menu

Izbornik

Agencijske naknade

Pravilnikom o utvrđivanju visine naknada za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo se utvrđuju visine naknada koje plaćaju:
  • zračni prijevoznici po toni prevezene robe/tereta u civilnom zračnom prometu: HACZ robna naknada i
  • putnici u civilnom zračnom prometu u odlasku: HACZ putnička naknada.
Naknade služe kao sredstva za obavljanje i razvoj djelatnosti Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo. Naziv naredbe na engleskom jeziku je: Croatian Civil Aviation Agency Tax (CCAA Tax).

Detaljnije o naredbi, visini robnih i putničkih naknada možete pronaći u dokumentu:
Pravilnik o utvrđivanju visine naknada za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo  (NN 05/2023  118/2020).