menu

Izbornik

close

Zatvori

Izjava o pristupačnosti

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo koje se nalazi na adresi http://www.ccaa.hr/.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište http://www.ccaa.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
  • slike i složene slike (grafovi i dijagrami) nemaju prikladan tekstualni naziv ( atribute) na hrvatskom jeziku jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica to ne podržava
  • pojedine poveznice na početnoj stranici nisu podcrtane, ali su označene na drugi način
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 08. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.
Izjava je zadnji put preispitana 23. rujna 2020. godine. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@ccaa.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr