuće postupke.

Naime, u cilju povećanja sigurnosti civilnog zračnog prometa te razvoja i unaprjeđenja civilnog zrakoplovstva Vijeće Agencije je 5. rujna 2019. godine donijelo Pravilnik o dodjeli sredstava Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo. Ovim Pravilnikom utvrđuju se primatelji sredstava, mjerila, kriteriji i postupci koje provodi Agencija kada raspolažući svojim prihodovnim sredstvima, odobrava i dodjeljuje financijska i nefinancijska sredstva.

Prvenstveni cilj je pomoći udrugama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osnovanim temeljem Zakona o udrugama, a čije su aktivnosti usmjerene na sigurnost zračnog prometa unaprjeđenje i razvoj civilnog zrakoplovstva, humanitarne svrhe, traganje i spašavanje.

Objava: CCAA, 14.01.2020.

Statistički podaci o prometu na zračnim lukama u 2019.

Prema neslužbenim statističkim podacima* Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo o prometu na zračnim lukama u Republici Hrvatskoj, broj prevezenih putnika u 2019.godini bio je za 8,4 posto veći nego u 2018.

Najveći porast zabilježila je ZL Zadar s 33% većim brojem prevezenih putnika u odnosu na 2018.godinu. Slijedi ZL Dubrovnik s porastom od 14%, potom ZL Rijeka s 10%, Split s 5% povećanjem broja putnika dok je najmanji porast broja prevezenih putnika od 2,8% u odnosu na 2018. zabilježila ZL Zagreb.

Detaljnije o svemu možete pronaći na poveznici.

Objava: CCAA, 03.12.2019.

Zabranjeno korištenje bespilotnih zrakoplova u užem centru grada Zagreba

Obavještavamo operatere RPAS/UAS da je od 30.11.2019. do 07.01.2020. godine, u vremenu od 16:00 UTC (17:00 LT) – 01:00 UTC (02:00 LT) zabranjeno korištenje bespilotnih zrakoplova u užem centru grada Zagreba. Molimo operatere RPAS/UAS da zabranu uvaže prilikom predavanja zahtjeva za rezervacijom zračnog prostora jer isti neće biti odobreni.

Koordinate zone zabrane letenja bespilotnim zrakoplovima objavljene su putem NOTAM-a i grafički prikazane u vijestima AMC Portala.

Objava: CCAA, 02.12.2019.

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima

U Narodnim novinama br. 115/2019 objavljen je Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima.

Pravilnik stupa na snagu 5.12.2019.

Njegovim stupanjem na snagu prestaje važiti Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima (»Narodne novine«, broj

Objava: CCAA, 02.12.2019.

HACZ dobila zahvalnicu Agencije za civilno zrakoplovstvo Crne Gore

U prigodi obilježavanja 10 godina od osnutka Agencije za civilno zrakoplovstvo Crne Gore, njezin direktor Dragan Đurović uručio je dana 02.12.2019. u Podgorici zahvalnicu Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo (HACZ) koju je primio zamjenik direktora HACZ Zlatko Širac.

Zahvalnica simbolizira višegodišnju uspješnu suradnju između dviju agencija započetu još u ožujku 2011. potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju s kojim su dogovoreni zajednički ciljevi i područja bilateralne suradnje.

Objava: CCAA, 28.11.2019.

Održana konferencija povodom predstavljanja početka realizacije Twinning Light projekta u Sjevernoj Makedoniji

Dana 28.11.2019. u Skopju je održana konferencija na kojoj je predstavljen Twinning Light projekt financiran od strane EU pod nazivom "Support for participation in the ECAA – European Common Aviation Area". Za implementaciju spomenutog projekta kao nositelj zadužena je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo i Agencija za civilno zrakoplovstvo Republike Sjeverne Makedonije kao "twinning" partner I korisnik projekta. Konferenciji su nazočili visoki dužnosnici EU, Republike Hrvatske i Sjeverne Makedonije, te predstavnici zrakoplovnih vlasti i zrakoplovne industrije.

PRIOPĆENJE u cjelosti možete pročitati OVDJE.

Objava: CCAA, 28.11.2019.

HACZ radionica "Koordinacija i suradnja subjekata zaštite civilnog zračnog prometa"

Dana 28.11.2019. u organizaciji Ureda za zaštitu zračnog prometa Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo održana je radionica "Koordinacija i suradnja subjekata zaštite civilnog zračnog prometa". Radionica je bila namjenjena osobama odgovornim za zaštitu u pojedinim subjektima/tijelima zaštite. Na radionici su sudjelovali predstavnici subjekata koji primjenjuju puni opseg mjera zaštite, MUP-a, SOA-e i Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Objava: CCAA, 26.11.2019.

Objavljen Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je i na svojim internet stranicama objavila Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica.

Rok za davanje komentara na predmetni nacrt Pravilnika je 11. prosinca 2019. do 16.00 sati, a isti se mogu uputiti na e-mail adresu Marina.FekonjaDragan@ccaa.hr na priloženom obrascu.

Link na obrasce

Objava: CCAA, 21.11.2019.

Objavljena revidirana Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2018-001 Rev. 1 i novi ASO-2019-003

Revizijom Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2018-001 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, uz već ranije obuhvaćene zrakoplovne klipne motore, definira prihvatljive postupke pregleda zrakoplovnih klipnih motora proizvođača BRP-Rotax serije 912 UL/ULS/A/F/S i 914 UL/F u svrhu njihovog daljnjeg korištenja nakon isteka kalendarskog resursa.

Izdavanjem nove Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2019-003 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo definira prihvatljive postupke pregleda dvotaktnih zrakoplovnih klipnih motora proizvođača BRP-Rotax GmbH & Co. KG, tip 447, 503 i 582 u svrhu njihovog daljnjeg korištenja nakon isteka kalendarskog resursa.

Objavom ove Naredbe 30ak operatora koji koriste zrakoplove na koje su instalirani predmetni motori moći će nastaviti koristiti motore i nakon isteka preporučenog kalendarskog resursa nakon što obave definirani pregled.

HACZ će imati uvid u svaki obavljeni pregled, moći će pratiti trendove eventualne degradacije stanja motora, te sukladno tome intervenirati izmjenom pregleda definiranog Naredbom.

Objava: CCAA, 19.11.2019.

Radionica za organizacije i osobe uključene u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti Annex I zrakoplova

Dana 14.12. 2019. HACZ, Odjel plovidbenosti, organizirati će radionicu za organizacije i osobe uključene u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti Annex II (nadalje Annex I) zrakoplova.

Radionica je tematski fokusirana na operatore, organizacije i osoblje uključeno u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova sukladno Pravilniku o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova na koje se ne primjenjuje uredba (EZ) br. 216/2008.

Radionica će biti organizirana u prostorijama Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284 (objekt D, 3. kat) sa početkom u 9:00 sati.

Teme koje će se obrađivati ovom prilikom su prilagođene problematici održavanja navedenih zrakoplova od strane odobrenih organizacija za održavanje Annex I zrakoplova, licenciranog/ovlaštenog osoblja te pilota-vlasnika kao i problematici vođenja kontinuirane plovidbenosti zrakoplova.

Svrha predmetne radionice je upoznavanje sa izmjenama i dopunama relevantnih propisa za održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti navedene grupacije zrakoplova te upoznavanje sa odredbama novog Pravilnika o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova na koje se ne primjenjuje uredba (EZ) br. 2018/1139. Također potaknuti problematikom koja se učestalo ponavlja na terenu Agencija je pripremila za objavu dvije Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti (ASO-2018-001 Rev.1 i ASO-2019-003), kojima se regulira korištenje zrakoplovnih klipnih motora tipa Rotax (2-taktnih i 4-taktnih) nakon isteka preporučenih resursa, o čemu će također biti riječi na predmetnoj radionici.

Osim navedenog biti će prilika za izmjenu aktualnih informacija npr. mogućnost provođenja pregleda zrakoplova od strane HACZ bez naplate putnih troškova, pitanja i prijedlozi i dr. a sve u cilju podizanja ukupnog standarda održavanja i vođenja kontinuirane plovidbenosti Annex I zrakoplova te podizanja razine sigurnosti letenja.

Sve teme biti će po potrebi i dodatno pojašnjene primjerima te se očekuje interaktivni pristup učesnika radionice uz priliku za diskusiju.

Također vas pozivamo da nam dostavite i vaše prijedloge tema, za koje smatrate da bi ih bilo korisno obraditi na ovoj ili slijedećim radionicama.

Ukoliko pripadate osoblju gore navedenih organizacija ili samostalno obavljate održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti navedene grupacije zrakoplova, pozivamo vas da sudjelujete na navedenoj radionici.

Svoje sudjelovanje na radionici možete prijaviti putem telefona na dolje navedene brojeve ili elektronskom poštom na dolje navedene adrese do 12.12.2019.

Kontakti: Tel. 01 2369 312 ; 01 2369 379

e-mail: zeljko.blagec@ccaa.hr ; milan.gulan@ccaa.hr

PRILOG: Program radionice

Objava: CCAA, 07.11.2019.

Nacrt Pravilnika o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova

rvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je i na svojim internet stranicama objavila nacrt Pravilnika o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Rok za davanje komentara na predmetni nacrt Pravilnika je 9.12.2019. do 16.00 sati, a isti se mogu uputiti na e-mail adresu damir.maradin@ccaa.hr s naslovom (subject): „Pravilnik o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova“. U obzir će se uzeti samo oni komentari koji budu dostavljeni na priloženom obrascu u gore navedenom roku.

Nacrt Pravilnika

Obavijest zainteresiranim subjektima

Obrazac za davanje primjedbi na propis

Objava: CCAA, 07.11.2019.

Nacrt Pravilnika o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je i na svojim internet stranicama objavila nacrt Pravilnika o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Rok za davanje komentara na predmetni nacrt Pravilnika je 9.12.2019. do 16.00 sati, a isti se mogu uputiti na e-mail adresu jurica.filipcic@ccaa.hr s naslovom (subject): „Pravilnik o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja“.

U obzir će se uzeti samo oni komentari koji budu dostavljeni na priloženom obrascu u gore navedenom roku.

Nacrt Pravilnika

Obavijest zainteresiranim subjektima

Obrazac za davanje primjedbi na propis

Objava: CCAA, 06.11.2019.

AME obuka za obnavljanje znanja iz zrakoplovne medicine

U organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ) dana 14.12.2019. (subota) u vremenu od 09:00 do 17:00 sati održat će se AME obuka za obnavljanje znanja iz zrakoplovne medicine.

Pozivamo na sudjelovanje zrakoplovno-medicinske ispitivače (AME), doktore medicine, psihologe i druge zainteresirane čije su aktivnosti vezane uz civilno zrakoplovstvo i/ili zrakoplovnu medicinu.

Polaznicima će se izdati Uvjerenja, a predmetna obuka obnavljanja znanja prijavljuje se Hrvatskoj liječničkoj komori i Hrvatskoj psihološkoj komori (za trajno usavršavanje liječnika i psihologa).

Između ostalog, obradit će se AME kompetencije, AME sposobnost donošenja odluka u procjeni zrakoplovno-zdravstvenih kritičnih stanja, Principi preventivne medicine - zrakoplovno-medicinski savjet - mentalna kondicija i trening i kardiovaskularni rizici, Proširena kardiovaskularna obrada, Testiranje na psihoaktivne supstance, Neobični ili granični slučajevi – prikaz slučaja - AMS viđenje/AME viđenje, Osvrt na ICASM 2019 – Debrecen (Mađarska) i drugi događaji u 2019., Novosti, aktivnosti, projekti i najave za 2020.

PRIJAVNICU (ovdje) molimo dostavite najkasnije do 29.11.2019. na e-mail: aeromedical@ccaa.hr ili putem fax-a na broj: 00385 1 2369 301 ili putem pošte na adresu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284/5.kat, 10000 Zagreb.

Organizacijski detalji poslat će se svim prijavljenima u prvom tjednu prosinca 2019.

Objava: CCAA, 06.11.2019.

HACZ radionica "Padobranski skokovi u kontroliranom zračnom prostoru"

Dana 07. prosinca 2019. godine u vremenu od 10.00 - 14.00 sati, u organizaciji HACZ i u suradnji s HKZP-om, održat će se edukativna radionica za padobrance. Središnja tema radionice su"Padobranski skokovi u kontroliranom zračnom prostoru", a u sklopu toga obradit će se sljedeće cjeline:

 1. Postupci povezani sa rezervacijom zračnog prostora za padobranske skokove
 2. Postupci povezani sa letovima zrakoplova za padobranske skokove
 3. Aplikacija AMC Portal i rezervacije prostora
 4. Razno
Radionica će se održati u prostorijama Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb, (Objekt D, III kat) s početkom u 10.00 sati.

Molimo Vas da svoje sudjelovanje na radionici potvrdite na e-mail adresu: mladen.budimir@ccaa.hr najkasnije do petka,29. studenoga 2019.

Objava: CCAA, 27.10.2019.

Održana međunarodna edukativna radionica "Zrakoplovne priredbe"

U organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo i Aerokluba Osijek na aerodromu Čepin dana 26.listopada 2019. održana je međunarodna edukativna radionica "Zrakoplovne priredbe" na kojoj je nazočilo 50-ak sudionika, ponajviše pilota sportsko rekreativnih zrakoplova iz Hrvatske i susjednih zemalja.

U prvom dijelu radionice sudionike se upoznalo s primjenjivim propisima koji reguliraju ovu problematiku i to od same organizacije priredbi, izvršne pripreme, provedbe i odlaska sudionika s priredbe. Cilj je bio sudionicima radionice, uz brojne primjere iz prakse organiziranja zrakoplovnih priredbi (kako dobre i one manje dobre ), podići razinu svijesti o potrebi poštivanja barem minimuma propisanih standarda sigurnosti, stalnih provjera i međusobne komunikacije svih sudionika uključenih u zrakoplovnu priredbu. To je potrebno kako bi se rizik za bilo kakav eventualni incident sveo na najmanju moguću mjeru.

U drugom dijelu radionice Agencija je podsjetila pilote sportsko rekreativnih zrakoplova kako je priprema leta od iznimne važnosti za sigurnost zračnog prometa. Osobita pozornost se posvetila potrebi kvalitetne pripreme vezane uz meteorološke uvjete tijekom leta, zatim korištenje navigacijskih uređaja i karata, provjeru goriva, odabir alternativnih aerodroma, posjedovanje potrebne dokumentacije na letu i tome sl.

Objava: CCAA, 23.10.2019.

NAJAVA: HACZ radionica na temu zaštite prava putnika u zračnom prijevozu

Cilj radionice jest upoznavanje sudionika sa primjenjivim regulatornim okvirom sa posebnim naglaskom na reviziju Uredbe 261/2004.

U organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo dana 29.11.2019. u vremenu od 10:00 do 16:00 sati održat će se radionica na temu zaštite prava putnika u zračnom prijevozu.

Radionicom će se zainteresirane sudionike upoznati s primjenjivim regulatornim okvirom, bit će analizirani najčešći problemi u praksi, te će polaznici rješavanjem konkretnih primjera izravno primijeniti usvojeno znanje. Poseban naglasak na ovoj radionici bit će ponovno aktualizirana revizija Uredbe 261/2004, gdje ćemo kroz diskusiju analizirati zadnji prijedlog teksta revizije zajedno s mišljenjima Europske komisije, nadležnih tijela, ECC-a, IATA-e i drugih subjekata uključenih u primjenu iste.

PRIJAVU treba poslati putem e-maila passenger.rights@ccaa.hr najkasnije do 22.11.2019.

Ukoliko imate PITANJA koja biste posebno htjeli raspraviti na navedenoj radionici, molimo vas da to navedete u prijavi.

Raspored radionice možete pronaći OVDJE.

Objava: CCAA, 23.10.2019.

Obavijest kandidatima na natječajima za radna mjesta u HACZ

Obavijest kandidatima na natječaju za radno mjesto zamjenika direktora HACZ

Obavještavamo kandidata koji se prijavio na natječaj za radno mjesto zamjenika direktora Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo kako će se razgovor (intervju) održati 31. listopada 2019. godine (četvrtak) u 9:00 sati.

Obavijest kandidatima na natječaju za radno mjesto pomoćnika direktora za pravne i zajedničke poslove

Obavještavamo kandidata koji se prijavio na natječaj za radno mjesto pomoćnika direktora za pravne i zajedničke poslove kako će se razgovor (intervju) održati 31. listopada 2019. godine (četvrtak) u 10:00 sati.

Obavijest kandidatima na natječaju za radno mjesto pomoćnika direktora za aerodrome, usluge u zračnoj plovidbi i upravljanje zračnim prometom

Obavještavamo kandidate koji su se prijavili na natječaj za radno mjesto pomoćnika direktora za aerodrome, usluge u zračnoj plovidbi i upravljanje zračnim prometom kako će se razgovor (intervju) održati 31. listopada 2019. godine (četvrtak), prema sljedećem rasporedu:

 1. kandidat u 11:00 sati
 2. kandidat u 12:00 sati

Objava: CCAA, 22.10.2019.

Objavljen Pravilnik o aerodromima i Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka

Obavještavamo sve zainteresirane kako su u Narodnim novinama objavljeni sljedeći pravilnici:

1. Pravilnik o aerodromima (NN 100/2019)

Cilj izrade novog Pravilnika jest prilagodba primjenjivih zahtjeva aerodromima na koje se ne primjenjuje Uredba Komisije (EU) 139/2014. Pravilnikom su, kao i do sada, propisani minimalni tehnički i drugi standardi kod projektiranja, izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i održavanja aerodroma, uvjeti aerodromske operativne službe, te oprema i instalacije.

Smanjeni su zahtjevi za aerodrome bez kolničke konstrukcije, kao i za sve aerodrome kodnog broja 1 i 2, te su brisane pojedine odredbe koje su odraz ICAO preporuka. Postojeći zahtjevi usklađeni su sa najnovijim izmjenama ICAO Dodatka 14 i sa ICAO Državnim pismom AN 4/1.57-17/44.

Pojedine odredbe Pravilnika o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnim za njegovu sigurnu uporabu ubačene su u predmetni Pravilnik u Dio deveti („Održavanje aerodroma“) stoga se novim Pravilnikom stavljaju izvan snage ne samo trenutno važeći Pravilnik o aerodromima (NN broj 58/14) već i Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnim za njegovu sigurnu uporabu (NN broj 65/05).

2. Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka (NN 100/2019)

Glavi razlog izrade Pravilnika je detaljno definiranje uvjeta za sve prepreke u Republici Hrvatskoj, osim onih unutar granica aerodroma sa svjedodžbom izdanom sukladno EU propisima. Uvjeti za prepreke su do sada bili propisani Dijelom šest Pravilnika o aerodromima (NN 58/14), no prepoznata je potreba da se navedena tematika uredi posebnim propisom, posebno zbog detaljnije razrade, a i zbog adresata koji nisu dionici civilnog zračnog prometa.

Predmetnim Pravilnikom preciznije su definirani uvjeti (visina i lokacija) u smislu objekata za koje je temeljem posebnih propisa potrebno od Agencije tražiti posebne uvjete radnje/postavljanja te uvjeti za označavanje/osvjetljavanje ili uklanjanje prepreka.

Uvjeti za označavanje i osvjetljavanje su, u skladu sa primijenjenom praksom drugih država članica EU i dosadašnjom vlastitom praksom, dijelom ublaženi u odnosu na dosadašnje odredbe Pravilnika o aerodromima, a sve u cilju smanjenja troškova adresata propisa, dok je, u cilju povećanja sigurnosti primjenjivost pojedinih zahtjeva istovremeno proširena (npr. na ograničenje dimenzija raslinja, označavanje/osvjetljavanje kranova itd.).

Pravilnici stupaju na snagu isti dan 29.10.2019. godine, kako je i predloženo, iz razloga što je iz postojećeg Pravilnika o aerodromima izbrisan Dio šesti („Označavanje prepreka“) koji je sada postao dio Pravilnika o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka.

Objava: CCAA, 21.10.2019.

Nacrt Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je i na svojim internet stranicama objavila nacrt Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima.

Novim Pravilnikom izvršit će se usklađivanje sa novom regulativom (nova Osnovna Uredba (EU) br. 2018/1139 i nova Uredba vezana za kontinuiranu plovidbenost (EU) br. 1321/2014), na način da će se na svim mjestima u važećem Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima (NN 137/2013) pozivanje na stare uredbe zamijeniti pozivanjem na nove uredbe.

Rok za davanje komentara na predmetni Pravilnik je 5.11.2019. do 16 sati, a isti se mogu uputiti na e-mail adresu damir.maradin@ccaa.hr sa naslovom (subject) „Pravilnik o EASA zrakoplovima u državnim aktivnostima“.

DOKUMENTACIJA

Nacrt Pravilnika

Obavijest zainteresiranim subjektima

Obrazac za davanje primjedbi na propis